PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مبين وان كيش
مبين وان كيش ( اوان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,077 قیمت دیروز 22,077 تعداد معاملات 0 EPS 838
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 26.3
قیمت آخرین معامله 22,148 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 23,180
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 641,355 حداقل قیمت مجاز 20,974
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 4,415,400 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 21,056 22,594 20,000 1
1 427 21,016 22,742 20,000 1
0 0 0 24,500 1,554 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 22,077 21,120 22,750 198
267,573
5.890B
1400/9/7 22,122 21,839 22,890 287
523,508
11.479B
1400/9/6 22,988 22,219 24,555 386
1.747M
40.166B
1400/9/3 23,388 22,530 24,069 206
288,867
6.679B
1400/9/2 23,620 22,470 24,170 148
325,340
7.739B
1400/9/1 23,434 22,820 24,307 202
290,156
6.765B
1400/8/30 23,538 22,682 24,000 189
499,403
11.725B
1400/8/29 23,783 23,250 23,960 240
361,840
8.517B
1400/8/26 24,124 23,267 25,435 644
911,181
21.981B
1400/8/25 24,232 23,600 24,239 332
906,060
21.956B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/14 6 1396 542 266 443 138
1396/5/9 3 1396 533 145 443 70
1395/11/25 12 1396 533 443 443 706
1395/11/25 12 1395 441
1395/11/23 10 1395 441

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
انتقال داده هاي آسياتك (اسياتك) 1,000 (0%) 0
0
0
داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب) 8,320 (0%) 0
0
0
آتيه داده پرداز (اپرداز) 28,256 (0%) 0
0
0
مبين وان كيش (اوان) 22,148 (0%) 0
0
0


چکیده