PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌
ح . تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ ( كماسهح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,050 قیمت دیروز 2,050 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,050 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,260
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,850
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1386/3/16 2,050 2,050 2,050 8
35,314
72.394M
1386/2/31 2,046 2,046 2,046 1
1,484
3.036M
1386/2/17 1,968 1,968 1,968 2
200
393,600
1386/2/16 1,893 1,893 1,893 1
100
189,300
1386/2/12 1,821 1,821 1,821 1
4,000
7.284M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ (كماسه) 161,990 (2.13%) 9808
3.727M
610.482B

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده