PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مپنا (سهامي عام)
گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:53:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,180 قیمت دیروز 15,450 تعداد معاملات 605 EPS 525
270     (%1.75) بیشترین قیمت 15,760 ارزش 84,340,200,690 P/E 28.9
قیمت آخرین معامله 15,000 کمترین قیمت 14,900 حجم 5,592,174 حداکثر قیمت مجاز 16,220
450     (%2.91) اولین قیمت 15,050 حجم مبنا 7,905,138 حداقل قیمت مجاز 14,680
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:48   ارزش بازار (م ر) 607,200,000 تعداد سهام 40,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 28,000 15,000 15,100 8,000 1
7 50,108 14,900 15,170 2,500 2
1 1,753 14,870 15,180 335 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 15,180 14,900 15,760 605
5.592M
84.340B
1400/9/9 15,450 15,100 15,790 815
5.600M
86.656B
1400/9/8 15,390 15,000 15,690 545
4.384M
67.323B
1400/9/7 15,430 14,720 15,840 459
3.984M
61.372B
1400/9/6 15,450 15,010 15,570 405
2.440M
37.044B
1400/9/3 15,580 15,190 15,910 651
6.036M
93.653B
1400/9/2 15,900 15,450 16,280 454
1.826M
28.956B
1400/9/1 15,920 15,590 16,290 579
2.988M
47.926B
1400/8/30 15,840 15,110 16,140 523
3.213M
50.988B
1400/8/29 15,820 15,650 16,290 1,020
6.383M
100.398B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/20 6 1396 527 523 180 629 182
1396/5/4 3 1396 527 510 62 629 56
1396/4/13 12 1396 527 510 629 629 1949
1396/4/13 12 1395 523 1949
1395/11/2 6 1395 523 622 182 1949 876

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,000 (2.91%) 605
5.592M
84.340B
جنرال مكانيك (رنيك) 11,019 (4.99%) 389
1.822M
20.167B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 7,730 (4.45%) 183
429,522
3.342B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 23,472 (3.00%) 41
109,670
2.574B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 16,384 (3.00%) 8
6,888
112.853M
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 32,367 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19850-1400/10/08 (ضپنا1034) 63 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-23850-1400/10/08 (طپنا1035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-15850-1400/10/08 (طپنا1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-11850-1400/10/08 (ضپنا1030) 4,448 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19850-1400/10/08 (طپنا1034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13850-1400/10/08 (طپنا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17850-1400/10/08 (طپنا1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-27850-1400/10/08 (طپنا1036) 1 (0%) 0
0
0
م.م. طرح و تحقيقات آبفا اصفهان (آبفا اصفهان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-23850-1400/10/08 (ضپنا1035) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-11850-1400/10/08 (طپنا1030) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني و تاسيساتي ساراتل (ساراتل) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-15850-1400/10/08 (ضپنا1032) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-31850-1400/10/08 (ضپنا1037) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-17850-1400/10/08 (ضپنا1033) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-13850-1400/10/08 (ضپنا1031) 2,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-27850-1400/10/08 (ضپنا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-31850-1400/10/08 (طپنا1037) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران بلوار میرداماد نبش کجور پلاک 231کدپستی 1918953651
وب سایت امور سهام: http://stock.mapnagroup.com
وب سایت شرکت: http://www.mapnagroup.com/fa/
تلفن شرکت: 23151000-2
نمابر شرکت: 22908597-8
مدیر عامل: آقای دکتر عباس علی آبادی
تلفن امور سهام: 24711278----- 24711299: تلفن گویای امور سهام
پست الکترونیک شرکت: info@mapnagroup.com
آدرس امور سهام: تهران، بلوار میرداماد، انتهای خیابان کجور، کوچه ششم، پلاک 11، طبقه همکف
نمابر امور سهام: 22228946
مدیر سهام: سلام می خواستم بدونم سود واریز نشده یا بانک پرداخت کننده سود عوض شده. با تشکر طاهری09131439600