PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پرداخت الكترونيك سامان كيش
پرداخت الكترونيك سامان كيش ( سپ ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:01:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 51,780 قیمت دیروز 49,320 تعداد معاملات 3967 EPS 946
2,460     (%4.99) بیشترین قیمت 51,780 ارزش 594,580,362,050 P/E 53.3
قیمت پایانی 50,420 کمترین قیمت 46,860 حجم 11,793,260 حداکثر قیمت مجاز 51,780
1,100     (%2.23) اولین قیمت 49,320 حجم مبنا 1,200,000 حداقل قیمت مجاز 46,860
تاریخ آخرین معامله 1399/4/15 - 12:01:15   ارزش بازار (م ر) 151,260,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
735 27,701,115 51,780 53,000 100 1
5 2,842 51,770 53,590 15,192 3
1 576 51,760 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 49,320 45,020 49,740 6,357
13.693M
675.334B
1399/4/11 47,380 47,300 47,380 2,838
14.701M
696.533B
1399/4/10 45,130 45,010 45,130 2,673
6.123M
276.327B
1399/4/9 42,990 41,760 46,140 3,834
5.322M
228.806B
1399/4/8 43,950 43,720 45,600 3,574
5.044M
221.682B
1399/4/7 46,020 44,800 47,610 4,512
5.090M
234.213B
1399/4/4 47,040 46,640 49,000 3,319
4.511M
212.174B
1399/4/3 49,090 46,520 51,250 6,611
7.431M
364.778B
1399/4/2 48,960 46,900 50,800 5,366
6.642M
325.212B
1399/4/1 48,850 48,420 50,950 4,123
6.189M
302.373B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/9 12 1396 816
1396/10/9 12 1397 1048 818 818 902
1396/10/9 9 1396 816 585 777

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 49,500 (2.14%) 8125
16.017M
789.603B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,000 (1.17%) 5422
10.538M
403.419B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 51,780 (4.99%) 3967
11.793M
594.580B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 67,270 (4.99%) 3489
8.326M
545.596B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 17,650 (0.79%) 3233
11.461M
204.293B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 43,280 (0.17%) 2745
3.511M
148.907B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 22,550 (4.74%) 2422
9.786M
215.131B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 44,000 (3.29%) 1533
2.187M
94.073B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 55,690 (5.00%) 1163
3.079M
171.455B
به پرداخت ملت (پرداخت) 50,680 (0.36%) 888
1.046M
52.487B
افرانت (افرا) 37,955 (5.00%) 132
406,687
15.436B
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 17,063 (0%) 0
0
0
همكاران سيستم (سيستم) 35,130 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده