PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه پارسيان
بيمه پارسيان ( پارسيان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:05:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,660 قیمت دیروز 12,770 تعداد معاملات 99 EPS 404
110     (%0.86) بیشترین قیمت 12,520 ارزش 22,796,265,760 P/E 31.3
قیمت آخرین معامله 12,520 کمترین قیمت 12,520 حجم 1,820,788 حداکثر قیمت مجاز 13,530
250     (%1.96) اولین قیمت 12,520 حجم مبنا 3,949,447 حداقل قیمت مجاز 12,520
تاریخ آخرین معامله 1399/12/6 - 12:29:34   ارزش بازار (م ر) 63,300,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 12,520 12,520 5,520,130 443
0 0 0 12,530 644 1
0 0 0 12,550 405 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 12,660 12,520 12,520 99
1.821M
22.796B
1399/12/5 12,770 12,630 12,630 88
1.819M
22.970B
1399/12/4 12,880 12,250 13,120 5,277
51.617M
665.033B
1399/12/3 12,380 12,230 12,230 99
1.590M
19.447B
1399/12/2 12,470 11,920 12,520 3,181
29.450M
367.177B
1399/11/29 11,820 11,820 11,820 254
4.848M
57.309B
1399/11/28 11,160 10,940 11,700 671
3.228M
36.035B
1399/11/27 11,160 10,970 11,700 512
2.515M
27.980B
1399/11/26 11,190 10,910 11,340 924
4.634M
51.936B
1399/11/25 10,700 10,200 11,010 1,095
7.535M
80.650B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 468 452 135 210 149
1396/4/31 3 1396 468 678 112 210 102
1395/12/25 12 1396 468 678 210 210 455
1395/12/25 12 1395 364 455
1395/10/29 9 1395 452 561 227 455 388

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 4,951 (2.00%) 3129
25.303M
127.099B
بيمه رازي (ورازي) 8,900 (2.01%) 1192
10.817M
95.597B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,218 (2.98%) 1129
8.870M
37.233B
بيمه سينا (وسين) 18,276 (5.00%) 823
5.813M
107.084B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,398 (0.89%) 624
3.885M
51.902B
بيمه البرز (البرز) 3,620 (1.90%) 568
5.575M
20.231B
بيمه كارآفرين (وآفري) 18,127 (2.00%) 308
955,232
17.451B
بيمه دي (ودي) 23,405 (2.00%) 235
852,838
19.961B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,029 (1.99%) 192
2.044M
10.294B
بيمه سامان (بساما) 20,685 (2.00%) 163
668,975
13.855B
بيمه آسيا (آسيا) 2,360 (1.67%) 156
1.978M
4.667B
بيمه ما (ما) 8,240 (1.90%) 140
1.565M
12.898B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 7,089 (1.99%) 134
826,268
5.858B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 78,882 (2.00%) 133
1.451M
114.427B
بيمه پارسيان (پارسيان) 12,520 (1.96%) 99
1.821M
22.796B
بيمه سرمد (وسرمد) 6,909 (2.00%) 98
1.504M
10.389B
بيمه دانا (دانا) 6,820 (1.87%) 87
957,831
6.532B
بيمه نوين (نوين) 6,340 (1.99%) 82
2.604M
16.508B
بيمه ملت (ملت) 16,720 (1.99%) 81
340,456
5.692B
بيمه كوثر (كوثر) 14,664 (2.00%) 73
331,434
4.860B
بيمه تجارت نو (بنو) 35,358 (2.00%) 56
177,366
6.271B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,149 (1.99%) 43
116,362
715.510M
بيمه معلم (ومعلم) 4,715 (2.00%) 40
167,149
788.108M
بيمه آرمان (آرمان) 8,544 (2.00%) 35
135,986
1.162B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 7,369 (1.99%) 1
700
5.158M
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 67,711 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

وب سایت شرکت: http://www.parsianinsurance.ir
پست الکترونیک شرکت: info@parsianinsurance.com
مدیر عامل: آقای هادی اویار حسین
مدیر مالی: آقاي محمدرضا قوي پنجه
وب سایت امور سهام: http://www.parsianinsurance.ir/HomePage.aspx?TabID=4459&Site=parsianinsurance&Lang=fa-IR
تلفن شرکت: 8259-021
تلفن امور سهام: 8259 داخلی 1494
نمابر امور سهام: 88642564-021
آدرس شرکت: تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان غربی - پلاک 22 - کد پستی 1969633431