PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي‌زهراوي‌
داروسازي‌زهراوي‌ ( دزهراوي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,753 قیمت دیروز 3,804 تعداد معاملات 268 EPS 252
51     (%1.34) بیشترین قیمت 3,860 ارزش 8,576,241,572 P/E 14.9
قیمت آخرین معامله 3,782 کمترین قیمت 3,620 حجم 2,306,848 حداکثر قیمت مجاز 3,994
22     (%0.58) اولین قیمت 3,620 حجم مبنا 3,996,803 حداقل قیمت مجاز 3,614
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 12,024,612 تعداد سهام 3,204,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 32,530 3,781 3,795 15,407 3
1 3,470 3,755 3,800 8,545 3
2 6,461 3,750 3,833 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 3,753 3,620 3,860 268
2.307M
8.576B
1400/11/5 3,804 3,730 3,854 291
2.540M
9.493B
1400/11/4 3,926 3,763 3,900 256
1.104M
4.235B
1400/11/3 3,961 3,785 4,100 577
3.477M
13.782B
1400/11/2 3,940 3,680 4,017 581
6.236M
24.572B
1400/10/29 3,826 3,667 3,887 182
1.380M
5.213B
1400/10/28 3,855 3,751 3,965 280
2.132M
8.069B
1400/10/27 3,948 3,840 4,030 231
885,688
3.471B
1400/10/26 3,957 3,823 3,999 265
1.148M
4.446B
1400/10/25 3,994 3,901 4,080 239
2.019M
7.997B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/13 6 1396 3034 2743 1161 2049 1370
1396/4/30 3 1396 3034 2710 681 2049 689
1395/12/18 12 1396 3037 2710 2049 2049 2268
1395/12/18 12 1395 2743 2268
1395/10/30 9 1395 2743 2410 2167 2268 1737

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 14,790 (4.75%) 3420
10.872M
157.176B
ايران‌دارو (ديران) 12,300 (4.95%) 1208
4.738M
59.049B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 5,750 (1.59%) 808
6.074M
34.374B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 12,400 (0.73%) 648
2.214M
27.150B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,544 (3.38%) 599
11.645M
17.782B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 25,650 (4.91%) 443
772,599
19.602B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 15,240 (1.23%) 417
4.093M
60.036B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 23,100 (4.94%) 384
1.118M
25.851B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 18,000 (0.84%) 357
1.766M
31.192B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,219 (4.97%) 314
7.818M
17.376B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 34,500 (4.45%) 303
537,510
18.280B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,954 (3.17%) 292
4.739M
9.315B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 29,150 (4.86%) 279
1.077M
31.369B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,782 (0.58%) 268
2.307M
8.576B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,620 (1.49%) 256
1.354M
9.012B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 39,670 (4.97%) 254
313,788
12.362B
داروسازي آوه سينا (داوه) 7,900 (4.93%) 236
639,201
5.081B
پخش هجرت (هجرت) 26,200 (2.75%) 212
498,051
12.995B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 8,780 (4.90%) 197
1.156M
10.134B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 6,740 (0.30%) 188
723,950
4.845B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 9,600 (2.83%) 187
669,760
6.374B
پخش البرز (پخش) 23,950 (4.36%) 183
447,333
10.692B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 19,110 (1.11%) 181
750,048
14.527B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 8,670 (4.93%) 178
1.032M
8.995B
سبحان دارو (دسبحان) 7,660 (2.27%) 171
693,457
5.144B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 10,800 (1.91%) 151
554,390
5.898B
پارس‌ دارو (دپارس) 25,300 (1.33%) 146
272,879
6.743B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 19,310 (0.31%) 143
233,134
4.560B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 11,260 (0%) 140
226,519
2.516B
الحاوي (دحاوي) 3,904 (1.53%) 137
1.153M
4.426B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 17,000 (2.80%) 113
152,746
2.596B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 22,920 (3.99%) 109
162,558
3.698B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 28,640 (0.28%) 104
92,043
2.590B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 23,610 (1.62%) 99
104,973
2.481B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 20,000 (3.36%) 91
249,730
5.010B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 16,200 (2.76%) 90
269,619
4.519B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 31,850 (0.03%) 87
187,902
5.806B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 28,240 (3.90%) 84
199,843
5.527B
كيميدارو (دكيمي) 14,410 (0.14%) 62
134,053
1.909B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 13,340 (0.98%) 58
136,341
1.790B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 19,340 (2.71%) 38
183,382
3.488B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 23,750 (5.00%) 30
38,137
905.754M
شيرين دارو (دشيري) 101,150 (2.97%) 6
350
35.403M
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 5
50,000
50.000B
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,750 (3.92%) 1
7
61,250
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 11,450 (0%) 0
0
0
داروسازي دانا (ددانا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد و تاسیس کارخانجات و لابراتوار هایی به منظور تهیه وتولید انواع دارو و مواد اولیه دارو سازی

تلفن شرکت: 88752688
نمابر شرکت: 88758735
آدرس شرکت: ایران - تهران - تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان عبدالحميد صابونچي، خيابان هويزه غربي، پلاك178
آدرس کارخانه: تبریز - کیلومتر 17 جاده تهران - خیابان سرم دارو
پست الکترونیک شرکت: info@zahravipharma.com
وب سایت شرکت: http://www.zahravipharma.com
ایجاد و تاسیس کارخانجات و لابراتوار هایی به منظور تهیه وتولید انواع دارو و مواد اولیه دارو سازی
مدیر مالی: آقای کلانتری
مدیر روابط عمومی: آقای زیرک سیما
تلفن کارخانه: 04136309412
نمابر کارخانه: 04136309400
مدیر سهام: آقای امینی
مدیر عامل: آقای دکتر مجید عنابی