PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مپنا (سهامي عام)
گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:32:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,800 قیمت دیروز 16,600 تعداد معاملات 1071 EPS 566
800     (%4.82) بیشترین قیمت 16,800 ارزش 117,089,974,730 P/E 27.9
قیمت آخرین معامله 15,770 کمترین قیمت 15,770 حجم 7,411,344 حداکثر قیمت مجاز 17,430
830     (%5.00) اولین قیمت 16,500 حجم مبنا 7,228,916 حداقل قیمت مجاز 15,770
تاریخ آخرین معامله 1399/10/27 - 12:28:14   ارزش بازار (م ر) 632,000,000 تعداد سهام 40,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 15,710 15,770 31,220 8
0 0 0 15,800 3,097 1
0 0 0 15,830 303 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/27 15,800 15,770 16,800 1,071
7.411M
117.090B
1399/10/24 16,600 16,000 17,340 2,028
10.750M
178.395B
1399/10/23 16,530 16,330 16,950 1,216
5.666M
92.703B
1399/10/22 17,180 16,690 17,880 1,574
6.429M
110.230B
1399/10/21 17,560 17,000 17,610 1,814
12.074M
211.987B
1399/10/20 16,780 16,100 17,720 1,519
7.348M
123.324B
1399/10/17 16,880 16,730 17,600 1,955
7.531M
127.161B
1399/10/16 17,610 17,420 18,200 1,946
7.343M
129.300B
1399/10/15 18,330 17,760 18,840 2,324
7.326M
134.246B
1399/10/14 17,950 16,930 18,200 2,508
10.813M
194.065B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 523 622 253 681 258
1395/8/3 6 1395 510 622 182 681 210
1395/7/18 3 1395 510 622 56 681 59
1395/3/12 9 1394 622 501 258 1259 250
1394/12/10 12 1395 510 622 681 681 1259

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تابان نيرو سپاهان (تابا) 46,980 (0.20%) 3918
8.680M
410.264B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 38,400 (4.12%) 2833
7.463M
302.810B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,820 (5.00%) 1677
7.588M
144.657B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 62,333 (3.00%) 1276
4.723M
294.400B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,770 (5.00%) 1071
7.411M
117.090B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,726 (5.00%) 596
2.124M
46.226B
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,100 (20.22%) 3
20
142.000M
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 400 (89.19%) 1
1
400,000
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 3,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 81981299
نمابر شرکت: 22908597-8
آدرس شرکت: تهران بلوار میرداماد نبش کجور پلاک 231کدپستی 1918953651
تلفن امور سهام: -23151278و گویای سهام 23151299
نمابر امور سهام: 22908664
وب سایت امور سهام: http://stock.mapnagroup.com
مدیر عامل: آقای عباس علی آبادی