PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كوير تاير
كوير تاير ( پكوير ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,650 قیمت دیروز 21,439 تعداد معاملات 6110 EPS 188
789     (%3.68) بیشترین قیمت 22,000 ارزش 243,481,053,735 P/E 109.8
قیمت آخرین معامله 20,368 کمترین قیمت 20,368 حجم 11,790,617 حداکثر قیمت مجاز 22,510
1,071     (%5.00) اولین قیمت 21,439 حجم مبنا 2,421,308 حداقل قیمت مجاز 20,368
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 45,017,000 تعداد سهام 2,180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
39 31,379 20,368 20,368 1,354,585 85
1 100 1,000 20,369 490 1
0 0 0 20,395 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 20,650 20,368 22,000 6,110
11.791M
243.481B
1399/3/12 21,439 20,830 22,575 4,421
10.339M
221.660B
1399/3/10 19,860 19,140 19,929 1,629
4.634M
92.033B
1399/3/7 18,980 18,965 19,603 1,409
5.395M
102.407B
1399/3/6 19,984 19,133 19,918 214
416,883
7.976B
1399/3/3 20,139 19,918 21,498 2,167
5.197M
104.664B
1399/2/31 20,966 19,200 21,151 3,741
11.698M
245.247B
1399/2/30 20,144 19,437 20,310 2,345
9.424M
189.838B
1399/2/29 19,343 18,218 20,007 4,628
11.124M
215.162B
1399/2/28 19,055 18,684 18,684 630
1.500M
28.031B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/21 12 1396 742 615 3042
1395/9/21 12 1395 657 3042
1395/7/29 9 1395 657 3415 523 3042 2193
1395/5/19 6 1395 615 4222 271 3042 1803
1395/2/1 3 1395 615 4281 112 3042 849

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 20,368 (5.00%) 6110
11.791M
243.481B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 44,950 (5.00%) 6006
82,796
3.722B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,450 (4.89%) 3743
8.277M
252.922B
پلاسكوكار (پلاسك) 9,890 (1.15%) 3002
11.976M
118.783B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 23,874 (3.34%) 2353
4.814M
115.615B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 40,376 (0.97%) 1645
2.737M
108.022B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 48,072 (5.00%) 900
1.661M
79.533B
ايران‌ تاير (پتاير) 76,690 (5.00%) 887
1.792M
137.307B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 30,805 (1.77%) 636
575,812
17.224B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 110,897 (5.00%) 358
514,961
57.108B
گازلوله‌ (پلوله) 14,261 (1.00%) 15
16,112
229.773M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,669 (0%) 0
0
0


چکیده