PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ملت
بانك ملت ( وبملت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 09:48:37
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 7,240 قیمت دیروز 7,028 تعداد معاملات 2233 EPS 2725
212     (%3.02) بیشترین قیمت 7,309 ارزش 177,215,893,022 P/E 2.7
قیمت پایانی 7,256 کمترین قیمت 7,109 حجم 24,424,814 حداکثر قیمت مجاز 7,379
228     (%3.24) اولین قیمت 7,109 حجم مبنا 1,409,443 حداقل قیمت مجاز 6,677
تاریخ آخرین معامله 1398/11/8 - 9:48:25   ارزش بازار (م ر) 362,800,000 تعداد سهام 50,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 30,000 7,242 7,248 100 1
2 19,000 7,240 7,249 30,000 1
3 80,147 7,236 7,250 348,493 14


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/7 7,028 6,800 7,145 7,588
100.045M
703.086B
1398/11/6 6,965 6,800 7,128 8,226
92.946M
647.332B
1398/11/5 7,017 6,950 7,145 10,340
104.594M
733.989B
1398/11/2 7,095 6,935 7,360 6,749
73.620M
522.338B
1398/11/1 7,070 6,800 7,260 7,257
67.764M
479.092B
1398/10/30 7,125 6,850 7,212 11,901
188.747M
1,344.844B
1398/10/29 6,869 6,660 6,998 7,850
95.105M
653.283B
1398/10/28 6,860 6,659 6,948 10,988
149.178M
1,023.351B
1398/10/25 6,618 6,351 6,647 10,596
193.908M
1,283.376B
1398/10/24 6,331 6,160 6,339 10,398
273.991M
1,734.702B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 6 1395 102 475 3 10 244
1395/2/21 12 1395 501 475 10 10 458
1395/2/21 12 1394 475 458
1394/12/8 6 1394 475 244 458 230
1394/10/30 9 1394 475 361 458 338

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,796 (4.98%) 4803
87.291M
330.891B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,986 (4.99%) 2724
54.935M
163.735B
بانك ملت (وبملت) 7,240 (3.02%) 2233
24.425M
177.216B
بانك دي (دي) 4,178 (4.95%) 2225
20.978M
87.310B
بانك تجارت (وتجارت) 552 (4.94%) 2032
73.258M
40.438B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 672 (5.00%) 1318
57.688M
38.766B
پست بانك ايران (وپست) 6,421 (4.68%) 1281
12.250M
78.677B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,460 (4.98%) 1278
28.980M
100.165B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,920 (0.88%) 923
6.257M
30.748B
اعتباري ملل (وملل) 4,345 (4.98%) 853
12.709M
54.938B
بانك سامان (سامان) 3,840 (2.98%) 802
12.653M
48.543B
بانك آينده (وآيند) 2,520 (1.98%) 472
11.226M
28.289B
بانك گردشگري (وگردش) 2,748 (1.97%) 419
5.161M
14.181B
بانك سينا (وسينا) 3,998 (3.90%) 356
4.606M
18.387B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,816 (1.99%) 295
7.189M
20.245B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,379 (4.51%) 174
1.074M
4.642B
بانك سرمايه (سمايه) 2,072 (2.98%) 87
1.218M
2.524B
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 210 (51.08%) 28
1,591
291.672M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 127 (45.98%) 26
729
93.180M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,645 (3.99%) 11
350,000
1.276B
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 350 (13.27%) 10
410
143.500M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 60 (33.33%) 3
110
6.420M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,392 (0.97%) 3
8,556
20.466M
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 655 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,090 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 2,268 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 380 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,228 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 8,499,999,996 16.990
صندوق تامين آتيه كاركنان بانك ملت 3,224,703,139 6.440
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 2,950,456,066 5.900
سازمان تامين اجتماعي 1,904,782,481 3.800
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- 1,569,240,989 3.130
شركت تعاوني معين آتيه خواهان 1,526,847,194 3.050
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 1,525,595,446 3.050
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت 1,494,257,192 2.980
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 1,217,728,923 2.430
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 1,032,597,703 2.060
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,016,500,000 2.030
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 941,458,365 1.880
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 921,606,612 1.840
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 777,907,910 1.550
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 725,746,772 1.450
شركت پخش سراسري ايران سهامي خاص 720,612,912 1.440
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 707,520,623 1.410
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 654,789,078 1.300
شركت شيرين عسل-سهامي خاص- 604,246,528 1.200
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 585,307,471 1.170
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 567,032,348 1.130
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 547,327,808 1.090

چکیده

آدرس شرکت: تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع انقلاب بانک ملت اداره کل امور مالی - پلاک 1443-اداره امور سهام کد پستی: 1591614311
تلفن شرکت: 9- 66970058
نمابر شرکت: 66970053
پست الکترونیک شرکت: Saham@bankmellat.ir
وب سایت شرکت: http://www.bankmellat.ir
مدیر عامل: آقای علی دیوان دری
مدیر مالی: آقای خسرو جعفر منش
مدیر سهام: آقای علی هژبری
مدیر روابط عمومی: آقای فرزان عباسی