PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بسته‌ بندي‌ پارس‌
بسته‌ بندي‌ پارس‌ ( چبسپا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 17:17:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 667
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 617
تاریخ آخرین معامله 1391/2/27 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 30,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1391/2/27 642 667 667 1
51
34,017
1391/2/26 642 662 662 1
3,000
1.986M
1391/2/25 639 638 639 4
28,600
18.265M
1391/2/24 615 637 637 2
2,000
1.274M
1391/2/23 613 581 624 20
72,233
44.280M
1391/1/27 556 546 557 6
23,420
13.045M
1391/1/22 536 555 555 4
2,100
1.166M
1391/1/20 534 551 551 3
4,571
2.519M
1391/1/19 530 539 539 3
13,505
7.279M
1391/1/16 519 539 539 2
21
11,319

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/2/19 3 1391 -1092 -864 -545 -2110 -310
1390/9/13 12 1391 -1330 -864 -2110 -2110 -2347
1390/9/13 12 1390 -1216 -2347
1390/8/7 9 1390 -1216 -929 -2347 -435
1390/4/28 6 1390 -864 -683 -2347 -477

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا) 13,880 (2.72%) 46958
250.550M
3,512.826B
كارتن‌ ايران‌ (چكارن) 11,050 (4.99%) 12261
43.017M
480.235B
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه) 66,480 (3.31%) 653
1.326M
88.895B
ح.كارتن‌ مشهد (چكارمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپاح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاغذ مراغه ( كاغذ مراغه) 5,000 (0%) 0
0
0
كارتن‌ مشهد (چكارم) 2,399 (0%) 0
0
0
بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپا) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
توليد و چاپ انواع محصولات بسته بندي از مقوا، كاغذ، پلي استرين، پلاستيك و ساير موارد است. شركت قادر توليد دفاتر، مشاركت در پروژه ها و انجام امور فني و بازرگاني مرتبط با شركت است

تلفن شرکت: 22905694-8
نمابر شرکت: 22905666
تلفن امور سهام: 22905683
وب سایت شرکت: http://www.parsprint.org
پست الکترونیک شرکت: info@parsprint org
مدیر عامل: آقای مجید رضایی
توليد و چاپ انواع محصولات بسته بندي از مقوا، كاغذ، پلي استرين، پلاستيك و ساير موارد است. شركت قادر توليد دفاتر، مشاركت در پروژه ها و انجام امور فني و بازرگاني مرتبط با شركت است
مدیر سهام: آقای مهدی شریفی