PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ ( ختوقا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:36:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,860 قیمت دیروز 4,060 تعداد معاملات 4430 EPS 54
200     (%4.93) بیشترین قیمت 4,200 ارزش 168,936,802,920 P/E 73.3
قیمت پایانی 3,960 کمترین قیمت 3,860 حجم 42,658,117 حداکثر قیمت مجاز 4,260
100     (%2.46) اولین قیمت 4,170 حجم مبنا 12,315,271 حداقل قیمت مجاز 3,860
تاریخ آخرین معامله 1399/7/5 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 24,557,195 تعداد سهام 6,201,312,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
18 486,143 3,860 3,860 5,040,180 258
1 1,400 3,800 3,870 91,491 5
0 0 0 3,880 4,726 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 4,060 3,860 4,110 8,095
90.529M
367.132B
1399/7/1 3,920 3,790 4,140 9,215
119.222M
466.908B
1399/6/31 3,980 3,980 3,980 1,906
24.363M
96.967B
1399/6/30 4,180 4,140 4,260 2,630
31.144M
130.054B
1399/6/26 4,540 4,290 4,650 10,653
106.170M
482.171B
1399/6/25 4,430 4,280 4,450 2,244
27.779M
123.116B
1399/6/24 4,240 4,200 4,390 13,070
118.577M
503.260B
1399/6/23 4,420 4,400 4,550 2,147
15.903M
70.236B
1399/6/22 4,630 4,520 4,980 12,007
86.423M
400.457B
1399/6/19 4,750 4,750 4,750 2,058
12.054M
57.257B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 118 136 94 154 28
1395/9/9 6 1395 110 189 50 154 4
1395/4/29 3 1395 93 189 43 154 4
1394/12/18 12 1395 93 189 154 154 332
1394/12/18 12 1394 136 332

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,830 (4.71%) 47789
970.102M
2,822.637B
سايپا (خساپا) 2,350 (4.86%) 20039
418.145M
1,009.681B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 4,930 (4.83%) 15658
213.884M
1,055.310B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 24,500 (0.95%) 4907
22.665M
560.621B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,860 (4.93%) 4430
42.658M
168.937B
اختيارخ خودرو-4000-1399/07/09 (ضخود7057) 1 (92.31%) 1437
72,729
121.399M
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 6,590 (2.99%) 1350
12.086M
80.351B
پارس‌ خودرو (خپارس) 8,600 (4.97%) 745
4.856M
41.761B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 8,400 (4.98%) 425
1.212M
10.181B
رادياتور ايران‌ (ختور) 38,960 (5.00%) 421
511,196
19.981B
بهمن ديزل (خديزل) 40,906 (5.00%) 295
2.705M
110.636B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 10,570 (4.95%) 121
645,707
6.825B
فنرسازي‌زر (خزر) 8,340 (4.90%) 74
227,856
1.900B
سايپا ديزل (خكاوه) 6,558 (2.99%) 45
1.461M
9.583B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 8,170 (5.00%) 43
165,756
1.354B
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 457 (10.57%) 42
1,000,000
457.000M
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 6,030 (4.89%) 38
244,716
1.476B
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 580 (18.99%) 34
401
248.726M
اختيارخ خودرو-3600-1399/07/09 (ضخود7055) 10 (83.87%) 34
869
6.785M
سايپاآذين‌ (خاذين) 7,870 (4.95%) 34
77,944
613.419M
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 800 (25.51%) 33
684
526.100M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 26,890 (4.98%) 26
27,655
743.643M
ايران خودرو ديزل (خاور) 7,107 (2.99%) 25
119,341
848.156M
اختيارخ خودرو-2800-1399/07/09 (ضخود7048) 110 (64.17%) 22
284
31.856M
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 1,050 (104,900.00%) 19
250
255.750M
ايركا پارت صنعت (خكار) 36,190 (4.99%) 18
8,581
310.546M
اختيارخ خساپا-2200-1399/08/26 (ضسپا8017) 440 (13.04%) 16
645
291.000M
اختيارخ خودرو-3000-1399/07/09 (ضخود7049) 45 (84.38%) 16
392
23.830M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 9,610 (4.95%) 14
46,140
443.405M
اختيارخ خودرو-1700-1399/07/09 (ضخود7041) 1,005 (12.68%) 14
55
63.636M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 18,730 (4.97%) 14
23,848
446.673M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 50,390 (5.00%) 13
12,829
646.453M
اختيارخ خودرو-3200-1399/07/09 (ضخود7053) 49 (60.48%) 12
180
7.642M
اختيارخ خودرو-1600-1399/07/09 (ضخود7040) 1,125 (11.72%) 11
133
142.704M
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 21,770 (4.98%) 11
6,325
137.695M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 14,952 (3.00%) 10
205,796
3.077B
اختيارخ خودرو-3800-1399/07/09 (ضخود7056) 2 (92.59%) 10
179
871,000
اختيارخ خساپا-2400-1399/08/26 (ضسپا8018) 440 (5.78%) 9
376
166.631M
فنرسازي‌خاور (خفنر) 19,950 (5.00%) 8
3,044
60.728M
اختيارخ خودرو-1500-1399/07/09 (ضخود7039) 1,200 (16.84%) 8
46
46.392M
اختيارخ خساپا-1900-1399/08/26 (ضسپا8015) 850 (63.04%) 7
79
61.300M
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 122 (73.59%) 7
277
39.300M
چرخشگر (خچرخش) 21,340 (4.99%) 7
2,095
44.707M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 55,620 (4.99%) 6
6,658
370.318M
توليدمحورخودرو (خمحور) 57,470 (4.99%) 6
16,097
925.095M
اختيارخ خودرو-4400-1399/07/09 (ضخود7059) 2 (86.67%) 6
328
1.356M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 24,356 (3.00%) 6
15,341
373.645M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 13,220 (4.96%) 5
26,138
345.544M
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 950,001 (1.50%) 5
34
32.988M
اختيارخ خودرو-2600-1399/07/09 (ضخود7047) 301 (0.33%) 5
19
7.954M
اختيارخ خودرو-8000-1399/07/09 (ضخود7068) 1 (50.00%) 4
198
