PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري خوارزمي
سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 17:12:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 16,930 قیمت دیروز 17,260 تعداد معاملات 51572 EPS 257
330     (%1.91) بیشترین قیمت 18,120 ارزش 5,826,592,435,470 P/E 65.7
قیمت پایانی 16,890 کمترین قیمت 16,400 حجم 345,056,500 حداکثر قیمت مجاز 18,120
370     (%2.14) اولین قیمت 16,400 حجم مبنا 5,000,000 حداقل قیمت مجاز 16,400
تاریخ آخرین معامله 1399/4/23 - 14:07:07   ارزش بازار (م ر) 211,125,000 تعداد سهام 12,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
204 317,068 16,810 16,810 951,003 151
25 74,324 16,800 16,820 49,789 18
1 300 16,790 16,880 3,030 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/22 17,260 17,100 17,990 30,243
260.850M
4,502.305B
1399/4/8 13,610 13,240 13,610 12,745
180.484M
2,455.908B
1399/4/7 12,970 12,640 13,040 8,714
75.496M
978.845B
1399/4/4 12,420 12,340 12,800 23,655
158.565M
1,968.932B
1399/4/3 12,980 12,230 13,450 34,512
200.496M
2,602.094B
1399/4/2 12,850 12,520 13,200 31,241
150.033M
1,927.677B
1399/4/1 13,170 12,780 13,800 31,284
151.754M
1,998.893B
1399/3/31 13,180 13,000 13,180 9,939
78.152M
1,029.851B
1399/3/27 12,560 12,110 12,580 10,856
85.539M
1,074.602B
1399/3/26 11,990 11,600 12,070 11,863
102.892M
1,233.739B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 37,600 (3.21%) 63484
99.704M
3,852.664B
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 16,930 (1.91%) 51572
345.057M
5,826.592B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 18,110 (4.99%) 15425
79.321M
1,410.720B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 21,571 (5.00%) 9577
39.767M
863.753B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 12,970 (4.98%) 8905
37.787M
492.523B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 33,060 (4.97%) 6377
28.260M
941.454B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 16,750 (4.99%) 6272
24.193M
412.900B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 14,010 (2.80%) 6016
34.614M
489.040B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 8,390 (3.33%) 5766
57.638M
482.967B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 19,640 (4.98%) 5765
17.673M
348.914B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 16,100 (3.09%) 5497
21.647M
357.678B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 5,058 (4.98%) 5445
6.087M
30.790B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 22,922 (3.00%) 4902
107.543M
2,465.200B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 15,594 (5.00%) 4244
18.001M
285.059B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 17,020 (3.27%) 3731
9.448M
159.519B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 10,150 (4.52%) 3256
11.206M
114.822B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 21,606 (5.00%) 2815
12.342M
262.058B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 15,360 (4.06%) 2804
13.368M
208.250B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 16,190 (4.99%) 2633
9.446M
154.467B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 12,630 (4.99%) 2260
24.506M
309.096B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 8,370 (4.89%) 2233
20.538M
170.101B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 22,150 (4.98%) 2004
14.352M
318.203B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 8,133 (2.99%) 1864
7.606M
61.935B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 22,718 (5.00%) 1481
5.708M
129.933B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 12,091 (3.00%) 1035
3.835M
45.648B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 8,181 (3.00%) 504
2.898M
23.705B
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 6,175 (2.99%) 488
3.421M
21.065B
تكادو (وكادو) 30,479 (3.00%) 223
1.015M
30.927B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 20,593 (3.00%) 218
1.054M
21.695B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 25,143 (2.00%) 192
527,972
13.274B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 51,009 (3.00%) 180
214,495
10.941B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 136,187 (5.00%) 113
452,537
61.630B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 16,670 (3.00%) 89
396,837
6.615B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 32,830 (4.99%) 82
375,840
12.339B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,045,282 (1.00%) 16
4,000
4.181B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 8,754 (1.99%) 13
432,669
3.788B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,045,282 (1.00%) 6
1,800
1.882B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,045,282 (1.00%) 5
2,500
2.613B
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,045,282 (1.00%) 2
200
209.056M
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
ولقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
وامين (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0.06%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 17,030 (0.22%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 24,700 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16 ، ساختمان اداری – تجاری بزرگمهر ، طبقه اولواحد های 103 و 104
تلفن شرکت: 66485909
تلفن امور سهام: 66971030
نمابر امور سهام: 66972629
وب سایت شرکت: http://kharazmi-investment.ir
پست الکترونیک شرکت: sarmaye.kharazmi@yahoo.com
مدیر عامل: آقای حجت اله صیدی
مدیر مالی: آقای مرتضی داودی
مدیر سهام: آقای سلیانی
مدیر روابط عمومی: آقای ابراهیم رستمی