PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پتروشيمي فناوران
پتروشيمي فناوران ( شفن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:32:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 29,073 قیمت دیروز 29,085 تعداد معاملات 19 EPS 4623
12     (%0.04) بیشترین قیمت 27,950 ارزش 211,000,860 P/E 6.3
قیمت آخرین معامله 27,922 کمترین قیمت 27,922 حجم 7,556 حداکثر قیمت مجاز 30,248
1,163     (%4.00) اولین قیمت 27,922 حجم مبنا 760,000 حداقل قیمت مجاز 27,922
تاریخ آخرین معامله 1393/9/5 - 12:28:03   ارزش بازار (م ر) 27,619,350 تعداد سهام 950,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 300 24,151 27,922 597,406 13
0 0 0 28,000 10,337 1
0 0 0 28,799 200 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/9/5 29,073 27,922 27,950 19
7,556
211.001M
1393/9/4 29,085 27,942 28,080 26
13,685
382.396M
1393/9/3 29,106 28,004 28,022 22
41,633
1.166B
1393/9/2 29,170 28,073 28,150 24
46,671
1.310B
1393/9/1 29,242 28,110 29,000 17
25,959
730.565M
1393/8/28 29,281 28,400 29,000 5
1,199
34.143M
1393/8/27 29,282 28,594 28,650 9
1,985
56.791M
1393/8/26 29,284 29,197 29,400 4
580
16.951M
1393/8/25 29,284 28,594 29,798 16
36,751
1.077B
1393/8/24 29,283 28,593 29,100 10
16,584
482.032M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/8/1 12 1393 4623 2859

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 2,601 (0.15%) 1392
15.011M
38.504B
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 2,719 (2.37%) 972
3.877M
10.503B
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 2,487 (3.34%) 874
11.777M
29.135B
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 7,008 (0.72%) 527
2.189M
15.335B
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 12,000 (2.85%) 279
1.843M
22.273B
پتروشيمي شازند (شاراك) 6,849 (2.14%) 232
284,040
1.943B
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 8,850 (2.21%) 231
385,597
3.394B
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 3,195 (0.31%) 224
1.021M
3.291B
شركت پتروشيمي خراسان (خراسان) 7,320 (1.05%) 157
395,609
2.899B
گلتاش‌ (شگل) 13,200 (3.81%) 146
420,372
5.528B
پتروشيمي پرديس (شپديس) 14,277 (0.21%) 98
113,348
1.600B
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 5,470 (1.62%) 94
160,353
867.168M
صنايع‌شيميايي‌ايران‌ (شيران) 8,432 (2.11%) 90
278,508
2.373B
پتروشيمي جم (جم) 9,104 (1.70%) 77
187,804
1.693B
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 15,300 (0.19%) 77
203,265
3.028B
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 7,000 (0.50%) 76
192,199
1.334B
پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) 19,042 (4.00%) 54
27,919
532.543M
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 7,500 (0.07%) 52
92,738
684.097M
لعابيران‌ (شلعاب) 3,265 (0.34%) 47
116,531
378.626M
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 19,910 (1.67%) 47
47,697
936.613M
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 6,114 (4.00%) 46
104,124
626.330M
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 19,500 (1.36%) 45
32,392
627.500M
پلي‌اكريل‌ (شپلي) 1,859 (3.97%) 44
415,936
773.225M
توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌ (شمواد) 5,187 (3.99%) 37
327,933
1.701B
نيروكلر (شكلر) 5,274 (3.98%) 28
59,579
314.220M
پتروشيمي مارون (مارون) 38,300 (0.39%) 27
12,938
493.326M
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 7,760 (4.98%) 25
228,241
1.705B
تولي‌پرس‌ (شتولي) 2,169 (4.63%) 21
464,860
973.737M
پتروشيمي فناوران (شفن) 27,922 (4.00%) 19
7,556
211.001M
پاكسان‌ (شپاكسا) 4,851 (2.22%) 16
27,680
134.337M
پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو) 3,780 (0%) 15
35,449
133.943M
صنايع پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,900 (1.82%) 14
346,701
650.190M
پتروشيمي‌فارابي‌ (شفارا) 9,641 (3.83%) 8
5,252
50.579M
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 3,578 (1.65%) 7
16,655
58.750M
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 2,320 (0%) 6
43,844
101.326M
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 1,440 (0.48%) 4
35,500
50.315M
پتروشيمي كازرون (كازرو) 950 (5.00%) 2
11,000
10.450M
پتروشيمي ممسني (ممسني) 955 (13.83%) 1
19,500
18.623M
هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوش) 7,000 (10.55%) 1
500
3.500M
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ص. پتروشيمي كرمانشاه (هكرما310) 192 (0%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان940630 (جپارسا06) 8,118 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 56 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 20 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 9,391 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 903 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
كف‌ (شكف) 6,085 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما302) 954 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گلستان (شستان) 1,400 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 380 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس930827 (جفارس08) 12,771 (0%) 0
0
0
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 11,200 (0%) 0
0
0
تعهد پتروشيمي دهدشت (تهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 1,210 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجمح) 20 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي تامين (هپيكو302) 99 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.س. پتروشيمي تأمين (هپيكو310) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان940228 (جپارسا02) 8,561 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 3,700 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,200 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت پتروشيمي نوري(برزويه) (نوري) 1,000 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 2,801 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف. پتروشيمي خليج فارس (هفارس306) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس931029 (جفارس10) 12,673 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما202) 70 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي پتروشيمي پرديس (هپديس310) 722 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي پتروشيمي اراك (هاراك310) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي نفت وگاز پارسيان (هپسان310) 73 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 30 (0%) 0
0
0
ح.هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوشح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي گروه صنعتي پاكشو (هكشو307) 111 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 10 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: خيابان گاندي جنوبي - خيابان شهيد پاليزواني ( هفتم) پلاك 18 ص پ 5658-1517
تلفن شرکت: تلفن گويا: 4- 88789791- 021
تلفن امور سهام: 88886030
نمابر شرکت: 88880047
پست الکترونیک شرکت: info@fnpcc.com
وب سایت شرکت: http://www.fnpcc.com
مدیر عامل: آقای فرامند هاشمی زاده
مدیر مالی: آقای رضا انصار دزفولی
مدیر سهام: آقای بهمن خدمتگزار
مدیر روابط عمومی: آقای مسلم عالیوند