198,000
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,260 (4.99%) 4
3,855
355.662M
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 500 (49,900.00%) 3
20
10.000M
اختيارخ خودرو-6000-1399/07/09 (ضخود7064) 1 (83.33%) 2
16
40,000
اختيارخ خودرو-7500-1399/07/09 (ضخود7067) 25 (1,150.00%) 2
3
29,000
اختيارخ خودرو-3400-1399/07/09 (ضخود7054) 4 (96.72%) 2
20
90,000
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,000 (2.86%) 2
5,250
5.250B
اختيارخ خودرو-4200-1399/07/09 (ضخود7058) 1 (80.00%) 2
24
2.172M
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 500 (0%) 1
5
2.500M
اختيارخ خودرو-5000-1399/07/09 (ضخود7062) 1 (50.00%) 1
71
71,000
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 985,002 (0.00%) 1
10
9.850M
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,020,000 (0%) 1
7
7.140M
اختيارخ خودرو-5500-1399/07/09 (ضخود7063) 5 (66.67%) 1
37
185,000
اختيارخ خودرو-6500-1399/07/09 (ضخود7065) 1 (90.00%) 1
8
8,000
اختيارخ خودرو-2400-1399/07/09 (ضخود7046) 400 (35.48%) 1
6
2.400M
اختيارخ خساپا-2600-1399/08/26 (ضسپا8019) 600 (49.63%) 1
1
600,000
اختيارخ خودرو-1200-1399/07/09 (ضخود7050) 1,957 (33.31%) 1
1
1.957M
اختيارف خودرو-4200-1399/07/09 (طخود7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-22000-1399/08/18 (ضپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7500-1399/08/26 (ضسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7500-1399/08/18 (طپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-8500-1399/07/09 (ضخود7069) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-15000-1399/08/18 (ضپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4600-1399/08/18 (ضپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-28000-1399/08/18 (ضپار8049) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-15000-1399/08/18 (طپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4400-1399/08/26 (ضسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/08/18 (طپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7000-1399/08/26 (ضسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-17000-1399/08/18 (ضپار8042) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/07/09 (ضخود7066) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3600-1399/07/09 (طخود7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1399/08/26 (طسپا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8500-1399/08/18 (ضپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2200-1399/07/09 (ضخود7045) 1,844 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5500-1399/07/09 (طخود7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8500-1399/08/18 (طپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8500-1399/08/26 (طسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/08/18 (ضپار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/08/18 (طپار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-28000-1399/08/18 (طپار8049) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/08/18 (ضپار8037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 327,953 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/08/18 (ضپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9500-1399/08/18 (ضپار8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/08/26 (طسپا8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2600-1399/08/18 (طپار8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6500-1399/08/26 (طسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1399/08/26 (طسپا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/08/26 (ضسپا8021) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1399/08/26 (طسپا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8000-1399/08/26 (ضسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/08/18 (طپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2800-1399/08/18 (طپار8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/08/18 (طپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3800-1399/07/09 (طخود7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1900-1399/07/09 (طخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1400-1399/07/09 (ضخود7052) 1,800 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1900-1399/07/09 (ضخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8000-1399/07/09 (طخود7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/08/18 (ضپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4600-1399/07/09 (ضخود7060) 10 (33.33%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3200-1399/07/09 (طخود7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/08/18 (طپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1399/07/09 (طخود7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/08/18 (طپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/08/18 (ضپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1300-1399/07/09 (طخود7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-13000-1399/08/18 (ضپار8038) 1 (0%) 0
0
0
