PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ياساتايرورابر
ايران‌ياساتايرورابر ( پاسا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:13:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,590 قیمت دیروز 13,100 تعداد معاملات 436 EPS 1362
510     (%3.89) بیشترین قیمت 13,490 ارزش 27,412,497,920 P/E 9.2
قیمت آخرین معامله 12,590 کمترین قیمت 12,450 حجم 2,177,723 حداکثر قیمت مجاز 13,750
510     (%3.89) اولین قیمت 12,750 حجم مبنا 1,077,586 حداقل قیمت مجاز 12,450
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 11,331,000 تعداد سهام 900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,786 12,590 12,600 2,525 1
0 0 0 12,680 496 1
0 0 0 12,700 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 12,590 12,450 13,490 436
2.178M
27.412B
1401/3/1 13,100 12,810 13,500 383
1.695M
22.207B
1401/2/31 13,240 13,230 13,500 621
3.702M
49.031B
1401/2/28 13,920 13,870 14,440 511
2.549M
35.485B
1401/2/27 14,590 13,990 15,300 441
1.345M
19.627B
1401/2/26 14,720 13,770 14,820 624
3.547M
52.198B
1401/2/25 14,120 13,750 14,500 307
1.331M
18.791B
1401/2/24 14,290 14,100 14,570 367
1.255M
17.928B
1401/2/21 13,890 13,350 14,120 322
1.878M
26.073B
1401/2/20 13,660 13,310 13,790 267
634,531
8.633B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 15 26 -81 -48 -107
1396/4/28 3 1396 15 158 -45 -48 -80
1396/1/21 12 1396 15 158 -48 -48 37
1396/1/21 12 1395 39 37
1395/11/4 6 1395 26 187 -107 37 -23

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ تاير (پتاير) 1,583 (5.94%) 1810
50.096M
80.126B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 12,860 (4.03%) 1375
2.614M
33.518B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 16,780 (2.94%) 849
3.947M
64.318B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 36,230 (4.98%) 750
1.831M
66.178B
پلاسكوكار (پلاسك) 3,174 (5.00%) 636
13.757M
43.775B
كوير تاير (پكوير) 5,330 (5.83%) 537
6.220M
33.492B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 12,590 (3.89%) 436
2.178M
27.412B
گازلوله‌ (پلوله) 24,800 (2.48%) 431
1.741M
43.211B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 17,900 (0.33%) 399
1.100M
20.081B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 17,010 (4.76%) 370
2.017M
34.928B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 7,690 (4.94%) 330
1.912M
14.806B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 13,300 (5.94%) 25
107,774
1.434B
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 52,100 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.

تلفن شرکت: 31-65607028
نمابر شرکت: 65606837
تلفن امور سهام: 65606834-65607747
وب سایت شرکت: http://iranyasa.ir
پست الکترونیک شرکت: info@iranyasa.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.
آدرس شرکت: کیلومتر 12 جاده قدیم کرج – کیلومتر 3 جاده شهریار
مدیر روابط عمومی: آقای محمدی
مدیر مالی: آقای رضا پرچگانی
مدیر عامل: آقای سعید تقوایی گنجه علی
تلفن امور سهام: 021-65607747
تلفن امور سهام: 65607747