PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشت و دام قيام اصفهان
كشت و دام قيام اصفهان ( زقيام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:16:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 49,666 قیمت دیروز 52,280 تعداد معاملات 822 EPS 853
2,614     (%5.00) بیشترین قیمت 49,666 ارزش 58,845,667,448 P/E 58.2
قیمت آخرین معامله 49,666 کمترین قیمت 49,666 حجم 1,184,828 حداکثر قیمت مجاز 54,894
2,614     (%5.00) اولین قیمت 49,666 حجم مبنا 956,389 حداقل قیمت مجاز 49,666
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 34,766,200 تعداد سهام 700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
11 5,046 49,666 49,666 2,359,664 410
0 0 0 50,000 6,663 9
0 0 0 50,095 190 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 49,666 49,666 49,666 822
1.185M
58.846B
1399/4/11 52,280 50,851 55,600 3,735
5.564M
290.884B
1399/4/10 53,527 51,600 53,941 3,162
4.451M
238.269B
1399/4/9 51,373 49,400 53,970 2,323
3.709M
190.555B
1399/4/8 51,311 50,810 54,000 2,846
5.333M
273.656B
1399/4/7 53,484 51,163 53,721 3,231
7.123M
380.960B
1399/4/4 51,163 50,825 52,825 3,772
5.435M
278.085B
1399/4/3 53,499 50,020 54,994 6,969
11.371M
608.356B
1399/4/2 52,376 52,376 52,376 639
1.068M
55.961B
1399/4/1 49,882 47,776 52,804 9,357
17.673M
881.557B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 40,200 (4.99%) 8123
8.477M
344.113B
سيمرغ (سيمرغ) 34,930 (4.98%) 5252
10.113M
357.572B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 70,298 (1.84%) 4158
6.206M
444.293B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 65,504 (5.00%) 3447
2.578M
169.750B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 116,867 (5.00%) 3270
2.586M
303.458B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 41,351 (5.00%) 3162
4.241M
176.214B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 51,467 (5.00%) 2534
2.877M
149.093B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 45,803 (5.00%) 2074
4.045M
184.278B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,609 (5.00%) 1882
1.493M
80.828B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 137,829 (5.00%) 1810
706,496
97.844B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 39,105 (1.71%) 1731
2.343M
90.344B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 106,800 (2.10%) 1329
1.274M
135.268B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 60,340 (4.99%) 874
1.463M
88.933B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 49,666 (5.00%) 822
1.185M
58.846B
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 8,132 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 23,207 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 155,200,100 44.340
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 90,575,654 25.870

چکیده