PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سامان‌ گستراصفهان‌
سامان‌ گستراصفهان‌ ( ثامان ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:51:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 20,740 قیمت دیروز 21,830 تعداد معاملات 45 EPS 370
1,090     (%4.99) بیشترین قیمت 20,740 ارزش 8,092,022,100 P/E 58.5
قیمت پایانی 21,640 کمترین قیمت 20,740 حجم 390,165 حداکثر قیمت مجاز 22,920
190     (%0.87) اولین قیمت 20,740 حجم مبنا 2,290,426 حداقل قیمت مجاز 20,740
تاریخ آخرین معامله 1399/9/8 - 11:47:57   ارزش بازار (م ر) 4,802,806 تعداد سهام 221,941,160
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 20,740 6,501,916 726
0 0 0 20,750 2,222 2
0 0 0 20,760 355,555 39


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 21,830 20,760 20,760 17
37,481
778.106M
1399/9/4 21,850 20,140 20,140 179
521,262
10.498B
1399/9/3 22,370 21,260 21,260 13
3,791
80.597M
1399/9/2 22,370 21,260 21,260 5
6,108
129.856M
1399/9/1 22,370 21,260 21,260 7
3,346
71.136M
1399/8/28 22,370 21,260 21,260 6
2,111
44.880M
1399/8/27 22,370 21,270 21,270 9
13,851
294.611M
1399/8/26 22,380 21,270 21,270 4
1,494
31.777M
1399/8/25 22,380 21,270 21,270 1
238
5.062M
1399/8/24 22,380 21,280 21,280 19
30,298
644.741M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 3 1396 201 230 284
1395/7/19 12 1396 201 230 284 284 408
1395/7/19 12 1395 240 408
1395/6/6 6 1395 240 256 191 408 227
1395/5/25 9 1395 240 256 123 408 165

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,360 (4.42%) 34683
230.797M
530.765B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,900 (4.69%) 31123
161.631M
461.097B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 24,970 (4.96%) 15467
65.206M
1,620.030B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 27,860 (3.65%) 7364
19.774M
515.806B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 4,010 (1.26%) 5183
66.957M
267.361B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 78,025 (5.00%) 4553
11.173M
868.843B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 71,970 (1.77%) 4472
4.423M
318.234B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 25,182 (5.00%) 3617
12.731M
322.443B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,010 (0.14%) 3238
14.528M
160.882B
شركت كيسون (كيسون) 13,563 (3.00%) 2939
47.906M
624.826B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 14,401 (1.14%) 2609
11.923M
172.874B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 9,940 (4.96%) 2422
28.267M
278.937B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 6,240 (4.35%) 1875
20.572M
127.443B
آ.س.پ (آ س پ) 12,638 (4.99%) 1201
5.091M
64.062B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 5,320 (2.50%) 1058
10.529M
54.775B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 131,390 (4.99%) 1043
1.234M
161.476B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 15,197 (5.00%) 696
2.652M
40.084B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 18,639 (2.97%) 555
5.420M
100.872B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 7,316 (4.99%) 448
6.510M
47.597B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 36,780 (4.97%) 337
635,091
23.167B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 7,650 (4.94%) 303
2.305M
17.632B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 39,957 (3.00%) 178
456,514
18.234B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,909 (4.98%) 169
3.696M
18.146B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 32,283 (3.00%) 121
210,748
6.804B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 41,425 (5.00%) 85
216,346
8.962B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 11,175 (5.00%) 76
1.453M
16.242B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 25,420 (3.00%) 75
139,362
3.543B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 11,846 (5.00%) 58
1.291M
15.293B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,740 (4.99%) 45
390,165
8.092B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 6,989 (3.00%) 44
290,907
2.033B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 41,750 (4.57%) 37
34,728
1.450B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 30,020 (5.00%) 5
2,492
74.810M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 62,878 (3.00%) 3
410
25.780M
سخت آژند (ثاژن) 8,334 (2.00%) 2
5,600
46.670M
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 66,873 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
قبول و جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری

تلفن شرکت: 88738734-6 88738737
نمابر شرکت: 88738737
آدرس شرکت: ایران - تهران - تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان ششم، روبروي تهران كلينيك، پلاك 16، طبقه5 0
تلفن شرکت: (0311)2121431-5
نمابر شرکت: 2121436-0311
آدرس امور سهام: اصفهان- میدان امام حسین (ع) - ارگ عظیم جهان نما طبقات 6 و 7 - کدپستی 8136613736
پست الکترونیک شرکت: info@samangostar.com
وب سایت شرکت: http://www.samangostar.com
مدیر عامل: آقای مجید کیانی
قبول و جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری