PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و دام قيام اصفهان
كشت و دام قيام اصفهان ( زقيام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:03:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 28,876 قیمت دیروز 29,277 تعداد معاملات 136 EPS 955
401     (%1.37) بیشترین قیمت 27,814 ارزش 12,271,926,196 P/E 30.2
قیمت آخرین معامله 27,814 کمترین قیمت 27,814 حجم 441,214 حداکثر قیمت مجاز 30,740
1,463     (%5.00) اولین قیمت 27,814 حجم مبنا 1,731,542 حداقل قیمت مجاز 27,814
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:22   ارزش بازار (م ر) 20,213,200 تعداد سهام 700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 27,814 1,965,749 269
0 0 0 28,490 27,861 3
0 0 0 28,500 16,364 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 28,876 27,814 27,814 136
441,214
12.272B
1399/7/1 29,277 28,875 28,875 202
1.184M
34.195B
1399/6/31 30,394 29,349 29,349 60
520,839
15.286B
1399/6/30 30,893 29,370 29,370 26
23,411
687.581M
1399/6/29 30,915 29,487 29,487 87
127,359
3.755B
1399/6/26 31,038 30,838 33,000 1,126
2.169M
67.308B
1399/6/25 32,461 32,083 34,399 2,253
3.793M
123.121B
1399/6/24 33,771 33,771 33,771 518
2.811M
94.932B
1399/6/23 35,548 33,853 33,853 27
67,763
2.294B
1399/6/22 35,634 33,995 33,995 88
117,226
3.985B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 46,994 (5.00%) 37151
487,094
22.890B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 24,020 (4.98%) 5387
13.353M
319.183B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 59,704 (5.00%) 2082
1.399M
85.469B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 42,503 (5.00%) 926
1.017M
44.267B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 91,375 (5.00%) 591
649,870
59.091B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 37,620 (5.00%) 585
610,803
23.177B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 26,900 (4.98%) 443
498,457
13.683B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 75,750 (4.99%) 442
654,072
49.501B
سيمرغ (سيمرغ) 21,160 (4.96%) 381
1.676M
35.456B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 27,814 (5.00%) 136
441,214
12.272B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,332 (2.98%) 128
2.663M
11.536B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 25,374 (5.00%) 85
75,928
1.927B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 48,396 (5.00%) 68
55,587
2.690B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 46,890 (5.00%) 51
252,655
11.847B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 26,571 (5.00%) 46
35,360
939.551M
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 31,626 (5.00%) 40
46,165
1.460B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 22,591 (3.00%) 9
3,594
81.192M
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 155,200,100 44.340
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 92,489,980 26.420

چکیده