PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
عطرين نخ قم
عطرين نخ قم ( نطرين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,093 قیمت دیروز 27,548 تعداد معاملات 219 EPS 294
455     (%1.65) بیشترین قیمت 26,171 ارزش 14,872,194,170 P/E 92.2
قیمت آخرین معامله 26,171 کمترین قیمت 26,171 حجم 568,270 حداکثر قیمت مجاز 28,925
1,377     (%5.00) اولین قیمت 26,171 حجم مبنا 1,845,496 حداقل قیمت مجاز 26,171
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:29:37   ارزش بازار (م ر) 14,967,311 تعداد سهام 552,442,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 410 26,171 26,171 11,254,486 1488
0 0 0 26,172 93,662 9
0 0 0 26,173 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 27,093 26,171 26,171 219
568,270
14.872B
1399/5/21 27,548 26,466 26,466 180
383,386
10.147B
1399/5/20 27,858 27,045 27,045 254
737,219
19.938B
1399/5/19 28,468 27,613 27,613 454
708,015
19.550B
1399/5/15 29,066 28,879 28,879 957
1.611M
46.538B
1399/5/14 30,398 28,973 32,021 5,505
14.721M
447.491B
1399/5/13 30,497 30,608 30,608 479
1.697M
51.945B
1399/5/12 29,151 29,724 29,724 440
1.093M
32.482B
1399/5/11 28,309 28,571 28,571 401
1.483M
42.375B
1399/5/8 27,211 27,753 27,753 664
1.276M
35.404B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
عطرين نخ قم (نطرين) 26,171 (5.00%) 219
568,270
14.872B
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 75,510 (4.99%) 22
69,610
5.256B
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 924 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي‌ بروجرد (نبروج) 6,200 (0%) 0
0
0
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 14,648 (0%) 0
0
0
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 332,246,148 60.140

چکیده