PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شهر سازي و خانه سازي باغميشه
شهر سازي و خانه سازي باغميشه ( ثباغ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,708 قیمت دیروز 16,337 تعداد معاملات 1210 EPS 228
371     (%2.27) بیشترین قیمت 17,099 ارزش 54,513,727,646 P/E 73.3
قیمت آخرین معامله 16,950 کمترین قیمت 16,014 حجم 3,262,825 حداکثر قیمت مجاز 17,317
613     (%3.75) اولین قیمت 16,014 حجم مبنا 3,029,386 حداقل قیمت مجاز 16,011
تاریخ آخرین معامله 1400/1/22 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 22,054,560 تعداد سهام 1,320,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 16,920 16,960 5,000 1
2 5,582 16,900 16,980 1,000 1
1 200,000 16,760 16,982 1,105 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/22 16,708 16,014 17,099 1,210
3.263M
54.514B
1400/1/21 16,337 16,175 16,490 485
1.707M
27.669B
1400/1/18 16,505 16,370 16,650 548
1.928M
31.593B
1400/1/17 16,704 16,667 17,180 891
3.235M
54.045B
1400/1/16 17,007 16,795 17,879 2,258
8.141M
138.455B
1400/1/15 17,137 15,994 17,298 2,729
9.955M
170.605B
1400/1/14 16,319 15,718 16,854 1,110
3.178M
51.856B
1400/1/11 16,038 15,678 16,500 1,092
2.872M
46.077B
1400/1/10 15,997 15,377 16,490 1,337
3.139M
50.267B
1400/1/8 15,690 15,370 16,250 1,223
2.535M
39.829B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/13 12 1397 254 363 357 357 405
1396/6/13 12 1396 366 405
1396/2/20 6 1396 366 405 31 405 10
1395/10/29 3 1396 363 563 25 405 4
1395/6/14 12 1396 363 563 405 405 476

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,950 (3.75%) 1210
3.263M
54.514B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,570 (0.64%) 806
29.130M
46.469B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,250 (3.85%) 553
13.728M
31.378B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,280 (1.86%) 300
4.564M
24.105B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,510 (1.95%) 100
1.365M
3.426B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 49,750 (1.99%) 22
20,767
1.033B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,929 (2.00%) 17
22,492
470.735M
شركت كيسون (كيسون) 11,261 (4.00%) 16
58,321
656.753M
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 10,025 (1.99%) 16
86,489
867.052M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 66,105 (2.00%) 13
46,323
3.062B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 7
7,623
103.215M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,590 (1.99%) 4
1,259
105.240M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 30,584 (4.00%) 4
2,495
76.307M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,643 (5.00%) 4
525
28.688M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 4
40,205
513.418M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 3
3,165
31.514M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,154 (5.00%) 3
600
40.292M
آ.س.پ (آ س پ) 15,818 (2.00%) 2
7,746
122.526M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
4,466
104.683M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 15,995 (4.00%) 2
3,315
53.023M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,626 (2.00%) 1
162
5.123M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,619 (2.00%) 1
128
5.967M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,790 (1.99%) 1
5,111
274.921M
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,530 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 9,511 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,477 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,806 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تبریز کوی ولیعصر میدان تختی نبش خیابان ابن سینا پلاک51
نمابر شرکت: 3293403-0411
پست الکترونیک شرکت: info@baghmisheh.com
وب سایت شرکت: http://www.baghmisheh.com
مدیر عامل: آقای سیروس فتحعلی زاده
مدیر مالی: آقای فرشی
مدیر سهام: آقای رضا پور
مدیر روابط عمومی: آقای شیر علی پور
تلفن شرکت: 04133293400