زامياد (خزاميا) 16,320 (4.67%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/08/26 (طسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5500-1399/08/18 (ضپار8026) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1300-1399/08/26 (طسپا8009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 999,998 (0.06%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3800-1399/08/18 (طپار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-11000-1399/08/18 (طپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6500-1399/08/18 (ضپار8028) 1 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 43,310 (3.91%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/08/26 (طسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 26,960 (2.85%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8000-1399/08/26 (طسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2200-1399/07/09 (طخود7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2600-1399/07/09 (طخود7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7500-1399/08/26 (طسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6500-1399/07/09 (طخود7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-18000-1399/08/18 (طپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2800-1399/08/18 (ضپار8014) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1399/07/09 (طخود7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/08/18 (ضپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-26000-1399/08/18 (ضپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/07/09 (طخود7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4400-1399/08/18 (طپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-26000-1399/08/18 (طپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/08/26 (ضسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,597 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/08/26 (طسپا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1399/08/26 (طسپا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3600-1399/08/26 (ضسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-13000-1399/08/18 (طپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6000-1399/08/26 (ضسپا8033) 101 (82.79%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/08/26 (طسپا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1399/08/26 (طسپا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/08/18 (ضپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2600-1399/08/18 (ضپار8013) 8,500 (3.03%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/07/09 (طخود7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7500-1399/08/18 (ضپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/08/18 (طپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1399/07/09 (طخود7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2800-1399/08/26 (ضسپا8020) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1100-1399/08/26 (طسپا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1300-1399/07/09 (ضخود7051) 1,999 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3200-1399/08/18 (طپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1200-1399/07/09 (طخود7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6500-1399/08/26 (ضسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/08/26 (ضسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4600-1399/07/09 (طخود7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/07/09 (طخود7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3200-1399/08/26 (طسپا8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8500-1399/07/09 (طخود7069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 (ضپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1399/08/26 (طسپا8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1399/07/09 (ضخود7042) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4600-1399/08/18 (طپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3400-1399/08/26 (ضسپا8023) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 300 (28.76%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/08/26 (ضسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-22000-1399/08/18 (طپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/07/09 (ضخود7044) 1,700 (0.23%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3600-1399/08/26 (طسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4400-1399/07/09 (طخود7059) 1 (0%) 0
0
0
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 13,459 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/07/09 (طخود7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1399/08/26 (ضسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1300-1399/08/26 (ضسپا8009) 2,900 (7.41%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 994,950 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/08/18 (ضپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4800-1399/08/18 (ضپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3600-1399/08/18 (طپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-18000-1399/08/18 (ضپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4200-1399/08/18 (ضپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3400-1399/07/09 (طخود7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1700-1399/07/09 (طخود7041) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9500-1399/07/09 (ضخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5500-1399/08/26 (ضسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-17000-1399/08/18 (طپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4400-1399/08/26 (طسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/08/18 (طپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4800-1399/07/09 (طخود7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/08/26 (ضسپا8014) 2,160 (0.05%) 0
