PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي زاگرس فارمد پارس
داروسازي زاگرس فارمد پارس ( ددام ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 14:21:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 20,940 قیمت دیروز 22,040 تعداد معاملات 1613 EPS 606
1,100     (%4.99) بیشترین قیمت 22,820 ارزش 53,649,137,500 P/E 35.4
قیمت پایانی 21,440 کمترین قیمت 20,940 حجم 2,502,081 حداکثر قیمت مجاز 23,140
600     (%2.72) اولین قیمت 22,820 حجم مبنا 2,488,800 حداقل قیمت مجاز 20,940
تاریخ آخرین معامله 1399/5/13 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 19,729,581 تعداد سهام 920,223,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
37 67,494 20,940 20,940 39,268 28
1 500 20,220 20,950 16,920 4
1 2,500 20,000 20,960 39 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/12 22,040 21,580 22,100 2,200
3.959M
87.249B
1399/5/11 21,050 20,590 21,090 1,616
3.650M
76.858B
1399/5/8 20,090 18,530 20,220 1,725
2.947M
59.224B
1399/5/7 19,260 18,930 20,700 3,465
5.762M
110.968B
1399/5/6 19,920 19,890 20,190 2,379
4.459M
88.833B
1399/5/5 20,930 20,870 21,490 1,990
3.397M
71.086B
1399/5/4 21,960 21,580 23,420 3,609
6.311M
138.580B
1399/5/1 22,710 22,660 23,000 1,356
2.156M
48.889B
1399/4/31 23,850 23,810 24,550 1,746
2.689M
64.132B
1399/4/30 25,060 24,240 25,320 2,894
5.584M
139.955B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/22 6 1396 15 -1802 10 -2881 -1471
1396/4/27 3 1396 5 526 2 -2881 -592
1396/1/9 12 1396 5 526 -2881 -2881 -791
1396/1/9 12 1395 -2237 -791
1395/11/12 9 1395 -2237 -226 -1889 -791 -402

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,340 (4.74%) 6312
10.424M
258.609B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 31,880 (1.42%) 5639
9.937M
327.972B
گروه دارويي بركت (بركت) 42,920 (4.99%) 5510
26.916M
1,155.231B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 65,998 (5.00%) 3708
3.564M
236.075B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 48,000 (2.15%) 3256
3.443M
163.380B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 67,900 (2.03%) 3134
4.152M
278.831B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,530 (5.00%) 2678
5.463M
167.184B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 51,801 (2.12%) 2467
2.705M
138.881B
ايران‌دارو (ديران) 36,920 (4.99%) 2413
3.580M
135.446B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 52,050 (0.62%) 2100
2.515M
126.721B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 22,200 (2.37%) 1969
3.806M
85.434B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 56,510 (2.41%) 1969
3.906M
213.358B
البرزدارو (دالبر) 30,400 (4.67%) 1804
2.165M
66.685B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 91,731 (5.00%) 1795
1.040M
96.736B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 67,380 (4.99%) 1767
6.567M
442.497B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 52,384 (5.00%) 1749
3.984M
203.235B
سبحان دارو (دسبحان) 31,290 (5.00%) 1677
1.834M
57.201B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 31,500 (1.96%) 1643
3.104M
98.000B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 20,940 (4.99%) 1613
2.502M
53.649B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 33,380 (4.95%) 1577
1.980M
68.039B
پخش البرز (پخش) 52,360 (3.38%) 1536
2.224M
113.794B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 90,200 (1.19%) 1189
517,686
47.695B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 48,050 (3.12%) 1101
1.232M
59.565B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 43,000 (1.71%) 967
744,817
32.637B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 58,700 (3.50%) 791
832,548
48.741B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 47,998 (1.97%) 739
1.155M
55.220B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 29,970 (4.03%) 719
921,848
28.293B
پخش هجرت (هجرت) 90,000 (3.46%) 679
316,763
28.540B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 55,240 (5.00%) 656
926,771
51.195B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,200 (4.99%) 626
1.331M
48.181B
كيميدارو (دكيمي) 35,460 (4.97%) 531
1.053M
37.348B
پارس‌ دارو (دپارس) 116,750 (4.72%) 494
283,488
33.188B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 66,600 (3.77%) 493
268,221
18.062B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 148,020 (1.83%) 451
172,393
25.530B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 32,000 (1.63%) 442
521,880
16.986B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 114,210 (4.49%) 434
320,534
37.344B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 77,910 (5.00%) 415
576,891
44.946B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 21,500 (4.06%) 325
428,938
9.244B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 85,780 (4.99%) 285
745,397
63.940B
الحاوي (دحاوي) 34,650 (3.00%) 90
107,644
3.730B
شيرين دارو (دشيري) 187,415 (5.00%) 57
50,634
9.490B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 108,037 (3.00%) 13
1,786
192.954M
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,020,000 (0.41%) 7
119
119.820M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 73,980 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,514 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 30,921 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت لابراتوارهاي رازك-سهامي عام- 453,281,876 49.250
شركت داروپخش-سهامي عام- 314,579,904 34.180

چکیده
توليد و واردات داروهاي دامپزشكي و انساني، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، بهداشتي، آزمايشگاهي، شيميايي، كشاورزي و توزيع و فروش آنها در كشور. شركت قادر به انجام ساير امور فني، تحقيقاتي و بازرگاني مرتبط است.

تلفن شرکت: 66908067-66908072
آدرس شرکت: ایران- تهران، خيابان فاطمي غربي، نرسيده به خيابان جمال زاده، كوچه پروين، بن بست نادر -پلاک 26
نمابر شرکت: 66908073
آدرس کارخانه: خروجی جاده 2 ملایر
تلفن کارخانه: 5303811-0662
نمابر کارخانه: 5300800-0662
پست الکترونیک شرکت: info@damloran.com
توليد و واردات داروهاي دامپزشكي و انساني، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، بهداشتي، آزمايشگاهي، شيميايي، كشاورزي و توزيع و فروش آنها در كشور. شركت قادر به انجام ساير امور فني، تحقيقاتي و بازرگاني مرتبط است.
وب سایت شرکت: http://zagrospharmed.com/
مدیر عامل: آقای علیرضا طلائی