PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
زغالسنگ البرز شرقي
زغالسنگ البرز شرقي ( زغالسنگ البرز ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 23:27:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 336,757 تعداد سهام 336,757,057
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
زغال سنگ پروده طبس (كزغال) 15,710 (2.72%) 693
534,852
8.490B
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس) 18,620 (5.00%) 452
3.342M
62.397B
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق) 83,550 (2.08%) 224
735,031
60.408B
فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور) 7,970 (0%) 123
892,865
7.125B
زغالسنگ البرز شرقي (زغالسنگ البرز) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت ذوب آهن اصفهان-سهامي عام- 319,919,205 95.000
سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 16,837,852 4.990

چکیده