PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه البرز
بيمه البرز ( البرز ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:22:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 4,270 قیمت دیروز 4,490 تعداد معاملات 1284 EPS 927
220     (%4.90) بیشترین قیمت 4,440 ارزش 128,125,338,440 P/E 4.6
قیمت پایانی 4,280 کمترین قیمت 4,270 حجم 29,924,430 حداکثر قیمت مجاز 4,710
210     (%4.68) اولین قیمت 4,300 حجم مبنا 11,013,216 حداقل قیمت مجاز 4,270
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:25:55   ارزش بازار (م ر) 61,736,551 تعداد سهام 14,424,428,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,219 4,250 4,270 17,525,589 239
2 2,510 4,150 4,280 9,500 1
0 0 0 4,290 4,293 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/6 4,490 4,450 4,670 1,991
40.076M
180.067B
1399/11/5 4,680 4,520 4,980 3,288
47.543M
222.421B
1399/11/4 4,750 4,660 4,760 1,882
27.141M
128.837B
1399/11/1 4,540 4,250 4,570 2,686
55.226M
250.641B
1399/10/30 4,360 4,330 4,580 3,989
87.617M
382.000B
1399/10/29 4,550 4,400 4,400 110
3.435M
15.113B
1399/10/27 4,630 4,620 4,750 702
10.772M
49.839B
1399/10/24 4,860 4,810 5,050 3,784
57.393M
279.059B
1399/10/23 5,060 5,020 5,450 4,194
68.322M
345.897B
1399/10/22 5,280 5,260 5,550 6,477
169.960M
897.790B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/24 6 1396 143 139 72 140 71
1396/4/31 3 1396 142 138 33388 140 37341
1395/12/21 12 1396 142 138 140 140 132
1395/12/21 12 1395 139 132
1395/10/30 9 1395 139 131 100 132 102

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 8,574 (5.00%) 2338
28.105M
239.050B
بيمه ملت (ملت) 14,250 (5.00%) 2263
13.409M
196.663B
بيمه دي (ودي) 22,806 (5.00%) 2096
13.380M
306.642B
بيمه سينا (وسين) 17,787 (1.74%) 1821
14.890M
271.257B
بيمه نوين (نوين) 6,890 (4.99%) 1703
22.767M
157.156B
بيمه دانا (دانا) 7,470 (4.96%) 1681
19.146M
143.600B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 99,900 (0.01%) 1491
1.414M
141.310B
بيمه البرز (البرز) 4,270 (4.90%) 1284
29.924M
128.125B
بيمه آرمان (آرمان) 9,658 (3.00%) 1194
13.216M
127.371B
بيمه ما (ما) 7,840 (3.80%) 1038
7.724M
62.724B
بيمه پارسيان (پارسيان) 11,590 (0.26%) 934
4.580M
54.341B
بيمه كوثر (كوثر) 17,537 (4.99%) 856
5.150M
90.683B
بيمه معلم (ومعلم) 5,319 (4.98%) 787
5.345M
28.727B
بيمه سامان (بساما) 21,860 (4.98%) 739
3.180M
69.643B
بيمه كارآفرين (وآفري) 19,140 (2.00%) 704
11.000M
208.712B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,526 (4.99%) 592
6.385M
35.396B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 6,799 (4.99%) 541
4.875M
33.362B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 8,000 (1.91%) 412
5.634M
44.662B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,807 (2.99%) 411
4.285M
20.622B
بيمه آسيا (آسيا) 2,830 (4.71%) 383
5.235M
14.814B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 15,314 (4.99%) 248
1.034M
15.968B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,964 (2.99%) 125
853,550
5.944B
بيمه ميهن (ميهن) 5,035 (4.98%) 96
637,466
3.210B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,097 (2.99%) 46
2.069M
14.683B
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 26,997 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 73,048 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس امور سهام: تهران- خیابان شریعتی بعد از خیابان وحید دستگردی - نبش کوچه آبان شماره 1320 طبقه دوم واحد سهام
تلفن امور سهام: 29461312-29461311
نمابر شرکت: 29461343
وب سایت شرکت: http://www.alborzinsurance.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bimehalborz.ir
مدیر عامل: آقای سید رسول تاجدار
مدیر مالی: آقای پروانه
مدیر روابط عمومی: آقای محمدی
نمابر امور سهام: 26410842