0
0
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 (طپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4600-1399/08/26 (طسپا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/07/09 (طخود7066) 1 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1399/08/26 (طسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4600-1399/08/26 (ضسپا8029) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-30000-1399/08/18 (طپار8050) 1 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3400-1399/08/26 (طسپا8023) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 907,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5500-1399/08/26 (طسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/08/26 (طسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-30000-1399/08/18 (ضپار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9500-1399/08/18 (طپار8034) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4800-1399/08/18 (طپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3200-1399/08/26 (ضسپا8022) 400 (4.31%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9500-1399/07/09 (طخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3400-1399/08/18 (ضپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1399/08/26 (ضسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-20000-1399/08/18 (ضپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4800-1399/08/26 (طسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-24000-1399/08/18 (طپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1399/08/26 (ضسپا8008) 2,000 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9000-1399/07/09 (طخود7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5500-1399/08/18 (طپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4200-1399/08/26 (ضسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/08/18 (ضپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-24000-1399/08/18 (ضپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3800-1399/08/26 (طسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6000-1399/08/26 (طسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3800-1399/08/26 (ضسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/07/09 (طخود7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-20000-1399/08/18 (طپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3000-1399/08/18 (طپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4400-1399/08/18 (ضپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3400-1399/08/18 (طپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6500-1399/08/18 (طپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1399/08/26 (طسپا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2800-1399/07/09 (طخود7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3000-1399/08/18 (ضپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2400-1399/07/09 (طخود7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8500-1399/08/26 (ضسپا8038) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4800-1399/08/26 (ضسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1399/08/26 (طسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4200-1399/08/18 (طپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9000-1399/07/09 (ضخود7070) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1100-1399/08/26 (ضسپا8007) 1,100 (0.09%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7000-1399/08/26 (طسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 238 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/08/18 (طپار8041) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7500-1399/07/09 (طخود7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/08/18 (ضپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4200-1399/08/26 (طسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3200-1399/08/18 (ضپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1500-1399/08/26 (ضسپا8011) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3600-1399/08/18 (ضپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3800-1399/08/18 (ضپار8019) 2,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 820,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4800-1399/07/09 (ضخود7061) 2,075 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/08/18 (طپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1500-1399/07/09 (طخود7039) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,005,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2000-1399/08/26 (ضسپا8016) 800 (1.72%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-11000-1399/08/18 (ضپار8036) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- 2,752,480,486 44.380
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 290,616,030 4.680

چکیده

آدرس شرکت: تهران - فلکه دوم صادقیه خیابان ایت الله کاشانی نرسیده به میدان بوستان دوم پلاک9
تلفن شرکت: 44050425
تلفن امور سهام: 44053087
نمابر شرکت: 44048353
پست الکترونیک شرکت: admin@iap.co.ir
وب سایت شرکت: http://www.iap.co.ir
مدیر عامل: آقای سید غیاث الدین طاهری