PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند نيشابور
قند نيشابور ( قنيشا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:51:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 37,648 قیمت دیروز 36,711 تعداد معاملات 229 EPS 583
937     (%2.55) بیشترین قیمت 38,546 ارزش 29,358,445,262 P/E 64.6
قیمت آخرین معامله 38,546 کمترین قیمت 38,546 حجم 761,647 حداکثر قیمت مجاز 38,546
1,835     (%5.00) اولین قیمت 38,546 حجم مبنا 1,328,092 حداقل قیمت مجاز 34,876
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:16   ارزش بازار (م ر) 10,164,960 تعداد سهام 270,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
219 1,307,708 38,546 40,679 99 1
1 240 38,545 40,839 412 1
1 1,550 38,517 40,849 525 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 37,648 38,546 38,546 229
761,647
29.358B
1399/3/12 36,711 37,785 37,785 271
601,171
22.715B
1399/3/11 35,986 33,501 36,120 986
4.210M
151.503B
1399/3/10 34,400 32,557 35,193 1,254
2.702M
92.957B
1399/3/7 33,518 33,381 34,761 1,090
2.710M
90.845B
1399/3/6 35,597 33,933 35,169 197
446,695
15.170B
1399/3/3 35,718 35,169 37,020 733
1.322M
47.185B
1399/2/31 37,019 36,959 37,999 1,253
2.993M
110.813B
1399/2/30 38,904 37,356 40,999 1,946
3.600M
140.068B
1399/2/29 39,322 36,218 40,030 2,271
5.135M
201.915B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 3 1396 77 31 37 11 15
1395/10/28 12 1396 77 31 11 11 -167
1395/10/28 12 1395 11 -167
1395/4/28 9 1395 25 -148 20 -167 -115
1395/2/19 6 1395 25 -36 21 -167 0

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (1.65%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0.45%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد شكر است.

آدرس شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان 17 پلاک 2 طبقه 2 کدپستی 1513835414
تلفن شرکت: 88714412-88704945
نمابر شرکت: 88550383
آدرس کارخانه: نیشابور کیلومتر 20 جاده قدیم سبزوار
تلفن کارخانه: 0552-4523401-3
نمابر کارخانه: 0552-4523275
مدیر عامل: آقای محمد علی شاملو
فعاليت اصلي شركت توليد شكر است.
مدیر مالی: آقای قائمی
مدیر سهام: خانم بهرامی