PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك حكمت ايرانيان
بانك حكمت ايرانيان ( حكمت ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:54:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,195 قیمت دیروز 1,195 تعداد معاملات 0 EPS 160
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 7.5
قیمت آخرین معامله 1,299 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,254
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,136
تاریخ آخرین معامله 1396/3/23 - 12:28:55   ارزش بازار (م ر) 7,170,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 1,261 1,305 4,000 1
1 52,595 1,230 1,306 500 1
0 0 0 1,307 375 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/3/23 1,293 1,271 1,300 95
965,084
1.248B
1396/3/22 1,288 1,275 1,300 86
903,756
1.164B
1396/3/21 1,296 1,275 1,300 154
2.121M
2.750B
1396/3/20 1,284 1,270 1,300 75
617,650
793.226M
1396/3/17 1,282 1,273 1,298 47
214,770
275.300M
1396/3/16 1,288 1,273 1,300 111
1.552M
1.999B
1396/3/13 1,282 1,280 1,290 32
289,022
370.510M
1396/3/10 1,289 1,287 1,290 41
290,211
374.065M
1396/3/9 1,287 1,274 1,295 36
487,401
627.364M
1396/3/8 1,295 1,260 1,300 152
2.292M
2.968B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/19 12 1395 150 125 81 81 75
1394/12/19 12 1394 125 75
1394/3/3 12 1394 125 75 75 111
1394/3/3 12 1393 103

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك انصار (وانصار) 2,284 (0.13%) 354
2.509M
5.725B
بانك ملت (وبملت) 931 (0.32%) 251
2.696M
2.522B
بانك تجارت (وتجارت) 591 (1.01%) 201
2.767M
1.645B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,670 (1.48%) 62
1.325M
3.609B
اعتباري ملل (وملل) 1,317 (1.42%) 50
614,505
810.804M
بانك سينا (وسينا) 1,011 (0.10%) 43
861,754
870.408M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,757 (2.57%) 43
1.266M
3.477B
اعتباري توسعه (توسعه) 662 (0.61%) 39
277,817
183.698M
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 730 (2.14%) 27
192,449
140.542M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,520 (4.76%) 24
169,711
259.262M
پست بانك ايران (وپست) 1,800 (0.67%) 20
102,809
185.210M
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0.85%) 9
95,000
112.000M
بانك سامان (سامان) 741 (4.37%) 4
7,500
5.533M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1280-960310 (حكمتخ2) 35 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,299 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1180-960310 (حكمتخ1) 160 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1380-960310 (حكمتخ3) 20 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني حكمت اير 252,075,100 6.300
مؤسسه بنيادتعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران 189,943,264 4.740
شركت خدمات هواپيمايي كاسپين-بامسئوليت محدود- 186,174,734 4.650
شركت عمران توسعه گران پيشگام-سهامي خاص- 185,744,684 4.640
موسسه صندوق بيمه بنيادتعاون ارتش جمهوري اسلامي 183,674,734 4.590
مؤسسه مسكن سازان بنيادتعاون ارتش جمهوري اسلامي 183,674,734 4.590
شركت عمران آبشاراسپادانا-سهامي خاص- 181,722,629 4.540
شركت عمران زهدفارس-سهامي خاص- 178,575,765 4.460
شركت عمران آبادگران توسعه انديشه-سهامي خاص- 176,575,765 4.410
شركت تعاوني خدماتي پيشگامان كويريزد 146,074,936 3.650
شركت تعاوني.م.ك.ستادارتش جمهوري اسلامي ايران 120,661,451 3.010
شركت عمران ذوالفقارخراسان-سهامي خاص- 113,984,530 2.840
شركت عمران آذرابنيه-سهامي خاص- 113,984,530 2.840
شركت عمران بهسازان نيك انديش-سهامي خاص- 84,506,738 2.110
شركت عمران توسعه جرجان گرگان-سهامي خاص- 79,789,172 1.990
شخص حقیقی 59,475,869 1.480
شركت سرمايه گذاري پيشگامان كاروسرمايه هوشمند- 57,942,347 1.440
شركت پيشگامان كويرآسيا-سهامي خاص- 51,181,490 1.270
شركت تعاوني توسعه اقتصادسرمايه پايدارايساتيس 46,303,715 1.150
شخص حقیقی 45,146,457 1.120

چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر یا بخارست سابق - کوچه 14 غربی- پلاک 13
تلفن امور سهام: 89571723-89571823
نمابر شرکت: 89571775
پست الکترونیک شرکت: saham@hibank24.com
وب سایت شرکت: http://www.hibank24.com
مدیر عامل: آقای عباس عسگرزاده
تلفن امور سهام: 89571213
تلفن امور سهام: 89571226
نمابر شرکت: 89571204
آدرس شرکت: تهران - میدان آرژانتین - ابتدای بلوار افریقا - نبش بن بست حکمت - پلاک 26
نمابر امور سهام: 89571204
پست الکترونیک امور سهام: saham@hibank24.com
تلفن امور سهام: 89571226
تلفن امور سهام: 89571226