PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ايران‌ارقام‌
ح . ايران‌ارقام‌ ( مرقامح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,075 قیمت دیروز 1,075 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,180
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 970
تاریخ آخرین معامله 1394/9/3 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/9/3 1,075 1,056 1,150 184
3.929M
4.223B
1394/4/30 1,296 1,296 1,296 18
155,778
201.888M
1394/4/29 1,440 1,440 1,444 13
87,500
126.036M
1394/4/24 1,599 1,585 1,900 61
437,853
700.086M
1394/4/23 1,761 1,630 1,786 203
1.333M
2.348B
1394/4/22 1,624 1,570 1,644 78
544,852
884.794M
1394/4/21 1,495 1,437 1,496 109
586,062
876.044M
1394/4/20 1,360 1,142 1,394 156
1.139M
1.549B
1394/4/16 1,268 1,267 1,268 97
882,834
1.119B
1394/4/15 1,153 1,090 1,169 85
578,033
666.536M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 18,900 (0.47%) 7860
35.382M
698.505B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,440 (4.99%) 4134
10.561M
421.581B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 52,990 (4.98%) 3958
5.160M
277.451B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 20,170 (4.99%) 3203
11.567M
241.879B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 42,800 (1.93%) 3009
6.732M
298.030B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 48,110 (5.00%) 2670
5.126M
247.220B
افرانت (افرا) 39,000 (3.01%) 1887
7.574M
306.388B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 55,430 (4.99%) 1777
2.788M
165.390B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 61,070 (4.99%) 1296
1.343M
82.040B
به پرداخت ملت (پرداخت) 45,450 (5.00%) 919
1.149M
52.427B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 39,390 (5.00%) 800
1.084M
44.123B
همكاران سيستم (سيستم) 37,250 (4.90%) 677
6.498M
242.244B
گروه فن آوا (فن آوا) 16,888 (2.00%) 94
528,106
8.919B
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده