PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي زاگرس فارمد پارس
داروسازي زاگرس فارمد پارس ( ددام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:01:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,055 قیمت دیروز 26,031 تعداد معاملات 7047 EPS 530
976     (%3.75) بیشترین قیمت 25,991 ارزش 376,334,204,637 P/E 47.3
قیمت آخرین معامله 25,520 کمترین قیمت 24,730 حجم 15,020,537 حداکثر قیمت مجاز 27,332
511     (%1.96) اولین قیمت 24,730 حجم مبنا 1,995,610 حداقل قیمت مجاز 24,730
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 23,056,187 تعداد سهام 920,223,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
17 20,729 25,504 25,504 47,575 15
2 950 25,503 25,550 50,453 4
1 300 25,490 25,600 3,012 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 25,055 24,730 25,991 7,047
15.021M
376.334B
1399/3/12 26,031 25,084 25,084 281
517,591
12.983B
1399/3/11 26,404 25,290 25,290 255
298,431
7.547B
1399/3/10 26,621 25,949 25,949 630
929,410
24.117B
1399/3/7 27,314 26,134 26,134 216
255,201
6.669B
1399/3/6 27,537 26,199 26,340 81
89,300
2.340B
1399/3/3 27,577 26,340 26,340 204
193,832
5.106B
1399/2/31 27,726 27,349 28,788 1,397
2.426M
67.258B
1399/2/24 27,561 26,336 28,935 7,316
10.790M
297.373B
1399/2/23 27,722 26,265 27,923 8,068
20.614M
571.456B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/28 6 1395 -1802 287 -1471 -409 10
1395/4/31 3 1395 526 1700 -592 -409 229
1394/12/29 12 1395 526 1700 -409 -409 1278
1394/12/29 12 1394 -226 1278
1394/12/13 9 1394 -226 1390 -402 1278 857

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 46,382 (3.94%) 11306
18.960M
877.838B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 25,520 (1.96%) 7047
15.021M
376.334B
گروه دارويي بركت (بركت) 12,210 (0.61%) 6715
26.594M
324.028B
داروسازي آوه سينا (داوه) 34,800 (2.23%) 5313
6.504M
227.049B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 23,636 (5.00%) 4717
7.801M
182.783B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 20,714 (5.00%) 4582
18.978M
390.678B
ايران‌دارو (ديران) 21,272 (2.51%) 4363
7.856M
167.370B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 41,329 (5.00%) 3499
6.072M
246.552B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 99,050 (1.42%) 2977
2.414M
238.585B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 20,896 (2.41%) 2662
6.323M
134.141B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 61,318 (5.00%) 2653
2.138M
130.502B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 20,611 (5.00%) 2428
5.726M
116.250B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 47,200 (2.91%) 2418
2.479M
117.754B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 61,898 (4.87%) 2399
6.984M
430.189B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 21,590 (3.66%) 2096
7.431M
161.145B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 41,291 (0.71%) 2054
1.511M
61.860B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 27,755 (4.46%) 1933
4.480M
122.730B
البرزدارو (دالبر) 26,019 (1.80%) 1749
3.448M
89.311B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 38,467 (5.00%) 1734
4.317M
163.926B
سبحان دارو (دسبحان) 22,965 (1.20%) 1710
3.082M
70.695B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 47,221 (5.00%) 1656
2.099M
97.310B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,970 (0.06%) 1606
1.201M
55.519B
پخش هجرت (هجرت) 64,500 (2.43%) 1541
1.380M
89.612B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 63,002 (3.34%) 1378
1.161M
72.119B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,297 (1.53%) 1275
1.737M
81.299B
كيميدارو (دكيمي) 28,562 (5.00%) 1191
2.476M
69.398B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 51,065 (4.99%) 1077
2.939M
148.551B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 27,400 (1.92%) 1072
1.336M
36.416B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 153,474 (5.00%) 1069
701,377
106.087B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 69,260 (5.00%) 1058
588,222
40.740B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 128,434 (4.62%) 924
718,893
92.380B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 45,239 (3.45%) 908
810,671
36.881B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 23,493 (5.00%) 601
2.571M
60.359B
پارس‌ دارو (دپارس) 101,200 (1.76%) 594
829,619
82.743B
الحاوي (دحاوي) 37,061 (3.00%) 392
978,532
36.216B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 29,490 (3.41%) 377
775,026
22.738B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 17,769 (0.64%) 361
836,804
15.047B
پخش البرز (پخش) 62,965 (5.00%) 296
962,894
60.629B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 37,802 (5.00%) 234
451,468
17.066B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 50,729 (5.00%) 184
377,040
19.127B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 22,416 (5.00%) 156
564,629
12.657B
شيرين دارو (دشيري) 131,000 (0.76%) 146
29,571
3.811B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,040,000 (4.52%) 13
137
142.881M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,504 (4.00%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 60,750 (2.02%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 86,890 (0.21%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت لابراتوارهاي رازك-سهامي عام- 453,281,876 49.250
شركت داروپخش-سهامي عام- 316,079,904 34.340

چکیده
توليد و واردات داروهاي دامپزشكي و انساني، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، بهداشتي، آزمايشگاهي، شيميايي، كشاورزي و توزيع و فروش آنها در كشور. شركت قادر به انجام ساير امور فني، تحقيقاتي و بازرگاني مرتبط است.

تلفن شرکت: 66908067-66908072
آدرس شرکت: ایران- تهران، خيابان فاطمي غربي، نرسيده به خيابان جمال زاده، كوچه پروين، بن بست نادر -پلاک 26
نمابر شرکت: 66908073
آدرس کارخانه: خروجی جاده 2 ملایر
تلفن کارخانه: 5303811-0662
نمابر کارخانه: 5300800-0662
پست الکترونیک شرکت: info@damloran.com
مدیر عامل: آقای عزت الله محمد پور
توليد و واردات داروهاي دامپزشكي و انساني، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، بهداشتي، آزمايشگاهي، شيميايي، كشاورزي و توزيع و فروش آنها در كشور. شركت قادر به انجام ساير امور فني، تحقيقاتي و بازرگاني مرتبط است.