PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آتيه داده پرداز
آتيه داده پرداز ( اپرداز ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:31:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,250 قیمت دیروز 5,210 تعداد معاملات 78 EPS 113
40     (%0.77) بیشترین قیمت 5,280 ارزش 1,813,314,510 P/E 46.1
قیمت پایانی 5,210 کمترین قیمت 5,070 حجم 349,264 حداکثر قیمت مجاز 5,470
0     (%0) اولین قیمت 5,080 حجم مبنا 2,879,079 حداقل قیمت مجاز 4,950
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:25:48   ارزش بازار (م ر) 11,722,500 تعداد سهام 2,250,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 13,071 5,160 5,250 6,139 1
2 6,934 5,150 5,260 8,717 1
1 5,000 5,140 5,270 13,451 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 5,210 5,150 5,400 79
277,053
1.442B
1401/5/22 5,210 5,100 5,350 95
316,776
1.642B
1401/5/19 5,210 5,090 5,300 57
210,171
1.085B
1401/5/18 5,210 5,230 5,430 68
251,975
1.330B
1401/5/15 5,200 5,080 5,400 167
678,640
3.611B
1401/5/12 5,160 5,000 5,230 107
494,798
2.523B
1401/5/11 5,170 4,920 5,340 130
599,128
3.086B
1401/5/3 11,640 11,200 11,400 106
303,774
3.403B
1401/5/2 11,780 11,420 11,980 238
570,635
6.563B
1401/5/1 12,020 11,780 12,730 552
951,438
11.333B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/5/1 3 1396 804 708 236 678 148
1395/12/18 12 1395 1150
1395/12/18 12 1396 1053 678 678 818
1395/9/24 8 1395 1150
1395/9/9 6 1395 930 306 349

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
انتقال داده هاي آسياتك (اسياتك) 18,510 (4.99%) 3454
15.066M
277.353B
داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب) 2,620 (5.56%) 2933
65.888M
168.436B
مبين وان كيش (اوان) 9,550 (0.10%) 124
527,417
5.098B
آتيه داده پرداز (اپرداز) 5,250 (0.77%) 78
349,264
1.813B
اختيارخ هاي وب-1549-01/07/10 (ضهاي7000) 1,130 (9.82%) 6
123
459.985M
اختيارخ هاي وب-2196-01/07/10 (ضهاي7004) 500 (12.36%) 1
10
16.595M
اختيارخ هاي وب-2648-01/07/10 (ضهاي7006) 200 (0%) 1
150
99.570M
اختيارخ هاي وب-2046-01/07/10 (ضهاي7003) 580 (3.02%) 1
5
9.622M
اختيارف هاي وب-3553-01/07/10 (طهاي7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-2347-01/07/10 (ضهاي7005) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-1894-01/07/10 (طهاي7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-3553-01/07/10 (ضهاي7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-3252-01/07/10 (ضهاي7008) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2046-01/07/10 (طهاي7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-1594-01/07/10 (طهاي7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-1745-01/07/10 (ضهاي7001) 912 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-2950-01/07/10 (ضهاي7007) 110 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-1745-01/07/10 (طهاي7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2347-01/07/10 (طهاي7005) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2196-01/07/10 (طهاي7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-3252-01/07/10 (طهاي7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2950-01/07/10 (طهاي7007) 900 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-2648-01/07/10 (طهاي7006) 31 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-1894-01/07/10 (ضهاي7002) 3,169 (0%) 0
0
0


چکیده