PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز ( پكرمانح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:25:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,320 قیمت دیروز 2,320 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 2,320 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,550
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,090
تاریخ آخرین معامله 1396/2/12 - 12:13:43   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/2/12 2,320 2,320 2,320 52
2.392M
5.549B
1396/2/11 2,312 2,300 2,350 15
513,120
1.186B
1396/2/10 2,400 2,400 2,400 10
326,463
783.511M
1396/2/9 2,400 2,400 2,400 4
400,000
960.000M
1396/2/6 2,339 2,280 2,400 169
5.950M
13.915B
1396/2/4 2,280 2,280 2,280 2
40,000
91.200M
1396/1/30 2,350 2,350 2,350 2
10,000
23.500M
1396/1/23 2,400 2,400 2,400 4
200,000
480.000M
1395/10/18 2,482 2,343 2,500 21
203,030
504.004M
1395/10/15 2,377 2,340 2,500 3
101,451
241.131M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 26,100 (4.99%) 5535
9.617M
252.542B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 31,470 (4.98%) 3119
5.395M
170.827B
پلاسكوكار (پلاسك) 11,710 (4.72%) 2579
12.128M
146.605B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 29,500 (4.99%) 1361
1.933M
57.307B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 152,010 (0.13%) 1078
582,797
91.889B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 69,150 (2.15%) 1022
1.488M
102.982B
ايران‌ تاير (پتاير) 90,100 (5.00%) 946
562,868
51.121B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 49,988 (3.00%) 186
490,334
24.511B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 40,460 (3.00%) 81
185,023
7.486B
گازلوله‌ (پلوله) 15,124 (0.99%) 13
33,251
502.888M
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 49,423 (4.11%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,818 (4.98%) 0
0
0
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده