PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي زاگرس فارمد پارس
داروسازي زاگرس فارمد پارس ( ددام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,126 قیمت دیروز 16,904 تعداد معاملات 2355 EPS 443
222     (%1.31) بیشترین قیمت 17,500 ارزش 82,631,386,525 P/E 38.7
قیمت آخرین معامله 17,190 کمترین قیمت 16,904 حجم 4,824,773 حداکثر قیمت مجاز 17,749
286     (%1.69) اولین قیمت 17,200 حجم مبنا 368,089 حداقل قیمت مجاز 16,059
تاریخ آخرین معامله 1398/11/2 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 15,759,739 تعداد سهام 920,223,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 4,159 17,188 17,188 10,000 1
1 4,240 17,171 17,190 209 1
1 116 17,160 17,200 4,543 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/2 17,126 16,904 17,500 2,355
4.825M
82.631B
1398/11/1 16,904 16,683 17,150 2,142
3.544M
59.917B
1398/10/30 16,682 16,250 17,199 2,699
4.377M
73.019B
1398/10/29 16,803 16,518 17,347 3,196
5.423M
91.128B
1398/10/28 17,387 16,766 17,810 3,004
4.728M
82.214B
1398/10/25 16,969 16,200 17,192 2,504
4.907M
83.270B
1398/10/24 16,374 15,675 16,458 2,411
6.644M
108.784B
1398/10/23 15,675 15,675 15,675 156
392,054
6.145B
1398/10/22 14,929 14,929 14,929 111
375,556
5.607B
1398/10/21 14,219 14,219 14,219 169
372,800
5.301B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/22 6 1396 15 -1802 10 -2881 -1471
1396/4/27 3 1396 5 526 2 -2881 -592
1396/1/9 12 1396 5 526 -2881 -2881 -791
1396/1/9 12 1395 -2237 -791
1395/11/12 9 1395 -2237 -226 -1889 -791 -402

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 35,950 (3.05%) 5212
2.807M
99.411B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 11,090 (0.57%) 4650
14.066M
155.996B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 7,760 (2.31%) 3919
18.377M
142.228B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 21,700 (0.84%) 3697
5.923M
128.206B
داروسازي آوه سينا (داوه) 27,000 (3.32%) 3553
4.561M
125.858B
گروه دارويي بركت (بركت) 6,119 (4.99%) 3492
18.943M
115.267B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 44,700 (2.74%) 3078
1.969M
87.248B
پخش هجرت (هجرت) 32,982 (5.00%) 2755
2.879M
93.436B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 25,680 (0%) 2383
2.885M
72.756B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,190 (1.69%) 2355
4.825M
82.631B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 13,000 (1.83%) 2122
4.877M
62.844B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 27,926 (5.00%) 1855
2.845M
79.064B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 14,098 (5.00%) 1840
4.119M
56.959B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,086 (5.00%) 1819
2.898M
72.331B
سبحان دارو (دسبحان) 12,984 (5.00%) 1643
4.139M
53.411B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 39,449 (1.04%) 1335
1.037M
41.063B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 14,602 (5.00%) 1308
3.424M
49.567B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 40,261 (5.00%) 1276
1.978M
78.813B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 30,025 (5.00%) 1245
1.574M
47.043B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 10,699 (5.00%) 1192
4.631M
49.284B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 36,978 (5.00%) 1190
1.243M
45.635B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 16,650 (2.06%) 1171
3.036M
50.159B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 17,123 (5.00%) 1074
2.121M
36.142B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 27,540 (4.95%) 1044
5.766M
157.885B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 26,900 (2.39%) 958
1.301M
34.664B
پخش البرز (پخش) 11,368 (1.45%) 940
2.224M
25.260B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 32,572 (5.00%) 911
1.164M
37.660B
پارس‌ دارو (دپارس) 40,000 (4.70%) 909
1.329M
52.699B
كيميدارو (دكيمي) 14,690 (3.49%) 908
1.438M
20.926B
ايران‌دارو (ديران) 10,495 (4.99%) 899
4.865M
51.020B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 8,848 (5.00%) 874
2.413M
21.060B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 28,196 (5.00%) 868
978,134
27.178B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 16,706 (0.26%) 838
2.220M
37.351B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 18,850 (0.11%) 668
901,004
17.041B
البرزدارو (دالبر) 16,293 (4.99%) 646
2.621M
42.702B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 10,594 (5.00%) 637
1.909M
20.174B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 10,460 (4.99%) 632
1.342M
13.782B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 53,442 (5.00%) 519
981,660
52.447B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 50,970 (0.27%) 505
682,844
34.640B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 10,500 (5.00%) 347
1.688M
17.724B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 70,191 (1.82%) 204
88,360
6.204B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 12,260 (4.99%) 114
333,298
4.086B
شيرين دارو (دشيري) 109,106 (3.00%) 33
8,634
942.021M
الحاوي (دحاوي) 27,201 (3.00%) 25
18,077
491.712M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,161 (2.00%) 1
7,500
61.208M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 863,551 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت لابراتوارهاي رازك-سهامي عام- 453,281,876 49.250
شركت داروپخش-سهامي عام- 318,579,904 34.610

چکیده
توليد و واردات داروهاي دامپزشكي و انساني، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، بهداشتي، آزمايشگاهي، شيميايي، كشاورزي و توزيع و فروش آنها در كشور. شركت قادر به انجام ساير امور فني، تحقيقاتي و بازرگاني مرتبط است.

تلفن شرکت: 66908067-66908072
آدرس شرکت: ایران- تهران، خيابان فاطمي غربي، نرسيده به خيابان جمال زاده، كوچه پروين، بن بست نادر -پلاک 26
نمابر شرکت: 66908073
آدرس کارخانه: خروجی جاده 2 ملایر
تلفن کارخانه: 5303811-0662
نمابر کارخانه: 5300800-0662
پست الکترونیک شرکت: info@damloran.com
توليد و واردات داروهاي دامپزشكي و انساني، شيرخشك، غذاي كودك، مواد غذايي، لوازم درماني، بهداشتي، آزمايشگاهي، شيميايي، كشاورزي و توزيع و فروش آنها در كشور. شركت قادر به انجام ساير امور فني، تحقيقاتي و بازرگاني مرتبط است.
وب سایت شرکت: http://zagrospharmed.com/
مدیر عامل: آقای علیرضا طلائی