PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مپنا (سهامي عام)
گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,460 قیمت دیروز 17,540 تعداد معاملات 1355 EPS 583
80     (%0.46) بیشترین قیمت 17,880 ارزش 111,889,870,280 P/E 29.9
قیمت آخرین معامله 17,240 کمترین قیمت 17,190 حجم 6,411,879 حداکثر قیمت مجاز 18,590
300     (%1.71) اولین قیمت 17,350 حجم مبنا 6,872,852 حداقل قیمت مجاز 17,190
تاریخ آخرین معامله 1400/1/25 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 698,400,000 تعداد سهام 40,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,758 17,230 17,490 2,000 1
2 24,701 17,200 17,500 17,418 5
2 98,287 17,190 17,510 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/25 17,460 17,190 17,880 1,355
6.412M
111.890B
1400/1/24 17,540 17,300 17,900 1,544
9.139M
160.261B
1400/1/23 17,430 17,250 17,250 201
3.245M
55.976B
1400/1/22 17,600 17,280 17,280 32
520,522
8.995B
1400/1/21 17,630 17,340 17,340 56
1.070M
18.557B
1400/1/18 17,690 17,480 17,650 550
2.734M
47.828B
1400/1/17 17,830 17,560 18,390 965
3.619M
64.329B
1400/1/16 17,910 17,620 18,420 1,464
5.865M
105.037B
1400/1/15 17,970 17,920 17,930 505
5.543M
99.327B
1400/1/14 18,280 18,110 18,430 784
3.701M
67.133B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/20 6 1396 527 523 180 629 182
1396/5/4 3 1396 527 510 62 629 56
1396/4/13 12 1396 527 510 629 629 1949
1396/4/13 12 1395 523 1949
1395/11/2 6 1395 523 622 182 1949 876

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 17,240 (1.71%) 1355
6.412M
111.890B
جنرال مكانيك (رنيك) 22,037 (2.00%) 223
759,491
16.745B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 42,991 (2.00%) 18
5,932
255.023M
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 17,940 (1.97%) 3
14,500
260.130M
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,550 (3.60%) 2
4
30.000M
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 22 (50.00%) 2
12
266,000
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,400 (5.56%) 2
12
40.800M
اختيارخ رمپنا-12000-1400/08/05 (ضپنا8001) 8,700 (869,900.00%) 1
3
26.100M
اختيارخ رمپنا-16000-1400/08/05 (ضپنا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/08/05 (طپنا8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/08/05 (طپنا8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/08/05 (ضپنا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/08/05 (طپنا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 5,100 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/08/05 (ضپنا8008) 1 (0%) 0
0
0
تابان نيرو سپاهان (تابا) 55,099 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/08/05 (ضپنا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/08/05 (ضپنا8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/08/05 (طپنا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/08/05 (طپنا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/08/05 (ضپنا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/08/05 (طپنا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/08/05 (طپنا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/08/05 (طپنا8000) 1 (0%) 0
0
0
م.م. طرح و تحقيقات آبفا اصفهان (آبفا اصفهان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني و تاسيساتي ساراتل (ساراتل) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 99 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 33,752 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/08/05 (طپنا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/08/05 (ضپنا8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/08/05 (ضپنا8002) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران بلوار میرداماد نبش کجور پلاک 231کدپستی 1918953651
وب سایت امور سهام: http://stock.mapnagroup.com
وب سایت شرکت: http://www.mapnagroup.com/fa/
تلفن شرکت: 23151000-2
نمابر شرکت: 22908597-8
مدیر عامل: آقای دکتر عباس علی آبادی
تلفن امور سهام: 24711278----- 24711299: تلفن گویای امور سهام
پست الکترونیک شرکت: info@mapnagroup.com
آدرس امور سهام: تهران، بلوار میرداماد، انتهای خیابان کجور، کوچه ششم، پلاک 11، طبقه همکف
نمابر امور سهام: 22228946
مدیر سهام: سلام می خواستم بدونم سود واریز نشده یا بانک پرداخت کننده سود عوض شده. با تشکر طاهری09131439600