PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
عطرين نخ قم
عطرين نخ قم ( نطرين ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:47:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 4,450 قیمت دیروز 4,293 تعداد معاملات 210 EPS 356
157     (%3.66) بیشترین قیمت 4,450 ارزش 6,416,682,716 P/E 12.4
قیمت پایانی 4,415 کمترین قیمت 4,266 حجم 1,453,458 حداکثر قیمت مجاز 4,550
122     (%2.84) اولین قیمت 4,369 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 4,036
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:45:29   ارزش بازار (م ر) 3,421,625 تعداد سهام 775,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 55,528 4,420 4,450 106,119 7
3 16,200 4,405 4,454 11,761 2
1 2,000 4,401 4,470 50,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 4,293 4,251 4,447 126
867,782
3.725B
1401/5/22 4,373 4,244 4,444 197
1.492M
6.524B
1401/5/19 4,244 4,214 4,457 393
2.527M
10.724B
1401/5/18 4,482 4,204 4,550 348
2.211M
9.911B
1401/5/15 4,372 4,180 4,425 328
1.417M
6.192B
1401/5/12 4,176 4,010 4,247 241
2.445M
10.212B
1401/5/11 4,007 3,931 4,142 223
1.673M
6.703B
1401/5/10 4,075 3,984 4,178 237
1.740M
7.093B
1401/5/9 4,089 4,027 4,307 227
1.484M
6.066B
1401/5/8 4,280 4,219 4,421 229
1.091M
4.669B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ مرينوس‌ (نمرينو) 72,300 (5.00%) 212
118,405
8.455B
عطرين نخ قم (نطرين) 4,450 (3.66%) 210
1.453M
6.417B
نساجي بروجرد (نبروج) 25,200 (1.82%) 2
200
5.040M
پشم‌ بافي‌ توس (نتوس) 8,840 (0%) 0
0
0
نساجي قائمشهر (نساجي قائمشهر) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات پشمبافي افشار يزد (نشار) 1 (0%) 0
0
0
گسترش صنايع بلوچ (صنايع بلوچ) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 467,485,425 60.320
BFMصندوق س.اختصاصي بازارگرداني پاداش.پ.پ 10,047,319 1.290

چکیده