PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير ( پارتا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 11:10:50
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS 212
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 8,780
     اولین قیمت حجم مبنا 1,884,259 حداقل قیمت مجاز 8,280
تاریخ آخرین معامله 1401/3/31 - 12:27:09   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 4,710,646,900
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/31 8,530 8,390 8,390 42
803,426
6.741B
1401/3/30 8,640 8,390 8,390 26
33,528
281.300M
1401/3/29 8,640 8,430 8,950 274
1.627M
14.047B
1401/3/11 18,600 18,690 18,690 93
728,401
13.614B
1401/3/10 18,150 18,140 18,580 51
187,822
3.486B
1401/3/8 18,040 17,800 18,280 234
538,781
9.817B
1401/3/7 17,750 17,550 18,500 230
807,999
14.319B
1401/3/4 18,090 17,700 18,620 179
370,270
6.705B
1401/3/3 18,080 17,720 18,260 214
429,196
7.678B
1401/3/2 18,260 17,510 18,490 399
1.100M
20.081B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/10/25 9 1391 -518 -1119 -333 -830 -812
1391/8/24 6 1391 -518 -555 -303 -830 -421
1391/6/1 3 1391 201 -555 -107 -830 -218
1390/12/21 12 1390 -1122 -1953
1390/12/21 12 1391 620 121 -830 -830 -1953

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 8,310 (1.89%) 391
366,029
3.047B
ايران‌ تاير (پتاير) 1,259 (1.53%) 371
15.409M
18.786B
كوير تاير (پكوير) 4,021 (0.62%) 218
1.918M
7.670B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 11,920 (2.21%) 177
1.176M
13.925B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 5,980 (1.81%) 121
557,688
3.348B
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (پارتا) 7,080 (3.96%) 114
693,952
4.791B
پلاسكوكار (پلاسك) 2,974 (2.38%) 100
1.035M
3.004B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 30,530 (0.13%) 72
113,183
3.402B
گازلوله‌ (پلوله) 20,880 (2.96%) 63
299,226
6.248B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 12,210 (0.33%) 51
157,731
1.921B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 13,460 (2.75%) 39
116,729
1.601B
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 65,250 (3.00%) 4
1,198
78.170M
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 9,030 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

تلفن شرکت: 88709941_2