PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ بجنورد
سيمان‌ بجنورد ( سبجنو ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:38:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 10,566 قیمت دیروز 10,523 تعداد معاملات 254 EPS 0
43     (%0.41) بیشترین قیمت 10,747 ارزش 3,414,261,720 P/E
قیمت پایانی 10,376 کمترین قیمت 10,261 حجم 329,045 حداکثر قیمت مجاز 11,049
147     (%1.40) اولین قیمت 10,525 حجم مبنا 156,800 حداقل قیمت مجاز 9,997
تاریخ آخرین معامله 1398/8/29 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 4,067,392 تعداد سهام 392,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 10,406 10,567 100 1
1 940 10,405 10,568 100 1
1 145 10,371 10,569 2,014 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/8/28 10,523 10,129 10,799 133
127,085
1.341B
1398/8/27 10,385 10,076 10,799 139
170,039
1.766B
1398/8/26 10,603 10,559 11,125 236
559,341
5.931B
1398/8/25 11,114 11,020 11,133 534
1.177M
13.083B
1398/8/22 10,603 10,035 10,817 289
524,766
5.564B
1398/8/21 10,314 10,023 10,674 263
496,607
5.122B
1398/8/20 10,166 9,840 10,650 264
298,228
3.032B
1398/8/19 10,357 10,017 10,700 181
240,183
2.488B
1398/8/18 10,355 10,263 10,522 183
283,907
2.940B
1398/8/14 10,021 9,754 10,400 264
519,719
5.208B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/28 9 1395 253 94 241 222 68
1395/8/25 6 1395 210 127 91 222 46
1395/4/30 3 1395 127 344 22 222 21
1394/12/24 12 1395 132 415 222 222 589
1394/12/24 12 1394 79 589

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 4,170 (0.22%) 1763
8.387M
35.047B
سيمان فارس نو (سفانو) 14,800 (1.80%) 1137
4.361M
63.832B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 13,070 (0.11%) 938
2.342M
30.734B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 10,060 (4.64%) 751
3.280M
32.463B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 23,345 (5.00%) 579
807,645
18.789B
سيمان‌ دورود (سدور) 2,575 (4.04%) 565
3.116M
7.886B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 3,900 (0.38%) 561
2.193M
8.672B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 6,345 (0.61%) 532
1.203M
7.658B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4,330 (0.96%) 434
1.434M
6.188B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 7,080 (3.42%) 366
1.935M
13.681B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,782 (2.95%) 348
2.353M
4.122B
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,832 (4.99%) 343
1.414M
8.096B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,730 (4.98%) 315
1.199M
4.440B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,360 (1.24%) 307
1.493M
4.977B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,183 (3.61%) 301
1.916M
4.141B
سيمان مجد خواف (سخواف) 3,141 (2.98%) 297
1.372M
4.297B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 10,566 (0.41%) 254
329,045
3.414B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,373 (2.43%) 249
830,871
2.775B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 8,065 (3.77%) 211
417,196
3.375B
سيمان باقران (سباقر) 6,397 (2.99%) 211
822,731
5.253B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,506 (0.07%) 206
523,918
2.379B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 7,900 (0.20%) 196
468,122
3.732B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 3,160 (0.88%) 171
1.622M
5.233B
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,990 (2.21%) 157
543,484
2.693B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 20,900 (4.70%) 156
154,961
3.193B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 13,209 (1.33%) 155
142,405
1.881B
سيمان كارون (سكارون) 12,950 (3.00%) 132
551,402
7.133B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 18,903 (1.81%) 128
65,963
1.258B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 18,995 (3.71%) 119
69,827
1.325B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,500 (1.20%) 111
187,741
1.411B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 8,800 (2.37%) 97
115,109
1.007B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 37,628 (5.00%) 54
119,336
4.490B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 11,219 (0.84%) 44
34,358
386.522M
شركت سيمان لارستان (سلار) 8,848 (2.99%) 34
76,137
673.660M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 7,650 (0.09%) 17
77,553
593.913M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 33,196 (5.00%) 2
3,000
99.588M
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/12/24 (جسيما812) 2,515 (0%) 0
0
0
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,161 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/09/26 (جسيما809) 2,396 (0%) 0
0
0
سيمان كردستان (سكرد) 2,500 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
احداث کارخانه ، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و خرید و احداث هر نوع ساختمان و زمین مورد نیاز

تلفن شرکت: 88759571-88754424
نمابر شرکت: 88739042
تلفن امور سهام: 88521066
آدرس شرکت: ایران - تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، خیابان 14 کد پستی 158783613 صندوق پستی 5341-15875
آدرس کارخانه: کیلومتر 37 جاده بجنورد - مشهد کد پستی 9414765572 صندوق پستی 1116
تلفن کارخانه: 4-2231950-0584
نمابر کارخانه: 2230666-0584
وب سایت شرکت: http://www.bojnourdcement.com
پست الکترونیک شرکت: tehranoffice@bojnourdcement.com
مدیر عامل: آقای محمد فتوگرافی
احداث کارخانه ، خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و خرید و احداث هر نوع ساختمان و زمین مورد نیاز
مدیر مالی: آقای عباس دیرین
مدیر سهام: اقای دیرین
مدیر روابط عمومی: آقای برات زاده