PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
رايان هم افزا
رايان هم افزا ( رافزا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 45,150 قیمت دیروز 46,650 تعداد معاملات 1492 EPS 5287
1,500     (%3.22) بیشترین قیمت 48,400 ارزش 23,970,906,800 P/E 8.5
قیمت آخرین معامله 45,350 کمترین قیمت 44,350 حجم 530,811 حداکثر قیمت مجاز 48,950
1,300     (%2.79) اولین قیمت 44,550 حجم مبنا 332,226 حداقل قیمت مجاز 44,350
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 9,030,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 4,403 45,250 45,400 6,129 4
2 1,221 45,200 45,500 87 4
1 323 45,100 45,550 2,005 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 45,150 44,350 48,400 1,492
530,811
23.971B
1400/11/5 46,650 46,600 47,000 467
391,191
18.240B
1400/11/4 49,050 48,950 51,250 911
349,788
17.149B
1400/11/3 51,500 50,250 52,800 292
145,553
7.317B
1400/11/2 52,850 52,150 56,800 1,267
392,572
20.738B
1400/10/29 54,850 53,350 56,950 1,404
526,253
28.861B
1400/10/28 56,150 55,100 56,900 357
167,481
9.246B
1400/10/27 58,000 56,500 58,950 1,050
93,978
5.385B
1400/10/26 58,400 56,400 58,500 1,099
45,718
2.630B
1400/10/25 58,600 56,850 59,600 1,279
85,463
4.948B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آسان پرداخت پرشين (آپ) 6,510 (1.66%) 2021
17.423M
111.883B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 18,000 (2.68%) 1559
1.053M
18.726B
رايان هم افزا (رافزا) 45,350 (2.79%) 1492
530,811
23.971B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,600 (2.34%) 1134
6.613M
29.895B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 13,670 (2.86%) 863
2.858M
38.621B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,292 (0.21%) 616
26.286M
86.952B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 29,600 (2.96%) 364
1.827M
51.786B
افرانت (افرا) 19,950 (1.24%) 294
542,322
10.596B
به پرداخت ملت (پرداخت) 15,000 (0.13%) 216
683,156
10.414B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,800 (2.85%) 160
1.782M
10.427B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 13,240 (2.40%) 130
275,899
3.517B
همكاران سيستم (سيستم) 4,860 (1.19%) 105
1.835M
8.864B
گروه فن آوا (فن آوا) 10,060 (2.99%) 5
9,550
96.073M
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 7,890 (2.95%) 3
7,000
55.230M
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 25,850 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 20,990 (3.25%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-9156-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 8,980 (0%) 0
0
0


چکیده