PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مبين وان كيش
مبين وان كيش ( اوان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:22:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,500 قیمت دیروز 12,180 تعداد معاملات 281 EPS 140
680     (%5.58) بیشترین قیمت 12,060 ارزش 24,224,869,310 P/E 82.1
قیمت آخرین معامله 11,460 کمترین قیمت 11,450 حجم 2,107,094 حداکثر قیمت مجاز 12,910
720     (%5.91) اولین قیمت 11,710 حجم مبنا 1,158,302 حداقل قیمت مجاز 11,450
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 5,175,000 تعداد سهام 450,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 60,054 11,450 11,580 241 1
0 0 0 11,600 3,375 1
0 0 0 11,620 3,795 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 11,500 11,450 12,060 281
2.107M
24.225B
1401/3/1 12,180 11,800 12,360 198
711,220
8.585B
1401/2/31 12,360 12,180 12,660 292
1.052M
12.931B
1401/2/28 12,950 12,440 12,950 163
324,723
4.107B
1401/2/27 13,070 12,550 13,190 248
602,470
7.764B
1401/2/26 13,270 12,370 13,540 342
1.644M
21.819B
1401/2/25 13,010 12,720 13,300 293
1.350M
17.563B
1401/2/24 12,960 12,320 13,300 426
1.705M
22.111B
1401/2/21 12,780 12,650 13,370 150
536,141
6.912B
1401/2/20 12,690 12,400 13,350 251
1.148M
14.543B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/14 6 1396 542 266 443 138
1396/5/9 3 1396 533 145 443 70
1395/11/25 12 1395 441
1395/11/25 12 1396 533 443 443 706
1395/11/23 10 1395 441

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
انتقال داده هاي آسياتك (اسياتك) 13,500 (4.98%) 10139
7.397M
99.864B
داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب) 9,570 (5.34%) 4922
40.504M
390.437B
مبين وان كيش (اوان) 11,460 (5.91%) 281
2.107M
24.225B
آتيه داده پرداز (اپرداز) 14,290 (4.99%) 229
1.092M
15.687B
اختيارخ هاي وب-6500-01/07/10 (ضهاي7002) 3,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-5500-01/07/10 (ضهاي7000) 4,800 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-8000-01/07/10 (طهاي7005) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-7500-01/07/10 (طهاي7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-11000-01/07/10 (طهاي7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-10000-01/07/10 (ضهاي7007) 1,800 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-6000-01/07/10 (طهاي7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-7000-01/07/10 (ضهاي7003) 3,490 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-12000-01/07/10 (طهاي7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-8000-01/07/10 (ضهاي7005) 3,260 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-6500-01/07/10 (طهاي7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-12000-01/07/10 (ضهاي7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-11000-01/07/10 (ضهاي7008) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-7000-01/07/10 (طهاي7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-5500-01/07/10 (طهاي7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-9000-01/07/10 (ضهاي7006) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-6000-01/07/10 (ضهاي7001) 5,060 (0%) 0
0
0
اختيارخ هاي وب-7500-01/07/10 (ضهاي7004) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-10000-01/07/10 (طهاي7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف هاي وب-9000-01/07/10 (طهاي7006) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش الكترونيك تدبيرايران-سهامي خاص- 57,792,509 12.840
شركت سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس-سهامي عام 50,056,644 11.120
موسسه غيرتجاري دانش بنيان بركت 44,798,000 9.950
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 41,062,472 9.120
شركت رساسازه پي كاوان مهام-سهامي خاص- 23,946,720 5.320
شركت آرتاايده نفيس-سهامي خاص- 16,474,857 3.660
شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه-سهامي خاص- 14,225,294 3.160
شركت فناوري اطلاعات وارتباطات راهبرد-س.خ- 14,055,059 3.120
شركت سرمايه گذاري ص.م.آريافاتح خاورميانه-س.خ 14,000,008 3.110
شركت سرمايه گذاري آتيه مداران-سهامي خاص- 11,410,834 2.530
شركت فناوري ا.واطلاعات ايده ديجيتال هوشمند.س خ 8,246,250 1.830
شركت سرمايه گذاري سامان مجد-سهامي خاص- 7,601,060 1.680
شركت سرمايه گذاري راستين ارزش سپهر-سهامي عام- 6,918,979 1.530
شركت خدمات مديريت انديشه آتيه مداران-سهامي خاص 5,253,750 1.160
شركت سرمايه گذاري آوانوين-سهامي عام- 5,178,175 1.150
موسسه رفاه وتامين اتيه اميد 5,066,040 1.120
شركت سرمايه گذاري پويا-سهامي عام- 4,886,010 1.080
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تدبيرگران فردا 4,604,765 1.020

چکیده