PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد ( ثشاهد ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:52:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 19,110 قیمت دیروز 19,490 تعداد معاملات 316 EPS 555
380     (%1.95) بیشترین قیمت 19,110 ارزش 12,975,154,920 P/E 34.9
قیمت پایانی 19,390 کمترین قیمت 19,110 حجم 678,972 حداکثر قیمت مجاز 20,650
100     (%0.51) اولین قیمت 19,110 حجم مبنا 2,557,545 حداقل قیمت مجاز 19,110
تاریخ آخرین معامله 1399/12/12 - 11:40:43   ارزش بازار (م ر) 77,688,594 تعداد سهام 4,006,632,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 19,110 3,186,425 745
0 0 0 19,120 44,444 17
0 0 0 19,130 5,555 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/11 19,490 19,120 19,120 89
135,732
2.595B
1399/12/10 19,510 19,130 19,130 39
92,602
1.771B
1399/12/9 19,520 19,160 19,160 90
166,213
3.185B
1399/12/6 19,550 19,330 20,000 4,848
16.270M
318.057B
1399/12/5 19,720 19,600 19,600 323
1.662M
32.579B
1399/12/4 19,990 19,600 19,600 60
51,570
1.011B
1399/12/3 20,000 19,990 20,200 535
2.485M
49.691B
1399/12/2 20,390 20,390 20,460 1,261
5.927M
120.870B
1399/11/29 20,800 20,260 21,500 4,063
13.109M
272.698B
1399/11/28 20,650 20,390 21,000 425
1.229M
25.191B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/2 3 1397 243 220 14 191 16
1396/4/3 12 1397 243 220 191 191 180
1396/4/3 12 1396 205 180
1396/1/29 9 1396 220 308 15 180 79
1395/12/7 6 1396 220 308 12 180 88

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,550 (0.64%) 18711
71.615M
111.527B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,680 (1.83%) 2209
36.656M
98.456B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,150 (1.24%) 1827
3.661M
87.348B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 76,779 (5.00%) 1257
1.431M
110.444B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 44,662 (4.00%) 1193
1.695M
75.957B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 45,520 (1.98%) 944
1.301M
59.333B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 14,900 (1.97%) 778
3.346M
49.944B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,330 (1.69%) 501
4.452M
10.374B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,240 (1.87%) 423
2.583M
13.709B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 19,110 (1.95%) 316
678,972
12.975B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 15,090 (1.99%) 186
570,185
8.604B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 17,717 (2.00%) 131
440,670
7.807B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 67,914 (5.00%) 58
249,471
16.943B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,860 (2.00%) 55
743,905
5.103B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,971 (2.00%) 43
228,545
2.279B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 34,061 (2.00%) 41
46,584
1.587B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 10,120 (1.94%) 39
243,544
2.465B
آ.س.پ (آ س پ) 16,181 (2.00%) 37
155,184
2.511B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 54,190 (1.99%) 22
14,333
776.705M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 10,072 (1.99%) 12
21,315
214.685M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,070 (1.95%) 12
19,060
249.114M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,888 (2.00%) 10
42,167
543.448M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,859 (2.00%) 8
14,653
115.158M
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 11,277 (2.00%) 7
71,040
801.118M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 67,315 (2.00%) 6
1,986
133.688M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,289 (2.00%) 6
2,063
64.549M
شركت كيسون (كيسون) 14,441 (2.00%) 5
3,055
44.117M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,423 (2.00%) 3
11,999
197.060M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 85,960 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,859 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 10,089 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 47,282 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 52,034 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: ایران- تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور پلاک 22
تلفن امور سهام: 88747063-4
نمابر امور سهام: 88733613
تلفن شرکت: 83894
وب سایت شرکت: http://www.shahed.co.ir
پست الکترونیک شرکت: info@shahed.co.ir
مدیر مالی: آقای بلوریان
مدیر سهام: آقای فلاحت پیشه
مدیر روابط عمومی: آقای ایروانی
مدیر عامل: آقای عباس قبادی
تلفن امور سهام: 83895305
نمابر امور سهام: 88733613
نمابر شرکت: 88753506
پست الکترونیک امور سهام: saham@shahed.co.ir