PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مپنا (سهامي عام)
گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:57:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 48,880 قیمت دیروز 46,560 تعداد معاملات 1209 EPS 426
2,320     (%4.98) بیشترین قیمت 48,880 ارزش 350,565,258,160 P/E 114.7
قیمت پایانی 48,880 کمترین قیمت 48,880 حجم 7,171,957 حداکثر قیمت مجاز 48,880
2,320     (%4.98) اولین قیمت 48,880 حجم مبنا 2,577,320 حداقل قیمت مجاز 44,240
تاریخ آخرین معامله 1399/5/19 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 1,319,760,000 تعداد سهام 27,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1442 18,991,450 48,880 48,880 23,302 8
5 2,383 48,870 50,800 200 1
15 14,918 48,800 51,310 2,820 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/14 44,500 43,930 46,000 11,476
44.728M
1,990.578B
1399/5/13 46,240 46,150 46,150 1,300
2.374M
109.557B
1399/5/5 48,570 47,840 50,000 3,681
6.257M
303.946B
1399/5/4 50,350 48,400 50,800 9,385
40.823M
2,055.321B
1399/4/31 50,390 46,620 51,310 16,173
59.846M
3,015.900B
1399/4/30 48,870 45,300 48,890 5,706
46.741M
2,284.345B
1399/4/24 46,000 45,480 47,500 9,145
35.492M
1,632.519B
1399/4/23 47,870 47,800 48,700 8,598
54.636M
2,615.238B
1399/4/22 50,310 47,160 52,120 20,828
66.004M
3,320.526B
1399/4/21 49,640 0 0 10,048
38.689M
1,920.681B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 523 622 253 681 258
1395/8/3 6 1395 510 622 182 681 210
1395/7/18 3 1395 510 622 56 681 59
1395/3/12 9 1394 622 501 258 1259 250
1394/12/10 12 1395 510 622 681 681 1259

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
جنرال مكانيك (رنيك) 38,150 (2.91%) 5410
12.274M
487.997B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 25,500 (2.63%) 1911
4.067M
102.007B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 48,880 (4.98%) 1209
7.172M
350.565B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 26,292 (3.00%) 596
1.267M
33.349B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 34,073 (3.00%) 381
1.117M
38.690B
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13 (ضپنا7047) 5,500 (10.00%) 16
145
819.789M
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 14,500 (3.33%) 9
44
680.428M
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 15,400 (10.80%) 6
68
1.071B
اختيارخ رمپنا-60000-1399/07/13 (ضپنا7045) 9,000 (18.18%) 5
28
251.880M
اختيارخ رمپنا-66000-1399/07/13 (ضپنا7046) 8,800 (0%) 4
69
607.200M
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 22,000 (10.31%) 2
10
219.955M
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 14,000 (6.67%) 1
10
140.000M
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-56000-1399/07/13 (ضپنا7044) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 24,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-72000-1399/07/13 (طپنا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 13,837 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-60000-1399/07/13 (طپنا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 24,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-66000-1399/07/13 (طپنا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/07/13 (طپنا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 26,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 81981299
نمابر شرکت: 22908597-8
آدرس شرکت: تهران بلوار میرداماد نبش کجور پلاک 231کدپستی 1918953651
تلفن امور سهام: -23151278و گویای سهام 23151299
نمابر امور سهام: 22908664
وب سایت امور سهام: http://stock.mapnagroup.com
مدیر عامل: آقای عباس علی آبادی