PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ياساتايرورابر
ايران‌ياساتايرورابر ( پاسا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:02:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,840 قیمت دیروز 14,230 تعداد معاملات 376 EPS 2192
390     (%2.74) بیشترین قیمت 14,270 ارزش 19,828,447,440 P/E 6.3
قیمت آخرین معامله 13,790 کمترین قیمت 13,610 حجم 1,433,071 حداکثر قیمت مجاز 14,940
440     (%3.09) اولین قیمت 13,930 حجم مبنا 1,030,928 حداقل قیمت مجاز 13,520
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 12,456,000 تعداد سهام 900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 23,301 13,740 13,900 13,694 4
1 3,000 13,730 13,910 3,316 1
1 2,000 13,700 13,920 6,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 13,840 13,610 14,270 376
1.433M
19.828B
1400/9/7 14,230 14,030 14,400 262
731,142
10.393B
1400/9/6 14,280 13,850 14,650 302
652,285
9.213B
1400/9/3 14,550 14,250 14,740 315
1.029M
14.973B
1400/9/2 14,530 14,240 15,150 291
925,836
13.457B
1400/9/1 14,470 14,160 14,800 419
1.319M
19.092B
1400/8/30 14,430 14,300 14,590 332
925,007
13.369B
1400/8/29 14,250 14,020 14,580 371
1.396M
19.894B
1400/8/26 14,250 13,970 14,680 506
1.334M
19.003B
1400/8/25 14,110 13,700 14,360 355
1.689M
23.826B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 15 26 -81 -48 -107
1396/4/28 3 1396 15 158 -45 -48 -80
1396/1/21 12 1396 15 158 -48 -48 37
1396/1/21 12 1395 39 37
1395/11/4 6 1395 26 187 -107 37 -23

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 53,217 (0.86%) 1102
63,710
3.401B
ايران‌ تاير (پتاير) 2,004 (2.72%) 886
20.600M
41.665B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 20,380 (3.69%) 388
1.300M
26.920B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 13,790 (3.09%) 376
1.433M
19.828B
كوير تاير (پكوير) 5,920 (3.43%) 353
1.557M
9.242B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 28,180 (3.60%) 347
825,462
23.027B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 18,690 (0.80%) 290
426,153
7.964B
پلاسكوكار (پلاسك) 4,490 (1.08%) 221
1.710M
7.664B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 5,613 (2.99%) 101
709,083
3.980B
گازلوله‌ (پلوله) 28,799 (3.00%) 67
391,551
11.282B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 8,696 (3.00%) 51
252,606
2.197B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 23,713 (3.00%) 6
3,494
82.853M
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 5,644 (0%) 0
0
0
اختيارف ت بارز-24300-99/12/09 (هرمان912) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.

تلفن شرکت: 31-65607028
نمابر شرکت: 65606837
تلفن امور سهام: 65606834-65607747
وب سایت شرکت: http://iranyasa.ir
پست الکترونیک شرکت: info@iranyasa.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد انواع تاير و تيوب دوچرخه و موتورسيكلت و ساير فرآورده هاي لاستيكي است.
آدرس شرکت: کیلومتر 12 جاده قدیم کرج – کیلومتر 3 جاده شهریار
مدیر روابط عمومی: آقای محمدی
مدیر مالی: آقای رضا پرچگانی
مدیر عامل: آقای سعید تقوایی گنجه علی
تلفن امور سهام: 021-65607747
تلفن امور سهام: 65607747