PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
س. ساختماني اعتماد گستر
س. ساختماني اعتماد گستر ( ثعتما ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:01:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 67,236 قیمت دیروز 67,236 تعداد معاملات 0 EPS 3189
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 21.1
قیمت آخرین معامله 65,899 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 70,597
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 297,460 حداقل قیمت مجاز 64,547
تاریخ آخرین معامله 1400/1/24 - 11:38:46   ارزش بازار (م ر) 4,755,836 تعداد سهام 70,733,480
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 64,547 1,592,474 210
0 0 0 65,555 9,697 3
0 0 0 65,888 31,373 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/24 67,236 65,899 65,899 5
1,455
95.883M
1400/1/22 67,243 66,105 66,105 13
46,323
3.062B
1400/1/21 67,454 64,757 64,757 2
161
10.426M
1400/1/15 67,455 64,896 64,896 5
15,905
1.032B
1400/1/14 67,600 66,308 66,308 4
13,358
885.742M
1400/1/11 67,661 66,309 66,309 2
276
18.301M
1400/1/10 67,662 66,321 66,321 6
2,659
176.348M
1400/1/8 67,674 65,025 65,025 10
6,569
427.149M
1400/1/7 67,734 66,388 66,388 2
1,840
122.154M
1399/12/27 67,742 66,394 66,394 2
1,202
79.806M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,778 (2.00%) 722
3.431M
72.730B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 48,730 (1.99%) 448
1.603M
78.110B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,460 (1.99%) 370
4.718M
11.615B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,359 (1.99%) 327
887,978
14.634B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,550 (1.90%) 253
3.060M
4.744B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,160 (1.90%) 105
773,829
4.002B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,330 (1.98%) 50
91,711
1.589B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,510 (2.00%) 22
53,356
4.456B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,606 (2.00%) 19
155,274
1.492B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (1.99%) 17
66,920
659.162M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,160 (1.99%) 14
17,478
929.130M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (2.00%) 10
4,130
112.464M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,639 (5.00%) 7
11,162
609.881M
شركت كيسون (كيسون) 11,473 (2.00%) 6
87,345
1.002B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 5
3,580
35.646M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 5
11,075
149.956M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (2.00%) 5
3,710
47.455M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,216 (2.00%) 4
1,093
34.119M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,625 (2.00%) 3
4,200
132.825M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,803 (2.00%) 2
11,550
90.125M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 2
961
12.272M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
6,180
144.859M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,113 (5.00%) 2
385
25.839M
سخت آژند (ثاژن) 9,510 (2.00%) 2
4,144
39.409M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,503 (2.00%) 1
110
5.115M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (1.89%) 1
7,373
49.841M
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,260 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
آ.س.پ (آ س پ) 15,817 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,326 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,465 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 65,899 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 4,650,113 6.570
شخص حقیقی 2,300,000 3.250
شخص حقیقی 1,979,288 2.790
شخص حقیقی 1,853,114 2.610
شخص حقیقی 1,836,829 2.590
شخص حقیقی 1,734,198 2.450
شخص حقیقی 1,480,000 2.090
شخص حقیقی 1,100,284 1.550
شخص حقیقی 1,080,000 1.520
شخص حقیقی 984,308 1.390
شخص حقیقی 850,000 1.200
شخص حقیقی 802,315 1.130

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان حافظ - جتب ساختمان بورس واواق بهادار - کوچه هاتف پلاک 2 -طبقه سوم -واحد غربی
تلفن شرکت: 66710579
نمابر شرکت: 66748139
پست الکترونیک شرکت: etemad.gostar@yahoo.com
مدیر عامل: آقای محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی