PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ شمال‌
سيمان‌ شمال‌ ( سشمال ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,825 قیمت دیروز 1,773 تعداد معاملات 135 EPS 173
52     (%2.93) بیشترین قیمت 1,860 ارزش 2,317,927,434 P/E 10.5
قیمت آخرین معامله 1,802 کمترین قیمت 1,800 حجم 1,270,409 حداکثر قیمت مجاز 1,861
29     (%1.64) اولین قیمت 1,800 حجم مبنا 430,028 حداقل قیمت مجاز 1,685
تاریخ آخرین معامله 1397/7/1 - 12:25:50   ارزش بازار (م ر) 1,962,004 تعداد سهام 1,075,071,231
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 77,000 1,770 1,825 15,000 1
1 56,522 1,761 1,830 54,071 2
1 5,000 1,726 1,850 1,600 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/7/1 1,825 1,800 1,860 135
1.270M
2.318B
1397/6/31 1,773 1,732 1,810 156
807,650
1.432B
1397/6/27 1,791 1,737 1,810 95
1.003M
1.796B
1397/6/26 1,724 1,650 1,734 90
735,956
1.269B
1397/6/25 1,652 1,644 1,710 90
404,751
666.585M
1397/6/24 1,730 1,748 1,765 56
268,928
473.261M
1397/6/21 1,681 1,645 1,715 73
970,208
1.631B
1397/6/20 1,634 1,600 1,658 47
197,261
320.384M
1397/6/19 1,643 1,580 1,654 90
655,629
1.077B
1397/6/18 1,576 1,512 1,578 64
582,293
917.865M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/18 12 1396 175 136 250
1395/10/18 12 1395 264 250
1395/9/16 6 1395 264 312 147 250 305
1395/6/1 3 1395 128 457 118 250 222
1395/3/11 12 1395 136 457 250 250 638

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,000 (1.91%) 664
8.302M
17.150B
سيمان خوزستان (سخوز) 5,250 (1.37%) 614
5.454M
28.445B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,389 (4.99%) 493
8.808M
12.231B
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,750 (4.60%) 444
6.047M
10.456B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 3,600 (2.12%) 324
1.288M
4.776B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,676 (1.30%) 251
2.912M
4.819B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 1,720 (1.42%) 217
1.907M
3.361B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,481 (5.00%) 202
1.840M
10.067B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,575 (4.31%) 191
1.102M
1.760B
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,880 (0.70%) 152
1.124M
2.188B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,361 (4.99%) 148
213,982
2.022B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,256 (5.00%) 146
1.239M
4.035B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 1,305 (4.99%) 140
3.363M
4.388B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,802 (1.64%) 135
1.270M
2.318B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 14,542 (5.00%) 122
229,827
3.335B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,315 (0.91%) 120
293,493
1.608B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,670 (3.33%) 106
415,616
1.113B
سيمان فارس نو (سفانو) 4,906 (4.96%) 80
318,145
1.556B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 3,610 (4.97%) 75
413,073
1.491B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4,344 (0.50%) 60
559,246
2.445B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 2,381 (4.98%) 52
715,941
1.705B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,304 (5.00%) 51
122,781
770.947M
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,400 (1.48%) 41
145,469
636.061M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 2,881 (4.99%) 36
558,212
1.608B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 2,691 (9.97%) 29
257,362
692.561M
سيمان كردستان (سكرد) 1,282 (5.00%) 19
144,111
184.750M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 6,387 (5.00%) 17
500,068
3.194B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 7,320 (4.99%) 15
202,005
1.479B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 17,400 (3.81%) 14
6,755
118.529M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 33,100 (4.89%) 11
21,066
697.285M
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 2,929 (4.98%) 6
46,751
136.934M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,834 (4.98%) 3
13,532
24.818M
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 1,572 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,403,425 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان سپاهان (عسپاها2) 1,133,900 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 11,831 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان شركت سيمان شرق (عشرق) 1,137,721 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 1,400 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف سيمان خوزستان (عخوز) 1,256,864 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 8,694 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 2,188 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و فروش سیمان

تلفن شرکت: 88733650-88731106-7
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ بهشتي- نرسيده به بخارست- ساختمان شماره 269
نمابر شرکت: 88734996
آدرس کارخانه: کیلومتر36 جاده تهران آبعلی
تلفن کارخانه: 76255399
نمابر کارخانه: 76255226
مدیر عامل: آقای عباس دیرین
تولید و فروش سیمان
وب سایت شرکت: http://www.shomalcement.com
پست الکترونیک شرکت: info@shomalcemet.com
مدیر مالی: آقای ایرج مشتری دوست
مدیر سهام: آقای ایرج اسلامی