PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت ليزينگ آريا دانا
شركت ليزينگ آريا دانا ( ولانا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:58:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,540 قیمت دیروز 10,550 تعداد معاملات 6 EPS 407
10     (%0.09) بیشترین قیمت 10,240 ارزش 152,657,920 P/E 25.9
قیمت آخرین معامله 10,240 کمترین قیمت 10,240 حجم 14,908 حداکثر قیمت مجاز 10,860
310     (%2.94) اولین قیمت 10,240 حجم مبنا 500,000 حداقل قیمت مجاز 10,240
تاریخ آخرین معامله 1400/11/4 - 11:11:15   ارزش بازار (م ر) 1,054,000 تعداد سهام 100,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 10,240 1,454,126 47
0 0 0 10,310 1,000 1
0 0 0 10,610 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/4 10,540 10,240 10,240 6
14,908
152.658M
1400/11/3 10,550 10,090 10,090 18
61,799
623.552M
1400/11/2 10,620 10,320 10,320 5
11,324
116.864M
1400/10/29 10,630 10,320 10,320 4
2,020
20.846M
1400/10/28 10,630 10,320 10,320 2
1,676
17.296M
1400/10/27 10,630 10,390 10,730 132
305,970
3.195B
1400/10/26 10,930 10,630 10,630 13
24,604
261.541M
1400/10/25 10,950 10,670 10,670 26
81,181
866.201M
1400/10/22 11,000 10,710 10,730 44
61,955
663.597M
1400/10/21 11,040 10,900 11,550 315
1.116M
12.323B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 2,710 (3.55%) 1215
2.578M
6.943B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 3,715 (3.13%) 1007
819,858
3.066B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,249 (1.22%) 630
18.656M
23.253B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,267 (4.99%) 407
6.526M
15.229B
ليزينگ رازي (ولراز) 17,380 (2.80%) 209
259,770
4.576B
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,508 (4.98%) 206
4.875M
7.378B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 1,869 (4.93%) 186
1.994M
3.747B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 3,316 (0.18%) 177
1.957M
6.370B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 6,100 (1.29%) 166
1.212M
7.350B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 7,190 (4.89%) 137
741,587
5.342B
واسپاري ملت (ولملت) 2,269 (4.98%) 19
536,356
1.217B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,346 (2.98%) 8
33,625
78.884M
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 10,240 (2.94%) 6
14,908
152.658M
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ولكار-2585-01/03/11 (هكار103) 1 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه مالي ايرانيان-سهامي عام- 29,000,610 29.000
شخص حقیقی 2,221,590 2.220
شخص حقیقی 1,900,000 1.900
شخص حقیقی 1,621,939 1.620
شخص حقیقی 1,620,649 1.620
شخص حقیقی 1,351,602 1.350
شخص حقیقی 1,298,885 1.290
شخص حقیقی 1,150,000 1.150

چکیده

تلفن شرکت: 83317000-21
نمابر شرکت: 83317217-021
تلفن امور سهام: 83317228-83317218(021)
وب سایت شرکت: http://arialease.com/
پست الکترونیک شرکت: info@arialease.com/
مدیر عامل: آقای حسن پرهیزی
مدیر مالی: آقای شهروز فیلی
نمابر امور سهام: 83317222-021