PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ياساتايرورابر
ايران‌ياساتايرورابر ( پاسا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:31:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 12,162 قیمت دیروز 11,583 تعداد معاملات 521 EPS 612
579     (%5.00) بیشترین قیمت 12,162 ارزش 15,870,321,561 P/E 19.2
قیمت پایانی 11,755 کمترین قیمت 12,000 حجم 1,306,015 حداکثر قیمت مجاز 12,162
172     (%1.48) اولین قیمت 12,158 حجم مبنا 4,316,671 حداقل قیمت مجاز 11,004
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:28:47   ارزش بازار (م ر) 10,579,500 تعداد سهام 900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
79 368,387 12,162 12,601 500 1
3 1,596 12,161 12,700 15,000 1
1 2,319 12,150 13,021 5,328 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 11,583 11,711 11,903 566
1.950M
23.204B
1399/1/5 11,337 11,150 11,707 606
1.824M
21.177B
1398/12/28 11,150 10,500 11,381 1,143
2.820M
31.653B
1398/12/27 10,996 10,787 11,598 1,296
3.179M
34.609B
1398/12/26 11,354 11,075 11,800 1,997
5.468M
62.082B
1398/12/25 11,657 11,217 11,217 273
1.059M
11.884B
1398/12/24 11,807 11,420 11,781 439
1.491M
17.038B
1398/12/21 12,021 11,781 12,449 1,111
3.011M
35.897B
1398/12/20 12,401 11,991 11,991 407
1.324M
15.874B
1398/12/19 12,622 12,096 12,096 217
652,723
7.895B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 15 26 -81 -48 -107
1396/4/28 3 1396 15 158 -45 -48 -80
1396/1/21 12 1396 15 158 -48 -48 37
1396/1/21 12 1395 39 37
1395/11/4 6 1395 26 187 -107 37 -23

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 39,828 (3.00%) 1417
944,439
37.413B
پلاسكوكار (پلاسك) 7,618 (4.99%) 586
2.067M
15.744B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 12,162 (5.00%) 521
1.306M
15.870B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 30,209 (5.00%) 511
1.311M
39.604B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 46,566 (5.00%) 440
312,494
14.552B
ايران‌ تاير (پتاير) 36,943 (5.00%) 412
1.194M
44.112B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 17,165 (5.00%) 267
1.982M
34.019B
كوير تاير (پكوير) 25,918 (5.00%) 176
1.176M
30.485B
گازلوله‌ (پلوله) 10,315 (1.00%) 129
553,320
5.707B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 31,886 (3.00%) 95
146,915
4.685B
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,666 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.

تلفن شرکت: 31-65607028
نمابر شرکت: 65606837
تلفن امور سهام: 65606834-65607747
وب سایت شرکت: http://iranyasa.ir
پست الکترونیک شرکت: info@iranyasa.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.
آدرس شرکت: کیلومتر 12 جاده قدیم کرج – کیلومتر 3 جاده شهریار
مدیر روابط عمومی: آقای محمدی
مدیر مالی: آقای رضا پرچگانی
مدیر عامل: آقای سعید تقوایی گنجه علی
تلفن امور سهام: 021-65607747
تلفن امور سهام: 65607747