PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ياساتايرورابر
ايران‌ياساتايرورابر ( پاسا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:37:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 20,620 قیمت دیروز 20,620 تعداد معاملات 726 EPS 2666
0     (%0) بیشترین قیمت 21,000 ارزش 51,994,689,250 P/E 7.7
قیمت پایانی 20,620 کمترین قیمت 20,010 حجم 2,521,678 حداکثر قیمت مجاز 21,650
0     (%0) اولین قیمت 20,950 حجم مبنا 727,449 حداقل قیمت مجاز 19,590
تاریخ آخرین معامله 1400/5/9 - 12:29:46   ارزش بازار (م ر) 18,558,000 تعداد سهام 900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 20,550 20,620 2,500 1
2 28,541 20,520 20,640 19,827 3
1 100,000 20,470 20,680 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/6 20,620 20,000 21,120 752
3.041M
62.706B
1400/5/5 20,630 19,920 21,670 1,521
5.323M
109.815B
1400/5/4 20,960 19,500 21,170 2,370
10.990M
230.301B
1400/4/28 20,170 19,150 20,790 1,066
4.936M
99.540B
1400/4/27 19,880 19,750 20,840 809
2.638M
52.448B
1400/4/26 20,780 20,410 21,950 1,131
3.639M
75.615B
1400/4/23 21,480 21,000 21,900 656
2.490M
53.478B
1400/4/22 21,700 20,700 22,100 910
3.115M
67.601B
1400/4/21 21,440 20,720 21,650 1,389
7.836M
167.977B
1400/4/20 20,620 19,760 20,720 449
1.896M
39.099B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 15 26 -81 -48 -107
1396/4/28 3 1396 15 158 -45 -48 -80
1396/1/21 12 1396 15 158 -48 -48 37
1396/1/21 12 1395 39 37
1395/11/4 6 1395 26 187 -107 37 -23

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 71,830 (4.99%) 4066
1.555M
109.959B
ايران‌ تاير (پتاير) 2,860 (0.49%) 2119
33.114M
95.722B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 22,950 (0.43%) 1323
1.941M
43.933B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 20,620 (0%) 726
2.522M
51.995B
كوير تاير (پكوير) 13,530 (0.37%) 650
3.979M
53.839B
پلاسكوكار (پلاسك) 6,500 (1.96%) 572
2.622M
17.245B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 26,110 (0.61%) 540
1.480M
39.672B
گازلوله‌ (پلوله) 29,900 (3.11%) 356
703,805
21.214B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 30,230 (0.17%) 235
390,926
11.868B
اختيارف ت بارز-24300-99/12/09 (هرمان912) 1 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,749 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 69,120 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 28,791 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.

تلفن شرکت: 31-65607028
نمابر شرکت: 65606837
تلفن امور سهام: 65606834-65607747
وب سایت شرکت: http://iranyasa.ir
پست الکترونیک شرکت: info@iranyasa.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.
آدرس شرکت: کیلومتر 12 جاده قدیم کرج – کیلومتر 3 جاده شهریار
مدیر روابط عمومی: آقای محمدی
مدیر مالی: آقای رضا پرچگانی
مدیر عامل: آقای سعید تقوایی گنجه علی
تلفن امور سهام: 021-65607747
تلفن امور سهام: 65607747