PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مواد اوليه دارويي البرز بالك
مواد اوليه دارويي البرز بالك ( دبالك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:30:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,760 قیمت دیروز 9,930 تعداد معاملات 101 EPS 816
170     (%1.71) بیشترین قیمت 10,200 ارزش 2,496,439,700 P/E 12.0
قیمت آخرین معامله 9,790 کمترین قیمت 9,600 حجم 255,758 حداکثر قیمت مجاز 10,620
140     (%1.41) اولین قیمت 10,200 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,240
تاریخ آخرین معامله 1402/1/6 - 14:59:56   ارزش بازار (م ر) 7,515,200 تعداد سهام 770,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 10,522 9,720 9,790 7,810 1
2 8,000 9,710 9,800 8,137 1
3 6,404 9,700 9,820 13,008 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/6 9,760 9,600 10,200 101
255,758
2.496B
1402/1/5 9,930 9,210 10,010 1,144
12.239M
121.542B
1401/12/28 9,360 9,160 9,630 773
4.867M
45.566B
1401/12/27 9,130 9,130 9,130 184
2.658M
24.264B
1401/12/22 8,540 8,330 8,930 1,045
8.373M
71.535B
1401/12/21 8,530 8,390 8,750 891
5.497M
46.869B
1401/12/20 8,660 8,510 8,790 609
3.800M
32.893B
1401/12/16 8,490 8,190 8,600 535
5.126M
43.526B
1401/12/15 8,280 8,140 8,490 687
5.145M
42.613B
1401/12/14 8,410 8,290 8,550 566
2.642M
22.208B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/30 6 1396 -560 770 -337 -253 227
1395/12/23 12 1396 265 770 -253 -253 685
1395/12/23 12 1395 251 685
1395/12/23 9 1395 251 245 685 545
1395/10/22 6 1395 770 743 227 685 381

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,160 (2.41%) 8139
42.509M
574.313B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 3,430 (2.48%) 1447
29.499M
102.805B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 7,380 (5.02%) 1335
10.711M
80.211B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 3,886 (5.54%) 1272
19.937M
79.536B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 15,000 (0%) 983
4.562M
69.624B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 5,950 (4.20%) 930
8.214M
48.170B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 15,360 (2.91%) 642
2.583M
40.735B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 25,120 (0.84%) 515
2.020M
51.804B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 23,180 (0.17%) 472
1.359M
31.874B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,340 (0.94%) 466
5.255M
33.713B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 11,980 (0.08%) 456
1.773M
21.416B
سبحان دارو (دسبحان) 7,640 (0.13%) 426
3.534M
27.016B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 23,230 (1.80%) 409
1.824M
42.264B
البرزدارو (دالبر) 8,200 (3.07%) 392
2.162M
17.979B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 11,170 (1.85%) 383
2.629M
28.798B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,040 (1.52%) 380
908,266
16.297B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,710 (0.26%) 363
748,743
31.789B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 14,340 (4.97%) 360
2.791M
40.299B
پخش البرز (پخش) 33,450 (3.46%) 354
959,412
33.510B
كيميدارو (دكيمي) 33,720 (2.63%) 335
583,781
19.783B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 25,000 (0.64%) 303
523,970
13.367B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 40,130 (0.02%) 289
1.452M
57.901B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 10,830 (0.28%) 283
876,321
9.611B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,910 (3.44%) 270
1.892M
12.912B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,540 (1.25%) 260
432,207
8.894B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 13,970 (1.82%) 258
891,610
12.539B
ايران‌دارو (ديران) 12,600 (5.00%) 253
1.499M
18.881B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 16,350 (1.15%) 251
736,266
12.323B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 27,450 (1.15%) 244
741,698
20.658B
داروسازي دانا (ددانا) 35,750 (3.77%) 179
103,983
3.734B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 47,360 (1.95%) 173
122,862
5.927B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 18,380 (0.11%) 144
295,913
5.445B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 71,850 (1.77%) 135
333,532
24.640B
داروسازي آوه سينا (داوه) 10,200 (6.85%) 118
401,086
4.128B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 32,500 (1.52%) 117
166,037
5.374B
پارس‌ دارو (دپارس) 47,990 (1.07%) 114
184,208
8.854B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 67,900 (1.09%) 113
96,982
6.579B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 23,900 (2.45%) 110
223,839
5.416B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 29,820 (2.13%) 101
194,287
5.833B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 9,790 (1.41%) 101
255,758
2.496B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 15,190 (1.81%) 89
330,840
5.042B
پخش هجرت (هجرت) 30,750 (1.91%) 35
23,926
742.847M
الحاوي (دحاوي) 13,340 (0.76%) 32
172,886
2.323B
پخش رازي (درازي) 23,850 (0%) 26
34,861
831.856M
شيرين دارو (دشيري) 98,400 (2.88%) 12
9,964
981.214M
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 19,000 (2.61%) 2
3,396
64.516M
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,010,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-22000-14010920 (ضريشمك904) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-16000-14010920 (ضريشمك901) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت دسبحا-10703-03/03/29 (ظسبحا303) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-20000-14010920 (طريشمك903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-16000-14010920 (طريشمك901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-14000-14010920 (ضريشمك900) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-30000-14010920 (طريشمك908) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-14000-14010920 (طريشمك900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت دالبر10575-03/06/20 (ظالبر306) 1 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-26000-14010920 (ضريشمك906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-22000-14010920 (طريشمك904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-28000-14010920 (طريشمك907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-18000-14010920 (ضريشمك902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-30000-14010920 (ضريشمك908) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دالبر10381-03/05/20 (هالبر305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-26000-14010920 (طريشمك906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-24000-14010920 (ضريشمك905) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 21,950 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-18000-14010920 (طريشمك902) 1 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
اختيارف ريشمك-24000-14010920 (طريشمك905) 1 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 16,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-20000-14010920 (ضريشمك903) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دسبحا-10507-03/02/29 (هسبحا302) 1 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 984,750 (0%) 0
0
0
اختيارخ ريشمك-28000-14010920 (ضريشمك907) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت­ تيپيكو15930-2/09/13 (هپيكو29) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام- 302,941,383 39.340
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.تدبيرگران فردا 15,639,906 2.030
شخص حقیقی 15,560,993 2.020
شخص حقیقی 14,249,703 1.850
شخص حقیقی 9,859,676 1.280
شخص حقیقی 8,100,022 1.050

چکیده

تلفن امور سهام: 02188903695
وب سایت شرکت: http://www.alborzbulk.com/
پست الکترونیک شرکت: info@alborzbulk.com
تلفن شرکت: 02188940140 , 02188940230
آدرس شرکت: دفتر مرکزی تهران ، خیابان انقلاب ، ابتدای خيابان نجات اللهی، بن بست نیکخواه ، شماره 2 ، طبقه دوم، واحد 4،5،6 کد پستی: 1599914713
تلفن کارخانه: 08642344199
آدرس کارخانه: ساوه ، شهرک صنعتی کاوه، نبش خيابان پنجم
نمابر کارخانه: 8-08642344196
مدیر عامل: آقای بابک مصباحی
تلفن امور سهام: 88909002
نمابر امور سهام: 88901982
تلفن کارخانه: 08642344196-8
نمابر کارخانه: 08642342160