PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مپنا (سهامي عام)
گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:08:54
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,800 قیمت دیروز 17,150 تعداد معاملات 691 EPS 707
350     (%2.04) بیشترین قیمت 17,350 ارزش 70,854,011,800 P/E 23.8
قیمت آخرین معامله 16,680 کمترین قیمت 16,230 حجم 4,275,230 حداکثر قیمت مجاز 18,170
470     (%2.74) اولین قیمت 17,150 حجم مبنا 6,997,085 حداقل قیمت مجاز 16,130
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 672,000,000 تعداد سهام 40,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 98,460 16,450 16,680 83,731 1
2 101,400 16,440 16,690 50,000 1
1 4,000 16,430 16,700 53,435 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 16,800 16,230 17,350 691
4.275M
70.854B
1401/3/1 17,150 17,110 17,520 678
2.189M
37.699B
1401/2/31 17,110 16,820 17,200 1,258
4.277M
73.079B
1401/2/28 17,150 16,850 17,350 1,225
5.727M
97.872B
1401/2/27 17,430 17,290 17,740 1,331
5.041M
88.042B
1401/2/26 17,320 17,000 17,860 1,299
4.724M
81.964B
1401/2/25 17,260 16,630 17,490 1,555
4.251M
72.972B
1401/2/24 17,410 17,290 17,900 684
4.765M
83.065B
1401/2/21 17,370 17,010 17,600 667
7.325M
127.234B
1401/2/20 17,220 16,740 17,450 566
3.441M
58.806B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/20 6 1396 527 523 180 629 182
1396/5/4 3 1396 527 510 62 629 56
1396/4/13 12 1396 527 510 629 629 1949
1396/4/13 12 1395 523 1949
1395/11/2 6 1395 523 622 182 1949 876

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 17,980 (2.98%) 2259
10.395M
184.477B
جنرال مكانيك (رنيك) 13,960 (1.09%) 1749
8.076M
114.295B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 16,680 (2.74%) 691
4.275M
70.854B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 15,180 (2.99%) 300
1.150M
17.394B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 8,370 (4.78%) 205
1.091M
9.290B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 23,350 (2.86%) 163
500,072
11.677B
اختيارخ رمپنا-12000-1401/07/12 (ضپنا7049) 6,030 (10.00%) 3
50
301.300M
اختيارخ رمپنا-13000-1401/07/12 (ضپنا7050) 5,140 (7.39%) 3
40
205.200M
اختيارخ رمپنا-14000-1401/07/12 (ضپنا7051) 4,500 (8.16%) 2
20
89.000M
اختيارخ رمپنا-15000-1401/07/12 (ضپنا7052) 3,700 (17.78%) 2
50
184.000M
اختيارخ رمپنا-11000-1401/07/12 (ضپنا7048) 6,900 (10.39%) 1
10
69.000M
اختيارف رمپنا-20000-1401/07/12 (طپنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1401/07/12 (ضپنا7053) 3,700 (0%) 0
0
0
م.م. طرح و تحقيقات آبفا اصفهان (آبفا اصفهان) 10,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني و تاسيساتي ساراتل (ساراتل) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1401/07/12 (طپنا7054) 90 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-11000-1401/07/12 (طپنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-15000-1401/07/12 (طپنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1401/07/12 (طپنا7051) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1401/07/12 (طپنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1401/07/12 (ضپنا7054) 2,790 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1401/07/12 (ضپنا7055) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1401/07/12 (ضپنا7057) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13000-1401/07/12 (طپنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1401/07/12 (ضپنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1401/07/12 (طپنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1401/07/12 (طپنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1401/07/12 (طپنا7056) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران بلوار میرداماد نبش کجور پلاک 231کدپستی 1918953651
وب سایت امور سهام: http://stock.mapnagroup.com
وب سایت شرکت: http://www.mapnagroup.com/fa/
تلفن شرکت: 23151000-2
نمابر شرکت: 22908597-8
مدیر عامل: آقای دکتر عباس علی آبادی
تلفن امور سهام: 24711278----- 24711299: تلفن گویای امور سهام
پست الکترونیک شرکت: info@mapnagroup.com
آدرس امور سهام: تهران، بلوار میرداماد، انتهای خیابان کجور، کوچه ششم، پلاک 11، طبقه همکف
نمابر امور سهام: 22228946
مدیر سهام: سلام می خواستم بدونم سود واریز نشده یا بانک پرداخت کننده سود عوض شده. با تشکر طاهری09131439600