PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه بين المللي پديده شانديز
توسعه بين المللي پديده شانديز ( گشان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:51:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 153,955 قیمت دیروز 157,096 تعداد معاملات 1642 EPS 10432
3,141     (%2.00) بیشترین قیمت 153,955 ارزش 89,877,389,450 P/E 14.8
قیمت آخرین معامله 153,955 کمترین قیمت 153,955 حجم 583,790 حداکثر قیمت مجاز 160,237
3,141     (%2.00) اولین قیمت 153,955 حجم مبنا 208,618 حداقل قیمت مجاز 153,955
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 80,294,302 تعداد سهام 521,543,975
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
24 6,011 153,955 153,955 4,576,284 1573
1 75 148,569 153,956 8,815 9
1 120 142,800 153,957 3,377 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 153,955 153,955 153,955 1,642
583,790
89.877B
1399/3/12 157,096 157,096 157,096 711
244,439
38.400B
1399/3/11 160,302 160,302 160,302 1,344
494,572
79.281B
1399/3/10 166,981 166,981 166,981 1,946
913,206
152.488B
1399/3/7 170,388 170,388 170,388 1,867
691,715
117.860B
1399/3/6 173,865 173,865 173,865 3,163
1.412M
245.518B
1399/3/3 177,413 177,144 177,414 6,325
13.644M
2,420.625B
1399/2/31 173,936 173,936 173,936 283
469,479
81.659B
1399/2/30 170,526 170,526 170,526 249
328,500
56.018B
1399/2/29 163,968 163,968 163,968 246
569,325
93.351B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 153,955 (2.00%) 1642
583,790
89.877B
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 43,455 (5.00%) 278
176,687
7.687B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 130,152 (5.00%) 175
1.102M
143.391B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 52,844 (3.00%) 18
62,118
3.283B
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 2,701 (0.90%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (32,340.00%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 17,710 (0.10%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بانك صادرات ايران 75,385,273 14.450
شركت اعتباري ملل-سهامي عام- 23,539,006 4.510

چکیده