PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت ( زكشت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:01:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,794 قیمت دیروز 38,076 تعداد معاملات 1297 EPS 625
718     (%1.89) بیشترین قیمت 39,500 ارزش 38,451,160,716 P/E 62.1
قیمت آخرین معامله 38,994 کمترین قیمت 38,092 حجم 986,811 حداکثر قیمت مجاز 39,979
918     (%2.41) اولین قیمت 38,092 حجم مبنا 1,288,860 حداقل قیمت مجاز 36,173
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 11,638,200 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 39,000 39,000 2,935 7
1 160 38,995 39,090 100 1
5 70,485 38,994 39,094 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 38,794 38,092 39,500 1,297
986,811
38.451B
1399/3/12 38,076 36,538 39,488 1,240
1.131M
43.070B
1399/3/11 38,138 37,842 39,990 1,573
1.734M
66.118B
1399/3/10 39,833 38,869 42,530 2,660
2.111M
84.087B
1399/3/7 40,914 39,689 39,689 387
478,804
19.003B
1399/3/6 41,777 39,840 39,840 116
87,853
3.500B
1399/3/3 41,936 40,983 42,000 914
674,202
27.689B
1399/2/31 43,140 42,000 43,798 2,422
2.301M
99.246B
1399/2/30 41,715 39,600 42,536 2,438
2.731M
113.906B
1399/2/29 40,511 39,000 42,600 2,948
2.612M
105.808B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 49,791 (3.63%) 12075
14.485M
722.836B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 30,488 (5.00%) 10739
7.252M
219.882B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 60,600 (2.76%) 3510
3.357M
207.495B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 37,882 (5.00%) 2907
4.128M
155.332B
سيمرغ (سيمرغ) 31,084 (5.00%) 2080
6.487M
201.410B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 33,000 (3.47%) 1417
1.547M
51.961B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 32,698 (5.00%) 1395
4.002M
130.478B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 38,994 (2.41%) 1297
986,811
38.451B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,321 (5.00%) 1039
2.162M
115.256B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 39,779 (5.00%) 353
1.670M
66.411B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 51,125 (5.00%) 316
1.762M
90.106B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 50,101 (5.00%) 253
647,978
32.464B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 101,056 (5.00%) 209
447,435
45.216B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 71,926 (5.00%) 158
260,888
18.765B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 105,564 (5.00%) 136
633,713
66.897B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 21,866 (1.97%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
موسسه خيريه علي وحسين همدانيان 249,389,584 83.120
شركت توسعه واحداث همدانيان اصفهان-سهامي خاص- 3,000,001 1.000

چکیده