PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . توليدي‌ جام‌ جهان‌ نما
ح . توليدي‌ جام‌ جهان‌ نما ( لجامح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:40:24
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 108
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 92
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1380/12/1 100 100 100 9
3.076M
307.622M
1380/10/30 100 100 100 34
281,230
28.123M
1380/10/25 100 100 100 3
1,472
147,200
1380/10/24 100 100 100 2
8,528
852,800
1380/10/10 100 100 100 1
100
10,000

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌ (لكما) 10,920 (3.00%) 5242
35.339M
381.751B
پارس‌ الكتريك‌ (لپارس) 235,740 (5.00%) 848
383,405
90.384B
گسترش صنايع پيام (لپيام) 36,589 (2.00%) 95
187,661
6.866B
ح.كارخانجات‌مخابراتي‌ايران (لكماح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گسترش صنايع پيام (لپيامح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده