PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كابل‌ البرز
كابل‌ البرز ( بالبر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:15:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 26,950 قیمت دیروز 27,960 تعداد معاملات 878 EPS -62
1,010     (%3.61) بیشترین قیمت 27,550 ارزش 38,223,454,050 P/E -431.0
قیمت پایانی 26,720 کمترین قیمت 26,570 حجم 1,430,537 حداکثر قیمت مجاز 29,350
1,240     (%4.43) اولین قیمت 26,610 حجم مبنا 516,173 حداقل قیمت مجاز 26,570
تاریخ آخرین معامله 1400/7/4 - 12:29:34   ارزش بازار (م ر) 8,468,102 تعداد سهام 316,920,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 26,600 26,950 800 1
1 200 26,590 27,000 35,314 3
1 53 26,580 27,180 1,113 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/7/3 27,960 27,610 29,400 1,257
1.727M
48.285B
1400/6/31 29,060 28,930 31,010 762
1.249M
36.302B
1400/6/30 30,450 29,640 32,500 665
1.090M
33.205B
1400/6/29 31,200 31,140 32,000 1,017
1.576M
49.185B
1400/6/28 32,770 32,710 33,390 359
577,336
18.920B
1400/6/27 34,430 33,400 34,500 259
185,169
6.202B
1400/6/24 35,150 34,220 36,590 1,263
1.152M
40.474B
1400/6/23 35,510 35,100 36,640 2,504
3.741M
132.815B
1400/6/22 36,940 35,800 35,800 180
146,855
5.257B
1400/6/21 37,680 37,060 37,910 423
268,740
9.986B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/15 12 1397 10 18 8 8 121
1396/6/15 12 1396 10 121
1396/5/2 9 1396 25 275 8 121 249
1396/2/13 6 1396 25 121 11 121 9
1396/2/13 6 1395 121 22 9 9 17

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 2,480 (3.51%) 3720
67.095M
165.730B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 2,580 (0.39%) 1026
13.447M
34.692B
كابل‌ البرز (بالبر) 26,950 (3.61%) 878
1.431M
38.223B
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 24,191 (5.00%) 593
1.329M
32.547B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 20,460 (4.97%) 555
698,279
14.431B
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 136,790 (0.89%) 550
202,751
28.071B
نيروترانس‌ (بنيرو) 2,294 (3.78%) 490
7.087M
16.352B
موتوژن‌ (بموتو) 80,730 (0.06%) 422
344,322
27.748B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 223,550 (5.00%) 99
17,258
3.858B
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 35,007 (2.00%) 2
6
210,042
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
نيرو سرمايه (نيرو) 44,343 (0%) 0
0
0
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت آفرنگان كابل-سهامي خاص- 211,906,856 66.860
FIN SANIL ELECTRIC CO.LTD 45,033,875 14.200
شخص حقیقی 9,053,434 2.850

چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد و فروش سيم و كابل مسي و آلومينيومي است.

تلفن شرکت: 88787111-16
نمابر شرکت: 88787117-18
پست الکترونیک شرکت: info@cablealborz.com
مدیر عامل: آقای مسعود پاکدل
فعاليت اصلي شركت توليد و فروش سيم و كابل مسي و آلومينيومي است.
مدیر مالی: آقای محمد جواد جلالی
مدیر روابط عمومی: آقای سامان خوئی
مدیر سهام: آقای طاهری
وب سایت شرکت: http://www.cablealborz.ir/
آدرس شرکت: تهران - خیابان احمد قصیر - خیابان شانزدهم غربی - پلاک 3 - کدپستی 1514836811