PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شهر سازي و خانه سازي باغميشه
شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:58:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,484 قیمت دیروز 18,388 تعداد معاملات 1127 EPS 228
904     (%4.92) بیشترین قیمت 18,121 ارزش 65,191,074,354 P/E 76.7
قیمت آخرین معامله 17,469 کمترین قیمت 17,469 حجم 3,728,593 حداکثر قیمت مجاز 19,307
919     (%5.00) اولین قیمت 17,600 حجم مبنا 2,507,397 حداقل قیمت مجاز 17,469
تاریخ آخرین معامله 1399/11/6 - 12:28:39   ارزش بازار (م ر) 23,078,880 تعداد سهام 1,320,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 17,469 936,933 93
0 0 0 17,479 1,200 1
0 0 0 17,480 2,100 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/6 17,484 17,469 18,121 1,127
3.729M
65.191B
1399/11/5 18,388 18,123 19,500 1,660
6.445M
118.504B
1399/11/4 19,076 18,944 19,780 3,041
10.854M
207.052B
1399/11/1 19,941 19,128 19,128 159
452,146
8.649B
1399/10/30 20,134 19,312 19,312 110
448,161
8.655B
1399/10/29 20,328 19,645 19,645 110
796,285
15.643B
1399/10/27 20,678 20,207 21,190 361
1.390M
28.172B
1399/10/24 21,270 21,204 22,320 936
3.612M
76.831B
1399/10/23 22,320 20,400 22,422 1,788
7.619M
170.064B
1399/10/22 21,355 20,962 22,500 1,553
3.877M
82.789B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/13 12 1397 254 363 357 357 405
1396/6/13 12 1396 366 405
1396/2/20 6 1396 366 405 31 405 10
1395/10/29 3 1396 363 563 25 405 4
1395/6/14 12 1396 363 563 405 405 476

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 67,610 (4.98%) 14346
19.375M
1,328.783B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,930 (4.93%) 12818
167.038M
323.101B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 3,060 (4.97%) 10581
166.981M
513.569B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,490 (10.28%) 9937
166.168M
589.464B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 18,230 (4.95%) 7469
32.018M
591.418B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 41,900 (4.05%) 4309
7.304M
291.864B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 56,000 (6.53%) 3406
5.251M
296.393B
آ.س.پ (آ س پ) 14,420 (1.23%) 2704
17.152M
242.655B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,230 (3.26%) 2573
25.933M
167.404B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 54,740 (4.99%) 2482
5.862M
318.436B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 11,605 (4.99%) 1517
9.204M
107.404B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,740 (5.00%) 1471
5.061M
117.850B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 22,597 (5.00%) 1248
5.398M
120.026B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 17,469 (5.00%) 1127
3.729M
65.191B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 110,900 (5.00%) 1093
1.427M
157.048B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,240 (2.24%) 933
9.644M
50.473B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 14,200 (4.95%) 831
6.890M
97.847B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 12,635 (2.99%) 692
2.596M
33.739B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 51,636 (5.00%) 489
2.108M
106.977B
سخت آژند (ثاژن) 9,047 (3.99%) 310
2.241M
20.281B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 11,780 (4.92%) 301
2.065M
24.320B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 13,116 (3.00%) 283
3.871M
50.777B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 19,710 (4.97%) 154
1.498M
29.523B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 36,470 (3.00%) 154
203,020
7.404B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,734 (5.00%) 140
942,244
7.287B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,079 (5.00%) 116
246,389
3.223B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 69,998 (3.00%) 110
327,064
22.894B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 17,482 (3.00%) 39
64,885
1.134B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,761 (4.99%) 30
117,494
1.382B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 62,353 (5.00%) 19
13,994
872.568M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,871 (0%) 4
2,800
142.439M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,444 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 50,692 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تبریز کوی ولیعصر میدان تختی نبش خیابان ابن سینا پلاک51
نمابر شرکت: 3293403-0411
پست الکترونیک شرکت: info@baghmisheh.com
وب سایت شرکت: http://www.baghmisheh.com
مدیر عامل: آقای سیروس فتحعلی زاده
مدیر مالی: آقای فرشی
مدیر سهام: آقای رضا پور
مدیر روابط عمومی: آقای شیر علی پور
تلفن شرکت: 04133293400