PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
رايان هم افزا
رايان هم افزا ( رافزا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:26:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 26,466 قیمت دیروز 26,441 تعداد معاملات 6132 EPS 2409
25     (%0.09) بیشترین قیمت 27,763 ارزش 983,504,275 P/E 11.0
قیمت آخرین معامله 27,763 کمترین قیمت 27,763 حجم 35,425 حداکثر قیمت مجاز 27,763
1,322     (%5.00) اولین قیمت 27,763 حجم مبنا 1,891,003 حداقل قیمت مجاز 25,119
تاریخ آخرین معامله 1399/5/25 - 13:29:59   ارزش بازار (م ر) 5,293,200 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4374 13,396,987 27,763 0 0 0
17 16,027 27,762 0 0 0
8 17,576 27,761 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/25 26,466 27,763 27,763 6,132
35,425
983.504M
1399/5/22 26,441 27,739 27,739 5,380
31,027
860.658M
1399/5/21 26,419 27,706 27,706 7,915
45,632
1.264B
1399/5/20 26,387 27,664 27,664 9,864
57,019
1.577B
1399/5/19 26,347 27,620 27,620 10,307
60,975
1.684B
1399/5/15 26,305 27,582 27,582 9,101
52,616
1.451B
1399/5/14 26,269 27,510 27,510 17,414
100,457
2.764B
1399/5/13 26,200 27,464 27,464 10,877
62,907
1.728B
1399/5/12 26,157 27,416 27,416 11,496
67,495
1.850B
1399/5/11 26,111 27,366 27,366 12,387
71,231
1.949B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 27,763 (5.00%) 6132
35,425
983.504M
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 39,990 (4.99%) 3214
9.132M
368.064B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 52,736 (5.00%) 3048
12.593M
652.494B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 15,630 (3.93%) 2566
7.778M
120.527B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 38,580 (5.00%) 2338
2.815M
109.357B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 32,790 (4.98%) 1983
3.264M
107.614B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 33,550 (4.98%) 1828
5.872M
198.157B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 26,000 (2.03%) 872
6.371M
161.259B
به پرداخت ملت (پرداخت) 50,850 (0%) 787
1.451M
71.658B
همكاران سيستم (سيستم) 29,740 (3.97%) 603
1.502M
45.857B
افرانت (افرا) 83,595 (5.00%) 316
1.913M
159.939B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 47,200 (5.00%) 121
449,030
21.194B
گروه فن آوا (فن آوا) 15,295 (1.97%) 121
744,135
11.578B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 42,990 (4.99%) 49
24,365
1.047B
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده