PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ ( ورنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:16:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,780 قیمت دیروز 5,790 تعداد معاملات 59 EPS 402
10     (%0.17) بیشترین قیمت 5,680 ارزش 3,008,349,520 P/E 14.4
قیمت آخرین معامله 5,680 کمترین قیمت 5,680 حجم 529,639 حداکثر قیمت مجاز 6,130
110     (%1.90) اولین قیمت 5,680 حجم مبنا 8,635,579 حداقل قیمت مجاز 5,680
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:29:04   ارزش بازار (م ر) 46,008,800 تعداد سهام 7,960,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,500 4,500 5,680 16,451,342 607
0 0 0 5,690 32,115 2
0 0 0 5,700 35,128 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 5,780 5,680 5,680 59
529,639
3.008B
1399/12/17 5,790 5,680 5,680 30
101,420
576.066M
1399/12/16 5,790 5,680 5,680 25
93,293
529.904M
1399/12/13 5,790 5,680 5,680 31
131,465
746.721M
1399/12/12 5,790 5,680 5,680 54
203,002
1.153B
1399/12/11 5,790 5,680 5,680 31
69,098
392.477M
1399/12/10 5,790 5,680 5,680 12
16,829
95.589M
1399/12/9 5,790 5,680 5,680 14
67,516
383.491M
1399/12/6 5,790 5,700 5,700 86
1.581M
9.013B
1399/12/5 5,810 5,710 5,710 68
764,122
4.363B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/22 12 1397 133 300 236 236 337
1396/6/22 12 1396 300 337
1396/4/31 9 1396 300 340 102 337 340
1396/3/20 6 1396 300 0 67 337 354
1395/10/29 3 1396 300 641 45 337 56

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سايپا (خساپا) 2,240 (1.36%) 39312
1.390B
3,062.133B
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,460 (2.50%) 38618
972.728M
2,332.338B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,890 (0.69%) 21440
573.076M
1,642.279B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 19,520 (1.96%) 1824
19.454M
379.747B
سايپا ديزل (خكاوه) 3,450 (0.92%) 1686
35.724M
122.039B
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 118 (19.19%) 1601
79,967
8.964B
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 60,510 (1.99%) 1496
1.512M
92.072B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,530 (1.15%) 1208
12.878M
44.594B
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 228 (14.57%) 1188
46,146
9.993B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,893 (2.99%) 888
15.508M
60.371B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 228 (1.79%) 876
47,174
10.414B
توليدمحورخودرو (خمحور) 59,490 (1.99%) 592
1.581M
94.095B
پارس‌ خودرو (خپارس) 5,750 (1.88%) 325
5.207M
29.939B
زامياد (خزاميا) 8,230 (1.91%) 210
2.382M
19.607B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,710 (1.81%) 190
5.672M
15.371B
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 54 (1.82%) 174
6,977
374.071M
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 429 (3.12%) 168
6,597
2.949B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,830 (1.83%) 160
1.185M
5.722B
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 588 (12.64%) 157
4,968
2.707B
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 37,720 (1.98%) 130
126,014
4.753B
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,911 (1.99%) 103
769,601
4.549B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,470 (1.98%) 64
817,577
2.019B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,680 (1.90%) 59
529,639
3.008B
بهمن ديزل (خديزل) 41,310 (2.00%) 39
528,385
21.828B
فنرسازي‌خاور (خفنر) 8,730 (1.91%) 36
106,007
925.441M
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 1,100 (20.61%) 32
60
55.800M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 45,260 (1.99%) 30
22,088
999.703M
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 11 (10.00%) 30
1,486
15.709M
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 30 (0%) 27
1,503
47.996M
فنرسازي‌زر (خزر) 46,910 (1.98%) 27
24,310
1.140B
رادياتور ايران‌ (ختور) 23,400 (1.97%) 26
15,703
367.450M
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 16,530 (1.96%) 26
57,000
942.210M
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,710 (1.88%) 24
117,520
553.519M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 108,520 (2.00%) 20
53,227
5.776B
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,860 (1.98%) 16
80,371
1.194B
چرخشگر (خچرخش) 18,130 (2.00%) 15
16,605
301.049M
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 15 (0%) 15
721
10.594M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 28,130 (1.99%) 14
7,536
211.988M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 16,270 (1.99%) 14
63,474
1.033B
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 570 (6.15%) 13
443
245.352M
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,610 (2.00%) 11
38,413
830.105M
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 18 (0%) 10
466
8.008M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,900 (1.99%) 10
20,672
163.309M
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 14 (17.65%) 8
171
2.424M
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,070 (1.99%) 8
753
69.329M
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 990,000 (1.17%) 6
2,045
2.025B
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 790 (6.76%) 5
36
28.232M
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 100 (4.76%) 5
55
5.493M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 51,768 (2.00%) 5
3,944
204.173M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,442 (2.00%) 3
2,012
31.069M
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 975,000 (0.10%) 2
3,037
2.960B
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,010,000 (0.98%) 2
10
10.150M
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 995,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 10 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 50 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 266,837 (0.59%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 983,371 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,612 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 26 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 307,253 (26.95%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
خبنيان (خبنيان) 5,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و واحد های تولیدی و خرید و فروش سهام شرکت ها

تلفن امور سهام: 22262178-9
نمابر شرکت: 22253312
وب سایت شرکت: http://www.renainvestment.com
آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان شریعتی،خیابان وحید دستگردی(ظفر)، شماره162
پست الکترونیک شرکت: rena@renainvestment.com
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و واحد های تولیدی و خرید و فروش سهام شرکت ها
وب سایت امور سهام: http://sp.renainvestment.com/
مدیر عامل: آقای علی شیدایی نرمیقی