PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كوير تاير
كوير تاير ( پكوير ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:02:27
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 21,380 قیمت دیروز 21,850 تعداد معاملات 473 EPS 271
470     (%2.15) بیشترین قیمت 20,760 ارزش 18,891,018,720 P/E 78.9
قیمت آخرین معامله 20,760 کمترین قیمت 20,760 حجم 909,972 حداکثر قیمت مجاز 22,940
1,090     (%4.99) اولین قیمت 20,760 حجم مبنا 2,101,723 حداقل قیمت مجاز 20,760
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:29:08   ارزش بازار (م ر) 46,608,400 تعداد سهام 2,180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
23 24,737 20,760 20,760 2,062,390 755
1 100 1,000 20,770 9,401 5
0 0 0 20,780 3,300 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 21,380 20,760 20,760 473
909,972
18.891B
1399/5/20 21,850 21,810 22,800 1,660
3.210M
70.150B
1399/5/19 22,950 22,800 24,000 1,301
2.038M
46.726B
1399/5/14 23,790 23,770 24,560 3,442
7.048M
167.667B
1399/5/13 25,020 24,700 25,450 1,420
1.732M
43.030B
1399/5/12 26,000 24,710 26,460 6,620
12.029M
312.707B
1399/5/11 25,200 25,710 25,710 519
1.183M
30.402B
1399/5/8 24,490 24,490 24,490 1,180
3.109M
76.131B
1399/5/7 23,330 22,870 23,410 3,678
7.239M
168.885B
1399/5/6 22,300 22,040 23,200 5,849
10.016M
223.377B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/21 12 1396 742 615 3042
1395/9/21 12 1395 657 3042
1395/7/29 9 1395 657 3415 523 3042 2193
1395/5/19 6 1395 615 4222 271 3042 1803
1395/2/1 3 1395 615 4281 112 3042 849

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 122,788 (5.00%) 9934
979,766
120.304B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 72,999 (0.75%) 1329
1.713M
123.545B
ايران‌ تاير (پتاير) 110,850 (4.99%) 1227
2.109M
233.698B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 66,000 (4.10%) 823
1.378M
88.063B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,260 (4.99%) 536
1.132M
34.260B
كوير تاير (پكوير) 20,760 (4.99%) 473
909,972
18.891B
پلاسكوكار (پلاسك) 11,560 (4.93%) 232
583,046
6.740B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 28,360 (4.99%) 190
214,427
6.081B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 44,769 (3.00%) 47
76,722
3.435B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 227,100 (5.00%) 45
8,382
1.904B
گازلوله‌ (پلوله) 16,781 (1.00%) 13
33,416
560.754M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,585 (0%) 0
0
0


چکیده