PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سامان‌ گستراصفهان‌
سامان‌ گستراصفهان‌ ( ثامان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:16:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 23,120 قیمت دیروز 23,370 تعداد معاملات 595 EPS 279
250     (%1.07) بیشترین قیمت 23,390 ارزش 28,540,865,740 P/E 82.9
قیمت آخرین معامله 22,910 کمترین قیمت 22,910 حجم 1,243,525 حداکثر قیمت مجاز 24,770
460     (%1.97) اولین قیمت 22,930 حجم مبنا 2,121,341 حداقل قیمت مجاز 22,910
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:29:31   ارزش بازار (م ر) 5,131,279 تعداد سهام 221,941,160
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 22,910 606,212 164
0 0 0 22,920 35,367 6
0 0 0 22,930 121,863 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 23,120 22,910 23,390 595
1.244M
28.541B
1399/12/17 23,370 23,010 24,340 1,771
5.293M
123.707B
1399/12/16 23,470 23,100 23,250 180
461,297
10.656B
1399/12/13 23,570 23,210 23,210 126
522,344
12.124B
1399/12/12 23,680 22,980 24,840 2,150
4.564M
108.086B
1399/12/11 23,440 22,400 24,020 2,047
4.080M
95.618B
1399/12/10 22,760 22,720 23,210 1,393
5.023M
114.341B
1399/12/9 23,180 21,700 23,340 1,931
9.192M
213.042B
1399/12/6 22,020 21,910 23,000 984
3.376M
74.337B
1399/12/5 22,350 22,200 23,050 613
2.291M
51.209B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/3 12 1397 192 201 162 162 272
1396/8/3 12 1396 150 272
1396/5/3 9 1396 200 240 21 272 123
1396/2/18 6 1396 200 240 -23 272 191
1395/10/30 3 1396 201 230 6 272 34

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,590 (1.85%) 8514
64.888M
103.455B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,620 (0.76%) 4833
76.223M
198.313B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 63,700 (2.37%) 2058
2.851M
179.403B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 46,800 (2.56%) 1693
2.962M
135.856B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,520 (5.95%) 1685
18.353M
100.328B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 72,739 (5.00%) 880
1.195M
86.995B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 22,910 (1.97%) 595
1.244M
28.541B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 54,561 (2.00%) 589
950,289
51.849B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 41,669 (4.00%) 480
1.164M
48.515B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 14,550 (1.95%) 441
1.908M
27.756B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,320 (1.69%) 175
1.511M
3.505B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 18,960 (1.96%) 125
205,822
3.902B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 10,080 (1.95%) 66
338,897
3.416B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 85,170 (1.99%) 52
134,786
11.480B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 17,650 (2.00%) 44
120,117
2.120B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 14,982 (2.00%) 41
181,802
2.724B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,842 (1.99%) 32
384,553
3.785B
آ.س.پ (آ س پ) 16,152 (2.00%) 30
141,483
2.285B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,850 (1.86%) 30
441,916
3.027B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,880 (1.99%) 26
289,713
3.732B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 33,958 (2.00%) 23
15,749
534.805M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,060 (1.95%) 21
100,461
1.312B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 54,130 (1.99%) 19
27,475
1.487B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 10,064 (2.00%) 14
38,715
389.628M
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 11,253 (1.99%) 9
19,151
215.506M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,855 (2.00%) 6
10,608
83.326M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 66,920 (2.00%) 4
1,425
95.361M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 48,804 (0.99%) 3
1,406
68.817M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,412 (1.99%) 1
310
5.088M
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,859 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,289 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,435 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 10,089 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 47,282 (1.65%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده
قبول و جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری

پست الکترونیک شرکت: info@samangostar.com
وب سایت شرکت: http://www.samangostar.com
آدرس شرکت: اصفهان - میدان امام حسین(ع) - ارگ عظیم جهان نما - طبقات 6 و 7 - کد پستی:8136613736
تلفن شرکت: 5-32121431(031)
آدرس شرکت: دفتر تهران -خیابان کریم خان زند-اول میرزای شیرازی شماره 19 طبقه 5
تلفن شرکت: دفتر تهران :88845264
آدرس امور سهام: اصفهان - میدان امام حسین (ع) ارگ عظیم جهان نما - طبه اول واحد 121
نمابر امور سهام: 32121447-031
مدیر عامل: آقای مجید کیانی
مدیر مالی: آقای مسیح پناهنده
مدیر سهام: آقای مهران مسائلی
مدیر روابط عمومی: آقای خلیل جعفر پیشه
نمابر شرکت: 32121436-031
نمابر شرکت: دفتر تهران : 88311639-021
توسعه و عمران شهری ، خرید و فروش املاک و مستغلات ، طراحی و اجرای پرو ژه های گوناگون ...
تلفن امور سهام: 32121445-(031)