PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آتيه داده پرداز
آتيه داده پرداز ( اپرداز ) -  وضعیت : ممنوع -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:58:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 48,301 قیمت دیروز 46,520 تعداد معاملات 327 EPS 1397
1,781     (%3.83) بیشترین قیمت 48,801 ارزش 73,360,010,470 P/E 34.6
قیمت آخرین معامله 47,700 کمترین قیمت 47,000 حجم 1,518,795 حداکثر قیمت مجاز 48,846
1,180     (%2.54) اولین قیمت 48,680 حجم مبنا 1,074,807 حداقل قیمت مجاز 44,194
تاریخ آخرین معامله 1399/5/19 - 9:06:07   ارزش بازار (م ر) 48,301,000 تعداد سهام 1,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 4,616 46,926 47,700 4,528 1
1 100,000 46,800 47,710 42,252 2
10 15,349 46,700 47,870 728 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/19 48,301 47,000 48,801 327
1.519M
73.360B
1399/5/15 46,520 44,000 46,927 4,871
13.475M
626.857B
1399/5/14 44,693 44,693 44,693 1,327
5.467M
244.322B
1399/5/13 42,565 41,000 42,950 1,989
6.839M
291.100B
1399/5/12 40,905 39,900 40,941 3,458
15.196M
621.580B
1399/5/11 38,992 38,992 38,992 491
1.631M
63.613B
1399/5/8 37,136 36,150 37,271 1,687
4.078M
151.425B
1399/5/7 35,497 34,100 37,190 4,677
10.281M
364.960B
1399/5/6 35,542 34,030 35,632 2,951
11.284M
401.054B
1399/5/5 33,936 33,000 34,023 1,973
6.763M
229.525B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/24 8 1395 1150
1395/9/9 6 1395 930 510 349
1395/5/6 3 1395 708 246 173

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب) 37,150 (3.81%) 13426
26.473M
1,005.109B
مبين وان كيش (اوان) 75,083 (5.00%) 1461
1.972M
146.974B
آتيه داده پرداز (اپرداز) 47,700 (2.54%) 327
1.519M
73.360B
انتقال داده هاي آسياتك (آسياتك) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده