PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت ( زكشت ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 17:27:30
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 24,850 قیمت دیروز 23,450 تعداد معاملات 2080 EPS 0
1,400     (%5.97) بیشترین قیمت 24,850 ارزش 194,949,878,850 P/E
قیمت پایانی 24,000 کمترین قیمت 22,050 حجم 8,118,286 حداکثر قیمت مجاز 24,850
550     (%2.35) اولین قیمت 22,100 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 22,050
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 13:45:51   ارزش بازار (م ر) 7,200,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
140 15,454,716 24,850 25,150 1,900 1
4 3,500 24,800 26,000 1,000 1
4 5,000 24,750 26,700 50,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 23,450 23,150 24,850 564
1.007M
23.600B
1401/3/1 24,600 23,950 26,200 949
1.446M
35.602B
1401/2/31 25,450 24,600 26,450 1,285
3.530M
89.807B
1401/2/28 25,450 24,900 26,850 1,789
4.867M
123.971B
1401/2/27 26,450 26,400 27,500 1,509
4.677M
123.751B
1401/2/26 28,050 28,050 28,050 96
321,874
9.029B
1401/2/25 29,800 29,100 32,550 1,723
6.129M
182.585B
1401/2/24 30,950 30,100 30,950 851
4.681M
144.861B
1401/2/21 29,200 27,800 29,250 843
3.619M
105.702B
1401/2/20 27,600 25,750 28,300 1,661
4.031M
111.197B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 22,370 (1.15%) 5394
13.378M
294.444B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 4,370 (3.62%) 4542
77.437M
333.985B
سيمرغ (سيمرغ) 26,500 (1.60%) 3428
10.901M
285.713B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 2,645 (5.00%) 2701
51.873M
134.675B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 24,850 (5.97%) 2080
8.118M
194.950B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 8,770 (3.31%) 1788
10.636M
92.717B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 11,190 (2.29%) 1585
7.964M
86.348B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 16,200 (2.70%) 1101
3.097M
50.642B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 6,680 (3.33%) 1042
12.023M
79.719B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 4,119 (3.90%) 958
10.230M
42.429B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 3,185 (3.07%) 942
12.967M
41.418B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 10,350 (1.90%) 940
6.373M
65.439B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 27,500 (5.97%) 811
3.040M
83.115B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 36,750 (0.57%) 663
1.514M
56.110B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 25,980 (0.31%) 505
1.106M
28.564B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,804 (2.98%) 371
11.043M
53.040B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 12,570 (2.93%) 26
59,014
741.806M
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 6,220 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد7578-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 14,060 (1.04%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
موسسه خيريه علي وحسين همدانيان 238,159,584 79.380
شركت توسعه واحداث همدانيان اصفهان-سهامي خاص- 3,000,001 1.000

چکیده