PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت ( زكشت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:02:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 46,538 قیمت دیروز 48,881 تعداد معاملات 846 EPS 674
2,343     (%4.79) بیشترین قیمت 48,561 ارزش 55,178,891,635 P/E 69.0
قیمت آخرین معامله 46,810 کمترین قیمت 46,437 حجم 1,185,665 حداکثر قیمت مجاز 51,325
2,071     (%4.24) اولین قیمت 46,600 حجم مبنا 944,395 حداقل قیمت مجاز 46,437
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 11:39:04   ارزش بازار (م ر) 13,961,400 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
22 53,972 48,300 48,300 63,958 46
1 685 48,002 48,301 1 1
3 375 48,001 48,302 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 46,538 46,437 48,561 846
1.186M
55.179B
1399/5/20 48,881 48,561 52,000 1,074
1.178M
57.588B
1399/5/19 51,116 50,297 55,290 2,885
2.797M
142.954B
1399/5/15 52,944 52,839 55,372 1,303
1.200M
63.522B
1399/5/14 55,620 55,374 57,600 1,468
1.906M
106.002B
1399/5/13 58,288 56,884 62,840 1,739
1.801M
104.996B
1399/5/12 59,877 60,259 60,259 890
758,623
45.714B
1399/5/11 57,390 54,275 59,987 5,114
5.640M
323.657B
1399/5/8 57,131 56,561 56,561 659
620,735
35.109B
1399/5/7 59,537 57,544 57,544 300
262,378
15.098B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 37,520 (1.24%) 8946
14.150M
520.205B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 77,869 (5.00%) 6625
20.560M
1,574.049B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 48,750 (5.00%) 4015
8.485M
431.395B
سيمرغ (سيمرغ) 25,900 (4.99%) 2551
5.984M
155.228B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 34,400 (1.95%) 1843
2.689M
90.981B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 53,454 (5.00%) 1426
1.623M
87.043B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 87,343 (5.00%) 1279
745,666
65.322B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 29,590 (0.40%) 1076
1.815M
53.362B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 48,396 (5.00%) 1065
1.550M
75.887B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 46,810 (4.24%) 846
1.186M
55.179B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 81,450 (5.00%) 588
745,850
60.749B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 109,096 (5.00%) 417
212,277
23.189B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 6,062 (2.99%) 318
1.144M
6.935B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 114,310 (5.00%) 187
190,053
21.725B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 43,710 (5.00%) 102
57,465
2.512B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 25,915 (3.00%) 81
83,057
2.152B
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 1,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
موسسه خيريه علي وحسين همدانيان 249,389,584 83.120
شركت توسعه واحداث همدانيان اصفهان-سهامي خاص- 3,000,001 1.000

چکیده