PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير ( پارتا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:01:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 39,474 قیمت دیروز 39,989 تعداد معاملات 1645 EPS 351
515     (%1.29) بیشترین قیمت 40,376 ارزش 108,022,280,173 P/E 112.5
قیمت آخرین معامله 40,376 کمترین قیمت 38,025 حجم 2,736,558 حداکثر قیمت مجاز 40,376
387     (%0.97) اولین قیمت 39,200 حجم مبنا 506,663 حداقل قیمت مجاز 38,024
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 47,447,748 تعداد سهام 1,202,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
19 27,952 40,376 40,376 2,298 6
1 223 40,150 0 0 0
1 1,200 40,108 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 39,474 38,025 40,376 1,645
2.737M
108.022B
1399/3/7 39,989 39,953 40,999 615
564,881
22.589B
1399/3/6 41,188 39,790 42,250 1,202
1.716M
70.668B
1399/3/3 41,020 43,205 43,205 58
51,394
2.220B
1399/2/31 40,764 40,764 40,764 263
662,958
27.025B
1399/2/30 39,577 40,421 40,421 138
138,011
5.579B
1399/2/29 39,244 39,916 39,916 142
205,259
8.193B
1399/2/28 38,754 38,648 40,500 1,132
1.287M
49.877B
1399/2/27 40,682 39,829 39,829 139
149,496
5.954B
1399/2/24 41,060 40,552 40,552 364
286,185
11.605B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/10/25 9 1391 -518 -1119 -333 -830 -812
1391/8/24 6 1391 -518 -555 -303 -830 -421
1391/6/1 3 1391 201 -555 -107 -830 -218
1390/12/21 12 1391 620 121 -830 -830 -1953
1390/12/21 12 1390 -1122 -1953

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 20,368 (5.00%) 6110
11.791M
243.481B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 44,950 (5.00%) 6006
82,796
3.722B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,450 (4.89%) 3743
8.277M
252.922B
پلاسكوكار (پلاسك) 9,890 (1.15%) 3002
11.976M
118.783B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 23,874 (3.34%) 2353
4.814M
115.615B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 40,376 (0.97%) 1645
2.737M
108.022B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 48,072 (5.00%) 900
1.661M
79.533B
ايران‌ تاير (پتاير) 76,690 (5.00%) 887
1.792M
137.307B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 30,805 (1.77%) 636
575,812
17.224B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 110,897 (5.00%) 358
514,961
57.108B
گازلوله‌ (پلوله) 14,261 (1.00%) 15
16,112
229.773M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,669 (2.99%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 253,632,728 21.100
شخص حقیقی 162,681,669 13.530
شخص حقیقی 162,681,668 13.530
شخص حقیقی 100,288,173 8.340
شخص حقیقی 80,064,102 6.660
شخص حقیقی 75,962,193 6.310
شخص حقیقی 75,962,193 6.310
شخص حقیقی 75,962,193 6.310
شخص حقیقی 75,962,193 6.310

چکیده