PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ ( فجوش ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,531 قیمت دیروز 1,531 تعداد معاملات 0 EPS -4956
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -0.3
قیمت آخرین معامله 1,607 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,576
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 10,350,000 حداقل قیمت مجاز 1,486
تاریخ آخرین معامله 1399/2/14 - 10:01:14   ارزش بازار (م ر) 15,845 تعداد سهام 10,350,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 10,321 1,607 0 0 0
3 13,929 1,576 0 0 0
1 650 1,561 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/2/14 1,531 1,607 1,607 1
40
64,280
1398/6/9 1,531 7,000 7,000 5
2,202
15.414M
1398/4/3 1,408 7,000 7,000 2
4,500
31.500M
1398/4/1 1,145 7,000 7,000 3
600
4.200M
1397/9/5 1,110 1,110 1,110 1
5,580
6.194M
1397/8/23 1,110 1,110 1,110 1
5,580
6.194M
1397/8/7 1,110 2,000 2,000 3
1,161
2.322M
1397/7/21 1,100 1,100 1,100 1
40
44,000
1397/6/3 1,100 1,100 1,100 1
189
207,900
1395/12/25 1,100 1,100 1,100 1
972
1.069M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1392/3/27 12 1391 -2093 -3207
1392/3/26 12 1392 9 -1484 -2593 -2593 -3207
1392/3/26 9 1391 -2093 -1592 -3207 -459
1391/8/23 12 1390 -2904 20
1391/8/23 6 1391 -1484 51 -1300 -3207 -344

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 15,680 (4.97%) 16886
69.411M
1,101.177B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 38,700 (4.98%) 2610
4.230M
163.707B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,690 (2.98%) 1920
11.851M
67.812B
صنعتي‌ آما (فاما) 35,490 (4.98%) 1792
4.712M
167.441B
لاميران‌ (فلامي) 124,100 (4.29%) 1617
749,552
92.893B
توليدي چدن سازان (چدن) 34,090 (1.47%) 794
1.433M
49.787B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,605 (1.99%) 341
1.360M
15.810B
جام‌دارو (فجام) 66,590 (5.00%) 283
438,356
29.190B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,174 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 4,337,042 41.900
شخص حقیقی 689,993 6.660
شخص حقیقی 344,993 3.330
شخص حقیقی 344,993 3.330
شخص حقیقی 288,258 2.780

چکیده