PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ ( ثاصفا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:01:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,786 قیمت دیروز 27,786 تعداد معاملات 0 EPS 118
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 235.5
قیمت آخرین معامله 27,231 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 29,175
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 719,787 حداقل قیمت مجاز 26,675
تاریخ آخرین معامله 1400/1/21 - 12:21:34   ارزش بازار (م ر) 4,445,760 تعداد سهام 160,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 26,675 1,581,534 233
0 0 0 26,676 16,999 4
0 0 0 27,000 5,850 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/21 27,786 27,231 27,231 2
461
12.553M
1400/1/16 27,786 26,675 26,675 1
190
5.068M
1400/1/14 27,786 27,234 27,234 2
3,775
102.808M
1400/1/11 27,789 27,235 27,235 5
1,680
45.755M
1400/1/10 27,790 27,264 28,654 17
63,407
1.743B
1399/11/21 27,822 26,237 27,859 1,407
6.890M
191.684B
1399/11/20 27,048 26,500 27,078 647
1.436M
38.853B
1399/11/19 26,290 25,561 27,141 3,967
12.340M
324.410B
1399/11/18 26,351 25,609 25,609 30
47,971
1.228B
1399/11/15 26,401 26,247 26,930 1,033
3.374M
89.063B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1390/2/7 6 1390 162 154 -65 -173 -15
1389/11/16 3 1390 162 154 -32 -173 5
1389/6/24 12 1389 11 9
1389/6/22 12 1390 162 154 -173 -173 9
1389/6/1 9 1389 11 14 3 9 10

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,950 (3.75%) 1210
3.263M
54.514B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,570 (0.64%) 806
29.130M
46.469B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,250 (3.85%) 553
13.728M
31.378B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,280 (1.86%) 300
4.564M
24.105B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,510 (1.95%) 100
1.365M
3.426B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 49,750 (1.99%) 22
20,767
1.033B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 20,929 (2.00%) 17
22,492
470.735M
شركت كيسون (كيسون) 11,261 (4.00%) 16
58,321
656.753M
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 10,025 (1.99%) 16
86,489
867.052M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 66,105 (2.00%) 13
46,323
3.062B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 13,540 (1.96%) 7
7,623
103.215M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 83,590 (1.99%) 4
1,259
105.240M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 30,584 (4.00%) 4
2,495
76.307M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 54,643 (5.00%) 4
525
28.688M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,770 (2.00%) 4
40,205
513.418M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 9,957 (2.00%) 3
3,165
31.514M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,154 (5.00%) 3
600
40.292M
آ.س.پ (آ س پ) 15,818 (2.00%) 2
7,746
122.526M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,440 (1.97%) 2
4,466
104.683M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 15,995 (4.00%) 2
3,315
53.023M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 31,626 (2.00%) 1
162
5.123M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 46,619 (2.00%) 1
128
5.967M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 53,790 (1.99%) 1
5,111
274.921M
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,530 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 9,511 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,276 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 38,477 (0%) 0
0
0
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 49,293 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,806 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 10,902 (0%) 0
0
0
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 9,850 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,791 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,760 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,231 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 40,441,285 25.270
بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان 2,358,315 1.470

چکیده

آدرس شرکت: ایران - اصفهان - خيابان دانشگاه، مقابل درب دانشگاه، كوچه برزويه، پلاك 1
تلفن شرکت: 36244994-6(031)
وب سایت شرکت: http://www.sakhtemanesfahan.com
پست الکترونیک شرکت: info@sakhtemanesfehan.com
آدرس امور سهام: اصفهان خیابان کاوه خیابان گلستان مجتمع نگین طبق3 واحد 10
تلفن امور سهام: 34509279-031
مدیر عامل: آقای عزیز ا.. طاهر فرد