PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
ح . مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير ( پارتاح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:46:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1,080
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 920
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 26,100 (4.99%) 5571
9.673M
254.016B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 31,470 (4.98%) 3137
5.415M
171.439B
پلاسكوكار (پلاسك) 11,680 (4.96%) 2783
13.014M
156.966B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 29,500 (4.99%) 1368
1.939M
57.482B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 152,000 (0.12%) 1089
592,385
93.346B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 69,010 (2.35%) 1066
1.637M
113.252B
ايران‌ تاير (پتاير) 90,100 (5.00%) 948
563,399
51.169B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 49,988 (3.00%) 237
565,278
28.257B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 40,460 (3.00%) 94
211,837
8.571B
گازلوله‌ (پلوله) 15,124 (0.99%) 18
104,288
1.577B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 49,423 (4.11%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,818 (4.98%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده