PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليد و صادرات ريشمك
توليد و صادرات ريشمك ( ريشمك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:00:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,466 قیمت دیروز 15,170 تعداد معاملات 2490 EPS 1705
296     (%1.95) بیشترین قیمت 15,850 ارزش 64,044,523,126 P/E 9.1
قیمت آخرین معامله 15,730 کمترین قیمت 14,932 حجم 4,140,862 حداکثر قیمت مجاز 15,928
560     (%3.69) اولین قیمت 15,180 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 14,412
تاریخ آخرین معامله 1398/5/30 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 4,639,800 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 15,710 15,740 4,100 1
2 602 15,702 15,745 100 1
1 210 15,701 15,750 8,123 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/5/30 15,466 14,932 15,850 2,490
4.141M
64.045B
1398/5/28 15,170 15,010 15,600 1,567
2.692M
40.837B
1398/5/27 15,421 15,000 15,744 2,576
5.069M
78.163B
1398/5/26 14,995 14,435 15,046 1,582
4.833M
72.473B
1398/5/23 14,330 14,095 14,500 971
2.031M
29.100B
1398/5/22 14,094 13,901 14,250 860
1.405M
19.800B
1398/5/20 14,295 14,111 14,470 692
1.399M
20.001B
1398/5/19 14,289 13,921 14,417 819
1.583M
22.621B
1398/5/16 13,954 13,750 14,200 724
1.637M
22.849B
1398/5/15 13,859 13,750 14,100 826
1.531M
21.216B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 9,189 (0.47%) 4698
2.962M
27.042B
پخش هجرت (هجرت) 26,028 (5.00%) 4003
445,991
11.608B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 15,730 (3.69%) 2490
4.141M
64.045B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 14,399 (1.44%) 2476
2.255M
32.652B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 4,140 (1.47%) 2252
9.990M
40.990B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 18,966 (4.98%) 1697
1.972M
36.210B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 7,300 (0.34%) 1597
3.355M
24.642B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 16,280 (5.00%) 1442
2.715M
43.790B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,000 (0.14%) 1257
4.270M
21.492B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,442 (2.31%) 1186
3.493M
18.941B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 5,918 (4.98%) 1149
7.420M
43.046B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 4,128 (4.98%) 1111
5.662M
23.094B
ايران‌دارو (ديران) 5,858 (3.81%) 1077
3.060M
17.849B
سبحان دارو (دسبحان) 7,270 (1.27%) 1032
3.136M
22.664B
گروه دارويي بركت (بركت) 2,850 (3.60%) 927
4.223M
11.982B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 30,983 (0.66%) 784
501,838
15.538B
پخش البرز (پخش) 12,800 (0.16%) 674
1.591M
20.494B
البرزدارو (دالبر) 7,590 (4.99%) 549
1.819M
13.598B
كيميدارو (دكيمي) 8,990 (3.14%) 546
1.213M
10.763B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 4,522 (1.57%) 511
1.672M
7.655B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 4,930 (2.77%) 499
1.737M
8.584B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 3,240 (4.01%) 489
2.553M
8.181B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 15,073 (4.99%) 470
1.491M
22.061B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 5,819 (1.22%) 445
2.308M
13.409B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 18,783 (5.00%) 410
1.533M
28.716B
پارس‌ دارو (دپارس) 27,999 (4.21%) 354
507,228
14.200B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 29,966 (4.99%) 333
835,583
24.916B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 45,000 (0.92%) 319
213,469
9.567B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 13,699 (4.32%) 318
876,353
12.049B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 27,810 (5.00%) 283
771,900
21.195B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 17,800 (4.17%) 277
431,940
7.552B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 12,597 (0.82%) 258
306,020
3.851B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 7,609 (5.00%) 257
1.464M
11.135B
الحاوي (دحاوي) 10,077 (18.16%) 222
1.399M
13.043B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 12,621 (5.00%) 218
705,630
8.840B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 4,778 (4.99%) 206
896,689
4.279B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 7,310 (1.22%) 201
439,566
3.209B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 14,643 (5.00%) 193
431,962
6.325B
شيرين دارو (دشيري) 74,500 (1.02%) 95
27,775
2.052B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 16,050 (0.21%) 89
190,800
3.049B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 8,656 (5.00%) 75
204,851
1.773B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 12,601 (5.00%) 59
184,841
2.329B
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 35,972 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 15,600 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 6,903 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-7500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده