PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پرداخت الكترونيك سامان كيش
پرداخت الكترونيك سامان كيش ( سپ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,980 قیمت دیروز 23,980 تعداد معاملات 1539 EPS 985
1,000     (%4.17) بیشترین قیمت 23,970 ارزش 62,008,043,610 P/E 23.3
قیمت آخرین معامله 22,900 کمترین قیمت 22,790 حجم 2,698,788 حداکثر قیمت مجاز 25,170
1,080     (%4.50) اولین قیمت 22,950 حجم مبنا 2,085,071 حداقل قیمت مجاز 22,790
تاریخ آخرین معامله 1399/6/29 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 68,940,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 14,392 22,820 22,820 27,337 11
2 173,011 22,800 22,900 538 3
7 101,892 22,790 23,000 2,426 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/29 22,980 22,790 23,970 1,539
2.699M
62.008B
1399/6/26 23,980 23,000 24,950 1,536
2.159M
51.769B
1399/6/25 23,770 23,180 23,790 1,205
2.315M
55.037B
1399/6/24 22,660 21,710 23,600 1,309
2.051M
46.460B
1399/6/23 22,790 22,420 23,940 1,100
2.322M
52.916B
1399/6/22 23,600 23,000 24,300 1,169
2.045M
48.313B
1399/6/19 23,160 22,780 23,940 1,680
3.529M
81.718B
1399/6/18 23,970 23,950 25,400 769
2.636M
63.206B
1399/6/17 25,210 23,990 23,990 58
59,141
1.419B
1399/6/16 25,250 24,430 25,890 651
877,851
21.721B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 29,965 (5.00%) 60011
353,331
10.588B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 30,300 (2.38%) 2203
4.354M
135.037B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 22,900 (4.50%) 1539
2.699M
62.008B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 50,292 (5.00%) 762
2.034M
105.897B
به پرداخت ملت (پرداخت) 43,680 (0%) 435
339,996
14.334B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 30,600 (5.00%) 333
1.442M
44.123B
همكاران سيستم (سيستم) 27,900 (4.49%) 326
484,773
13.475B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 28,080 (4.97%) 252
358,565
10.069B
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 45
320,000
320,000
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 16,740 (4.99%) 38
80,050
1.340B
افرانت (افرا) 65,500 (5.00%) 27
27,305
1.788B
گروه فن آوا (فن آوا) 14,363 (2.00%) 5
2,036
29.243M
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 31,650 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
آسان پرداخت پرشين (آپ) 21,800 (0.82%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 11,760 (0.26%) 0
0
0


چکیده