PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اعتباري توسعه
اعتباري توسعه ( توسعه ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:25:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 925 قیمت دیروز 986 تعداد معاملات 2 EPS
61     (%6.19) بیشترین قیمت 925 ارزش 1,942,500 P/E
قیمت آخرین معامله 925 کمترین قیمت 925 حجم 2,100 حداکثر قیمت مجاز 1,084
61     (%6.19) اولین قیمت 925 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 888
تاریخ آخرین معامله 1396/1/7 - 9:37:06   ارزش بازار (م ر) 1,850,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 995 500 2
0 0 0 996 18,000 1
0 0 0 1,000 97,500 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/1/7 925 925 925 2
2,100
1.943M
1396/1/6 986 929 998 6
21,401
21.107M
1396/1/5 990 990 990 1
2,500
2.475M
1395/12/28 955 955 955 1
5,000
4.775M
1395/12/24 1,030 1,030 1,030 1
2,500
2.575M
1395/12/14 1,037 990 1,150 5
161,020
166.913M
1395/12/10 1,089 630 1,150 17
5.620M
6.121B
1395/10/20 1,149 1,000 1,150 6
5.226M
6.005B
1395/10/6 1,000 1,000 1,002 3
4.079M
4.079B
1395/9/24 1,002 950 1,140 17
1.081M
1.083B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 1,089 (0.09%) 605
10.538M
11.567B
بانك تجارت (وتجارت) 669 (0.59%) 331
4.075M
2.728B
بانك انصار (وانصار) 2,179 (0.14%) 198
2.383M
5.192B
اعتباري ملل (وملل) 1,394 (0%) 195
833,866
1.163B
پست بانك ايران (وپست) 1,558 (5.00%) 156
1.326M
2.075B
بانك قوامين (وقوام) 619 (9.95%) 138
2.957M
1.825B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,600 (1.60%) 109
1.120M
1.865B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 804 (9.99%) 60
303,732
243.969M
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,260 (0.24%) 28
188,099
236.698M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,450 (0.28%) 18
268,103
637.763M
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 6
60,000
66.008M
اعتباري توسعه (توسعه) 925 (6.19%) 2
2,100
1.943M
بانك سامان (سامان) 1,094 (0.18%) 1
3,500
3.829M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 1,033 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,539 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان آفریقا چهرراه جهان کودک نبش شهید صانعی پلاک 68
تلفن شرکت: 88883000-88884000
نمابر شرکت: 88782857
تلفن امور سهام: 83792233-83792231
پست الکترونیک امور سهام: invest@cid.ir
وب سایت شرکت: http://cid.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا هادیان همدانی