PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه بين المللي پديده شانديز
توسعه بين المللي پديده شانديز ( گشان ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 07:37:50
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 24,291 قیمت دیروز 24,291 تعداد معاملات 0 EPS 1937
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 12.5
قیمت آخرین معامله 23,901 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 25,019
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 594,218 حداقل قیمت مجاز 23,563
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 36,085,348 تعداد سهام 1,485,543,975
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 23,570 24,888 8,000 3
1 1,000 23,500 25,060 1,000 1
1 260 23,032 25,066 422 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 24,291 23,500 24,417 4,123
15.937M
387.110B
1400/9/7 23,706 23,440 24,650 1,520
6.574M
155.833B
1400/9/3 24,164 23,542 24,248 5,437
29.544M
713.909B
1400/9/2 23,542 23,542 23,542 544
2.294M
54.007B
1400/9/1 22,857 22,857 22,857 316
854,503
19.531B
1400/8/30 22,192 21,010 22,562 3,673
14.109M
313.112B
1400/8/29 21,488 20,600 21,540 1,396
15.664M
336.601B
1400/8/26 20,913 20,913 20,913 256
672,074
14.055B
1400/8/25 20,304 20,304 20,304 333
816,584
16.580B
1400/8/24 19,713 19,713 19,713 195
735,221
14.493B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بانك صادرات ايران 214,724,248 14.450
شركت اعتباري ملل-سهامي عام- 67,047,516 4.510

چکیده