PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين ( توسن ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,700 قیمت دیروز 25,700 تعداد معاملات 0 EPS 0
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 25,850 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 26,950
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 816,000 حداقل قیمت مجاز 24,450
تاریخ آخرین معامله 1400/11/5 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 52,428,000 تعداد سهام 2,040,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 24,250 26,600 50 1
1 500 22,100 26,700 15,184 8
0 0 0 26,750 4,418 7


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/5 25,700 25,500 26,600 3,937
10.676M
274.153B
1400/11/4 25,500 25,500 25,550 2,407
5.738M
146.358B
1400/11/3 25,500 25,450 25,900 2,737
7.910M
201.563B
1400/11/2 25,450 24,900 26,050 3,438
5.799M
147.501B
1400/10/29 24,850 24,200 25,200 2,873
8.617M
214.074B
1400/10/28 24,800 24,800 25,200 2,831
8.085M
200.650B
1400/10/27 24,800 24,600 25,550 3,928
8.539M
211.859B
1400/10/26 24,600 23,950 24,900 4,494
7.259M
178.431B
1400/10/25 23,750 23,450 24,200 3,899
3.943M
93.627B
1400/10/22 23,250 22,600 23,700 3,714
4.983M
115.902B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آسان پرداخت پرشين (آپ) 6,510 (1.66%) 2021
17.423M
111.883B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 18,000 (2.68%) 1559
1.053M
18.726B
رايان هم افزا (رافزا) 45,350 (2.79%) 1492
530,811
23.971B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,600 (2.34%) 1134
6.613M
29.895B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 13,670 (2.86%) 863
2.858M
38.621B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,292 (0.21%) 616
26.286M
86.952B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 29,600 (2.96%) 364
1.827M
51.786B
افرانت (افرا) 19,950 (1.24%) 294
542,322
10.596B
به پرداخت ملت (پرداخت) 15,000 (0.13%) 216
683,156
10.414B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,800 (2.85%) 160
1.782M
10.427B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 13,240 (2.40%) 130
275,899
3.517B
همكاران سيستم (سيستم) 4,860 (1.19%) 105
1.835M
8.864B
گروه فن آوا (فن آوا) 10,060 (2.99%) 5
9,550
96.073M
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 7,890 (2.95%) 3
7,000
55.230M
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 25,850 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 20,990 (3.25%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-9156-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 8,980 (0%) 0
0
0


چکیده