PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه معلم
بيمه معلم ( ومعلم ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,460 قیمت دیروز 5,598 تعداد معاملات 787 EPS 775
138     (%2.47) بیشترین قیمت 5,583 ارزش 28,727,296,652 P/E 7.0
قیمت آخرین معامله 5,319 کمترین قیمت 5,319 حجم 5,344,617 حداکثر قیمت مجاز 5,877
279     (%4.98) اولین قیمت 5,450 حجم مبنا 8,644,537 حداقل قیمت مجاز 5,319
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 22,903,182 تعداد سهام 4,194,722,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 5,248 5,319 6,113,199 214
0 0 0 5,320 27,000 3
0 0 0 5,323 10,030 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/7 5,460 5,319 5,583 787
5.345M
28.727B
1399/11/6 5,598 5,583 5,800 2,164
20.937M
117.203B
1399/11/5 5,876 5,718 6,300 2,777
23.911M
140.503B
1399/11/4 6,018 5,822 6,073 1,656
12.242M
73.672B
1399/11/1 5,784 5,550 5,800 1,932
21.940M
126.898B
1399/10/30 5,524 5,490 5,760 3,453
33.463M
184.851B
1399/10/29 5,778 5,518 5,518 216
875,812
4.833B
1399/10/27 5,808 5,603 6,150 2,306
21.690M
125.975B
1399/10/24 5,897 5,500 6,069 4,806
42.818M
252.509B
1399/10/23 5,780 5,699 6,149 3,739
35.085M
202.781B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 8,574 (5.00%) 2338
28.105M
239.050B
بيمه ملت (ملت) 14,250 (5.00%) 2262
13.408M
196.656B
بيمه دي (ودي) 22,806 (5.00%) 2096
13.380M
306.642B
بيمه سينا (وسين) 17,787 (1.74%) 1821
14.890M
271.257B
بيمه نوين (نوين) 6,890 (4.99%) 1703
22.767M
157.156B
بيمه دانا (دانا) 7,470 (4.96%) 1681
19.146M
143.600B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 99,900 (0.01%) 1491
1.414M
141.310B
بيمه البرز (البرز) 4,270 (4.90%) 1284
29.924M
128.125B
بيمه آرمان (آرمان) 9,658 (3.00%) 1194
13.216M
127.371B
بيمه ما (ما) 7,840 (3.80%) 1038
7.724M
62.724B
بيمه پارسيان (پارسيان) 11,590 (0.26%) 934
4.580M
54.341B
بيمه كوثر (كوثر) 17,537 (4.99%) 856
5.150M
90.683B
بيمه معلم (ومعلم) 5,319 (4.98%) 787
5.345M
28.727B
بيمه سامان (بساما) 21,860 (4.98%) 739
3.180M
69.643B
بيمه كارآفرين (وآفري) 19,140 (2.00%) 704
11.000M
208.712B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,526 (4.99%) 592
6.385M
35.396B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 6,799 (4.99%) 541
4.875M
33.362B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 8,000 (1.91%) 412
5.634M
44.662B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,807 (2.99%) 411
4.285M
20.622B
بيمه آسيا (آسيا) 2,830 (4.71%) 383
5.235M
14.814B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 15,314 (4.99%) 248
1.034M
15.968B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,964 (2.99%) 125
853,550
5.944B
بيمه ميهن (ميهن) 5,035 (4.98%) 96
637,466
3.210B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,097 (2.99%) 46
2.069M
14.683B
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 26,997 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 73,048 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0


چکیده