PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
هتل پارسيان كوثر اصفهان
هتل پارسيان كوثر اصفهان ( گكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:51:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,300 قیمت دیروز 1,295 تعداد معاملات 396 EPS 8
5     (%0.39) بیشترین قیمت 1,359 ارزش 10,570,245,684 P/E 162.5
قیمت آخرین معامله 1,275 کمترین قیمت 1,256 حجم 8,113,787 حداکثر قیمت مجاز 1,359
20     (%1.54) اولین قیمت 1,339 حجم مبنا 11,583,012 حداقل قیمت مجاز 1,231
تاریخ آخرین معامله 1400/11/2 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 4,978,124 تعداد سهام 3,829,326,575
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 11,856 1,270 1,275 148,974 1
1 10,000 1,266 1,276 52,593 3
1 12,000 1,264 1,277 143,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/2 1,300 1,256 1,359 396
8.114M
10.570B
1400/10/29 1,295 1,273 1,321 380
5.031M
6.567B
1400/10/28 1,287 1,287 1,302 395
10.905M
14.040B
1400/10/27 1,354 1,310 1,375 257
4.358M
5.851B
1400/10/26 1,361 1,331 1,370 275
4.258M
5.716B
1400/10/25 1,373 1,343 1,391 283
4.732M
6.428B
1400/10/22 1,385 1,361 1,421 479
7.865M
10.872B
1400/10/21 1,393 1,378 1,435 344
5.642M
7.904B
1400/10/20 1,384 1,360 1,408 375
7.389M
10.210B
1400/10/19 1,388 1,377 1,444 755
21.844M
30.310B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/29 6 1396 1125 641 888 489
1396/5/22 3 1396 1023 365 888 280
1396/3/21 12 1395 888
1396/3/21 12 1396 901 888 888 639چکیده