PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ترانسفورماتور توزيع زنگان
ترانسفورماتور توزيع زنگان ( برانسفو ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 1297
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 0.8
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 500,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ ترانسفو (بترانس) 37,840 (5.00%) 3135
6.686M
257.932B
موتوژن‌ (بموتو) 47,650 (4.98%) 907
1.436M
67.665B
صنايع‌جوشكاب‌يزد (بكاب) 126,790 (5.00%) 635
294,597
39.164B
كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام) 6,290 (4.98%) 189
586,119
3.687B
نيروترانس‌ (بنيرو) 65,190 (5.00%) 71
46,708
3.045B
پارس‌سويچ‌ (بسويچ) 44,560 (4.99%) 38
45,983
2.049B
كابل‌ البرز (بالبر) 25,910 (4.99%) 17
32,599
844.640M
كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكا) 41,969 (3.00%) 10
13,306
558.440M
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ (بشهاب) 70,490 (5.00%) 6
1,823
128.503M
ترانسفورماتور توزيع زنگان (برانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.نيرو سرمايه (نيروح) 140 (0%) 0
0
0
ايران ترانسفو ري (برانس) 1,000 (0%) 0
0
0
نيرو سرمايه (نيرو) 56,325 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌ (بايكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانجات كابل سازي‌ تك‌ (بتك) 34,261 (0%) 0
0
0
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو (نيرو ترانسفو) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ايران ترانسفو-سهامي عام- 499,980,000 99.990

چکیده