PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
رايان هم افزا
رايان هم افزا ( رافزا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 12:48:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 102,818 قیمت دیروز 102,818 تعداد معاملات 0 EPS 5809
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 17.7
قیمت آخرین معامله 94,374 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 107,958
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 145,889 حداقل قیمت مجاز 97,678
تاریخ آخرین معامله 1400/3/19 - 12:29:33   ارزش بازار (م ر) 20,563,600 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/3/19 102,818 94,374 94,374 87
27,719
2.616B
1400/3/18 104,859 99,921 99,921 22
8,669
866.215M
1400/3/17 105,179 100,092 100,092 18
4,852
485.646M
1400/3/12 105,359 100,173 100,173 18
2,315
231.900M
1400/3/11 105,445 100,275 100,275 11
2,886
289.394M
1400/3/10 105,552 100,386 100,386 20
3,150
316.216M
1400/3/9 105,669 100,467 100,467 14
2,288
229.868M
1400/3/8 105,754 100,579 100,579 23
3,171
318.936M
1400/3/5 105,872 100,585 100,585 3
150
15.088M
1400/3/4 105,878 100,596 100,596 6
309
31.084M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 50,001 (0.07%) 12473
452,561
22.437B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 14,180 (4.90%) 1007
3.352M
47.769B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 27,330 (4.99%) 941
2.198M
58.897B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 5,240 (4.90%) 749
3.424M
18.053B
همكاران سيستم (سيستم) 26,920 (3.02%) 637
1.942M
52.181B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,480 (0.18%) 623
3.760M
20.697B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 17,930 (4.79%) 467
1.271M
22.393B
به پرداخت ملت (پرداخت) 23,110 (0.99%) 375
717,860
17.069B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 18,950 (0.05%) 230
1.041M
19.771B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 12,015 (5.00%) 48
118,742
1.427B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 15,810 (4.99%) 8
3,800
60.078M
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 42,560 (5.00%) 5
4,164
177.220M
افرانت (افرا) 27,552 (5.00%) 3
1,653
45.543M
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 17,337 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 1,000 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 94,374 (0%) 0
0
0


چکیده