PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
عطرين نخ قم
عطرين نخ قم ( نطرين ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 17:06:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 9,182 قیمت دیروز 9,503 تعداد معاملات 3167 EPS 238
321     (%3.38) بیشترین قیمت 9,880 ارزش 130,171,514,203 P/E 39.1
قیمت پایانی 9,317 کمترین قیمت 9,028 حجم 13,971,578 حداکثر قیمت مجاز 9,978
186     (%1.96) اولین قیمت 9,028 حجم مبنا 1,578,449 حداقل قیمت مجاز 9,028
تاریخ آخرین معامله 1400/5/9 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 7,220,675 تعداد سهام 775,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 9,250 9,250 12,202 1
2 38,457 9,182 9,260 2,707 1
1 46,566 9,181 9,286 1,522 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/6 9,503 9,091 9,091 90
214,464
1.950B
1400/5/5 9,569 9,199 9,199 136
366,417
3.371B
1400/4/26 9,900 9,754 10,450 3,768
13.988M
138.481B
1400/4/23 10,267 10,227 10,732 4,367
21.212M
217.775B
1400/4/22 10,765 10,570 11,036 3,758
13.422M
144.483B
1400/4/21 10,570 10,274 10,870 7,743
44.981M
475.442B
1400/4/20 10,814 10,333 10,333 22
156,224
1.614B
1400/4/19 10,876 10,339 10,339 14
18,529
191.571M
1400/4/16 10,883 10,358 10,358 21
49,064
508.205M
1400/4/15 10,903 10,412 10,412 50
137,760
1.434B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
عطرين نخ قم (نطرين) 9,182 (3.38%) 3167
13.972M
130.172B
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 99,880 (4.99%) 466
534,824
53.347B
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 19,198 (3.00%) 1
492
9.445M
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 1 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0
نساجي بروجرد (نبروج) 6,050 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 466,421,025 60.180
BFMصندوق س.اختصاصي بازارگرداني پاداش.پ.پ 9,723,360 1.250
شركت كاراصنعت زبده قم-سهامي خاص- 9,647,531 1.240

چکیده