PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروپخش‌ (هلدينگ‌
داروپخش‌ (هلدينگ‌ ( وپخش ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:08:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 134,900 قیمت دیروز 134,950 تعداد معاملات 196 EPS 8936
50     (%0.04) بیشترین قیمت 141,670 ارزش 17,190,641,690 P/E 15.2
قیمت پایانی 136,040 کمترین قیمت 134,900 حجم 124,661 حداکثر قیمت مجاز 141,690
1,090     (%0.81) اولین قیمت 141,670 حجم مبنا 336,000 حداقل قیمت مجاز 128,210
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 10:09:26   ارزش بازار (م ر) 114,273,600 تعداد سهام 840,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 4,546 134,900 135,070 3,361 3
2 248 134,000 135,100 120 1
3 2,030 132,000 135,990 4,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 134,950 134,900 138,980 422
545,507
73.614B
1399/5/20 141,990 141,780 146,500 742
354,180
50.288B
1399/5/19 149,240 145,590 156,870 759
251,577
37.297B
1399/5/15 152,180 151,010 155,990 612
283,963
43.324B
1399/5/14 150,090 148,270 154,000 649
259,061
38.936B
1399/5/13 149,400 148,010 150,000 451
172,393
25.530B
1399/5/12 150,780 149,940 157,300 635
214,790
32.487B
1399/5/11 149,940 149,100 155,780 566
134,981
20.536B
1399/5/8 148,470 146,490 155,630 748
379,704
56.375B
1399/5/7 154,200 152,030 160,000 875
376,833
58.106B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 1788 1925 22 1792 24
1396/4/31 3 1396 1787 2693 -4 1792 3
1396/2/27 12 1396 1787 2686 1792 1792 1834
1396/2/27 12 1395 1783 1834
1395/11/3 6 1395 1925 2890 24 1834 6

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 38,160 (4.98%) 10837
30.934M
1,163.768B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,090 (4.97%) 2893
8.102M
168.475B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 57,960 (3.15%) 1775
3.060M
181.086B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 29,000 (1.68%) 1430
2.840M
83.329B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 43,665 (5.00%) 1205
1.504M
68.619B
ايران‌دارو (ديران) 33,820 (4.97%) 1162
2.305M
78.861B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 73,000 (4.58%) 902
477,335
35.937B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 30,214 (5.00%) 847
2.023M
61.729B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 33,640 (5.00%) 843
1.236M
42.071B
داروسازي آوه سينا (داوه) 25,350 (4.25%) 840
1.343M
35.670B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 39,100 (1.53%) 829
937,086
37.287B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 67,260 (4.99%) 758
676,786
46.858B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,260 (4.99%) 748
1.790M
90.038B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 56,000 (3.16%) 640
821,323
48.284B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 43,510 (4.87%) 577
837,416
37.614B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,030 (4.99%) 575
718,611
48.153B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 27,503 (5.00%) 570
1.127M
32.514B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,020 (4.97%) 497
773,150
13.680B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 18,650 (2.56%) 492
873,701
16.773B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 48,185 (5.00%) 489
1.443M
71.033B
البرزدارو (دالبر) 26,100 (4.26%) 453
635,967
17.159B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 85,100 (0.77%) 445
535,710
46.633B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,040 (4.98%) 434
562,653
22.640B
پخش البرز (پخش) 53,500 (4.77%) 377
557,123
31.283B
كيميدارو (دكيمي) 36,440 (4.89%) 319
656,303
23.703B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 24,910 (5.00%) 307
1.335M
33.569B
پخش هجرت (هجرت) 78,250 (2.38%) 304
168,496
13.554B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 47,000 (0.84%) 279
324,162
15.285B
الحاوي (دحاوي) 36,101 (0.07%) 277
799,460
29.522B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 55,430 (0%) 265
915,235
52.989B
سبحان دارو (دسبحان) 30,840 (4.99%) 228
337,992
10.424B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 134,900 (0.04%) 196
124,661
17.191B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 70,720 (5.00%) 196
185,830
13.566B
پارس‌ دارو (دپارس) 105,970 (2.75%) 178
86,253
9.020B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0.17%) 171
139,477
6.561B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 30,730 (4.98%) 163
133,121
4.161B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 61,200 (0.86%) 148
79,550
4.874B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 98,490 (2.75%) 74
17,222
1.761B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,360 (4.99%) 68
189,592
6.894B
شيرين دارو (دشيري) 206,539 (3.00%) 61
18,472
3.815B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 104,600 (2.73%) 53
28,253
3.065B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 63,000 (4.56%) 35
62,686
3.949B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,044,750 (4.97%) 1
5
5.224M
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه امور سرمايه گذاري، مشاركت در پروژ ه ها، امور اقتصادي، خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر، استفاده از تسهيلات مالي و بانكي، فعاليت هاي طرح و توسعه و انجام ساير امور بازرگاني مرتبط است.

آدرس شرکت: تهران- خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع نیایش - خیابان ناهید غربی پ 81
تلفن شرکت: 22650124-7
نمابر شرکت: 22650130
پست الکترونیک شرکت: info@dpholding.com
وب سایت شرکت: http://www.dpholding.com
مدیر عامل: آقای سید حمید خوئی