PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
هتل پارسيان كوثر اصفهان
هتل پارسيان كوثر اصفهان ( گكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 08:41:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 160,961 قیمت دیروز 160,961 تعداد معاملات 0 EPS 1007
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 159.8
قیمت آخرین معامله 159,125 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 169,009
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 299,353 حداقل قیمت مجاز 152,913
تاریخ آخرین معامله 1399/4/22 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 17,705,710 تعداد سهام 110,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
81 29,350 152,913 152,913 974,953 368
0 0 0 153,000 373 1
0 0 0 153,100 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 160,961 159,125 175,000 855
427,512
68.813B
1399/4/16 167,977 163,000 169,173 7,415
3.188M
535.435B
1399/4/15 161,118 150,100 164,106 4,775
3.282M
528.744B
1399/4/14 156,292 155,770 167,000 5,238
3.723M
581.913B
1399/4/11 163,968 163,381 173,000 5,271
3.970M
650.928B
1399/4/10 171,980 168,500 173,363 5,989
4.008M
689.266B
1399/4/9 165,108 161,880 170,400 5,109
3.388M
559.317B
1399/4/8 170,400 169,253 178,000 4,432
3.359M
572.307B
1399/4/7 178,161 174,377 188,488 9,159
6.813M
1,213.893B
1399/4/4 183,554 174,950 183,598 2,637
3.939M
722.957B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/29 6 1396 1125 641 888 489
1396/5/22 3 1396 1023 365 888 280
1396/3/21 12 1395 888
1396/3/21 12 1396 901 888 888 639


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت هتل هاي بين المللي پارسيان-سهامي خاص- 50,600,000 46.000
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 8,368,026 7.600
شخص حقیقی 2,315,528 2.100

چکیده