PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بسته‌ بندي‌ پارس
بسته‌ بندي‌ پارس ( چبسپا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:58:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,400 قیمت دیروز 1,400 تعداد معاملات 0 EPS -3986
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -0.4
قیمت آخرین معامله 500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,414
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 3,571,429 حداقل قیمت مجاز 1,386
تاریخ آخرین معامله 1394/6/16 -   ارزش بازار (م ر) 21,429 تعداد سهام 15,307,007
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/6/16 500 500 500 1
1,010
505,000
1394/6/9 500 500 500 1
1,990
995,000
1394/4/8 465 465 465 1
15,000
6.975M
1394/3/10 402 402 402 1
1,605
645,210
1394/3/6 440 440 440 1
10,000
4.400M
1394/2/21 444 444 444 1
10,624
4.717M
1394/2/19 461 460 461 3
130,000
59.870M
1394/1/24 493 490 500 2
3,000
1.480M
1394/1/19 475 475 475 1
10,000
4.750M
1393/12/23 500 500 500 1
30,000
15.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا) 10,610 (4.93%) 20970
104.102M
1,114.734B
كارتن‌ ايران‌ (چكارن) 8,170 (4.33%) 15133
70.417M
579.621B
كارتن‌ مشهد (چكارم) 2,399 (0%) 0
0
0
بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپا) 500 (0%) 0
0
0
ح.كارتن‌ مشهد (چكارمح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپاح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاغذ مراغه ( كاغذ مراغه) 5,000 (0%) 0
0
0
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه) 44,650 (0%) 0
0
0


چکیده