PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ملت
بانك ملت ( وبملت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:40:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,999 قیمت دیروز 6,114 تعداد معاملات 2512 EPS 2646
115     (%1.88) بیشترین قیمت 6,113 ارزش 165,206,771,801 P/E 2.3
قیمت پایانی 6,060 کمترین قیمت 5,995 حجم 27,263,694 حداکثر قیمت مجاز 6,419
54     (%0.88) اولین قیمت 6,104 حجم مبنا 1,628,399 حداقل قیمت مجاز 5,809
تاریخ آخرین معامله 1398/9/24 - 10:40:41   ارزش بازار (م ر) 303,000,000 تعداد سهام 50,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 8,623 5,999 6,000 227,638 9
2 15,964 5,998 6,007 10,000 1
1 1,075 5,997 6,010 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/9/23 6,114 6,040 6,198 3,471
29.522M
180.505B
1398/9/20 6,141 6,052 6,190 2,634
25.219M
154.861B
1398/9/19 6,213 6,100 6,362 4,815
60.592M
376.429B
1398/9/18 6,207 6,131 6,361 4,489
36.008M
223.486B
1398/9/17 6,194 5,969 6,205 9,560
154.954M
959.724B
1398/9/16 5,910 5,860 5,974 3,132
33.776M
199.619B
1398/9/13 5,831 5,772 5,901 2,795
34.492M
201.119B
1398/9/12 5,786 5,711 5,881 2,521
25.958M
150.192B
1398/9/11 5,822 5,760 5,958 4,007
31.124M
181.201B
1398/9/10 5,951 5,900 5,999 3,276
23.823M
141.781B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 6 1395 102 475 3 10 244
1395/2/21 12 1395 501 475 10 10 458
1395/2/21 12 1394 475 458
1394/12/8 6 1394 475 244 458 230
1394/10/30 9 1394 475 361 458 338

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 465 (1.69%) 7557
229.153M
107.799B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,054 (1.83%) 6258
58.917M
181.130B
اعتباري ملل (وملل) 2,961 (5.00%) 3855
132.966M
393.584B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 586 (1.35%) 3598
105.754M
63.007B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,260 (1.65%) 3288
39.736M
90.374B
بانك ملت (وبملت) 5,999 (1.88%) 2512
27.264M
165.207B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,688 (3.55%) 1946
15.386M
41.942B
بانك دي (دي) 3,200 (2.14%) 1793
13.689M
44.259B
بانك سامان (سامان) 3,820 (2.87%) 1209
13.044M
50.136B
پست بانك ايران (وپست) 4,651 (2.00%) 725
5.556M
26.116B
بانك سينا (وسينا) 2,640 (0.04%) 346
5.631M
15.102B
بانك سرمايه (سمايه) 1,405 (2.97%) 322
3.223M
4.710B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,119 (0.86%) 236
3.653M
7.824B
بانك گردشگري (وگردش) 1,614 (0.56%) 228
2.060M
3.344B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,250 (1.49%) 196
1.233M
4.062B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,085 (0.24%) 170
2.265M
9.264B
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 (ضجار1002) 15 (37.50%) 53
2,500
40.145M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,100 (0%) 38
603,124
1.278B
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 (ضجار1003) 1 (50.00%) 28
1,531
3.560M
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 (ضجار1004) 1 (0%) 10
1,000
1,000,000
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 (ضجار1001) 91 (0%) 3
202
18.290M
اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08 (ضجار1000) 180 (6.25%) 3
155
27.900M
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,273 (227,200.00%) 1
100
227.300M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 74 (5.71%) 1
30
2.220M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 110 (18.52%) 1
50
5.500M
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,304 (130,300.00%) 1
100
130.400M
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,708 (170,700.00%) 1
100
170.800M
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 2,112 (26.09%) 1
100
211.200M
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,556 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/10/08 (ضجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/10/08 (ضجار1005) 7 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/10/08 (طجار1009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/10/08 (ضجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/10/08 (ضجار1009) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,178 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/10/08 (طجار1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/10/08 (طجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/10/08 (طجار1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 599 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 (طجار1006) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/10/08 (طجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/10/08 (طجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 1,850 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/10/08 (طجار1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/10/08 (طجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 1,069 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/10/08 (ضجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/10/08 (طجار1003) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 8,499,999,996 16.990
صندوق تامين آتيه كاركنان بانك ملت 3,224,703,139 6.440
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 3,113,745,584 6.220
سازمان تامين اجتماعي 1,904,782,481 3.800
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- 1,569,240,989 3.130
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 1,525,595,446 3.050
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت 1,417,257,192 2.830
شركت تعاوني معين آتيه خواهان 1,404,765,922 2.800
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 1,217,728,923 2.430
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 1,032,597,703 2.060
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,016,500,000 2.030
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 941,458,365 1.880
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 921,606,612 1.840
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 777,907,910 1.550
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 725,746,772 1.450
شركت پخش سراسري ايران سهامي خاص 720,612,912 1.440
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 707,520,623 1.410
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 654,789,078 1.300
شركت شيرين عسل-سهامي خاص- 604,246,528 1.200
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 585,207,471 1.170
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 567,032,348 1.130
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 547,327,808 1.090

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع انقلاب بانک ملت اداره کل امور مالی - پلاک 1443-اداره امور سهام کد پستی: 1591614311
تلفن شرکت: 9- 66970058
نمابر شرکت: 66970053
پست الکترونیک شرکت: Saham@bankmellat.ir
وب سایت شرکت: http://www.bankmellat.ir
مدیر عامل: آقای علی دیوان دری
مدیر مالی: آقای خسرو جعفر منش
مدیر سهام: آقای علی هژبری
مدیر روابط عمومی: آقای فرزان عباسی