PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
رايان هم افزا
رايان هم افزا ( رافزا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:25:14
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 50,950 قیمت دیروز 52,850 تعداد معاملات 559 EPS 3710
1,900     (%3.60) بیشترین قیمت 53,500 ارزش 6,685,954,400 P/E 14.1
قیمت پایانی 52,250 کمترین قیمت 50,500 حجم 129,717 حداکثر قیمت مجاز 55,450
600     (%1.14) اولین قیمت 52,950 حجم مبنا 284,091 حداقل قیمت مجاز 50,250
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:25:04   ارزش بازار (م ر) 10,450,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 1,693 50,950 51,750 100 1
2 222 50,900 51,800 2,966 6
3 399 50,600 51,900 18 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 52,850 51,650 53,800 666
77,680
4.104B
1401/5/22 52,850 52,200 53,400 763
71,049
3.759B
1401/5/19 52,800 52,200 53,000 583
44,226
2.318B
1401/5/18 52,850 52,050 53,800 611
68,245
3.636B
1401/5/15 52,700 51,050 53,750 766
119,714
6.340B
1401/5/12 52,550 51,450 53,400 602
24,849
1.302B
1401/5/11 52,550 51,400 54,000 676
44,903
2.362B
1401/5/10 52,550 51,050 54,000 594
70,502
3.668B
1401/5/9 52,700 50,850 53,100 686
126,696
6.562B
1401/5/8 53,500 52,150 54,600 771
106,596
5.659B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 24,590 (3.34%) 1150
2.573M
64.156B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 20,150 (0.25%) 658
389,973
7.886B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 20,250 (1.46%) 625
682,308
13.886B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,019 (4.97%) 570
9.825M
29.497B
رايان هم افزا (رافزا) 50,950 (3.60%) 559
129,717
6.686B
افرانت (افرا) 18,620 (2.70%) 494
1.055M
19.587B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 41,800 (4.13%) 341
301,875
12.579B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 11,870 (0.17%) 318
958,853
11.424B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,141 (0.61%) 278
1.810M
7.491B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 6,360 (0.95%) 239
2.263M
14.299B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 9,500 (0.53%) 188
620,167
5.833B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,850 (0.03%) 163
3.657M
14.000B
به پرداخت ملت (پرداخت) 23,290 (1.85%) 92
72,740
1.708B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 25,340 (0.78%) 63
433,560
11.244B
گروه فن آوا (فن آوا) 6,240 (2.95%) 50
599,804
3.743B
همكاران سيستم (سيستم) 6,100 (2.52%) 30
151,094
917.260M
اختيارف.ت. توسن-8726-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17500-14011117 (ضتوسن1101) 6,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-25000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-35000-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-15000-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 9,390 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-40000-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-25000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-30000-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20000-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-35000-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-30000-14011117 (طتوسن1104) 8,400 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-15000-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-40000-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20000-14011117 (ضتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17500-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0


چکیده