PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
عطرين نخ قم
عطرين نخ قم ( نطرين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,090 قیمت دیروز 6,120 تعداد معاملات 56 EPS 221
30     (%0.49) بیشترین قیمت 5,820 ارزش 1,507,583,700 P/E 27.6
قیمت آخرین معامله 5,820 کمترین قیمت 5,820 حجم 259,035 حداکثر قیمت مجاز 6,420
300     (%4.90) اولین قیمت 5,820 حجم مبنا 2,351,098 حداقل قیمت مجاز 5,820
تاریخ آخرین معامله 1400/11/4 - 12:29:29   ارزش بازار (م ر) 4,719,750 تعداد سهام 775,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 5,820 1,506,123 73
0 0 0 5,850 22,377 2
0 0 0 6,000 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/4 6,090 5,820 5,820 56
259,035
1.508B
1400/11/3 6,120 5,850 5,850 48
200,537
1.173B
1400/11/2 6,150 6,070 6,600 301
2.327M
14.297B
1400/10/29 6,380 6,350 6,750 494
3.530M
22.505B
1400/10/28 6,680 6,450 6,780 190
787,930
5.120B
1400/10/27 6,780 6,640 6,960 372
2.154M
14.596B
1400/10/26 6,700 6,420 7,000 742
4.612M
30.911B
1400/10/25 6,750 6,580 7,170 604
3.051M
20.579B
1400/10/22 6,920 6,360 6,980 754
5.303M
36.707B
1400/10/21 6,650 6,360 6,790 436
1.543M
10.230B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 11,220 (0.09%) 386
1.623M
17.794B
عطرين نخ قم (نطرين) 5,820 (4.90%) 56
259,035
1.508B
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 60,220 (4.99%) 49
91,148
5.494B
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 1 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي بروجرد (نبروج) 6,070 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 467,485,125 60.320
BFMصندوق س.اختصاصي بازارگرداني پاداش.پ.پ 10,117,521 1.300

چکیده