PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه پارسيان
بيمه پارسيان ( پارسيان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 00:00:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,589 قیمت دیروز 3,579 تعداد معاملات 562 EPS 84
10     (%0.28) بیشترین قیمت 3,730 ارزش 36,723,412,056 P/E 42.7
قیمت آخرین معامله 3,599 کمترین قیمت 3,430 حجم 10,232,612 حداکثر قیمت مجاز 3,793
20     (%0.56) اولین قیمت 3,450 حجم مبنا 4,800,000 حداقل قیمت مجاز 3,365
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 43,068,000 تعداد سهام 12,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 30,000 3,560 3,590 109,706 21
1 4,485 3,559 3,599 23,000 1
1 6,000 3,557 3,620 100,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 3,589 3,430 3,730 562
10.233M
36.723B
1401/3/2 3,579 3,564 3,819 1,091
47.543M
170.144B
1401/3/1 3,791 3,706 3,884 1,241
16.913M
64.115B
1401/2/31 3,821 3,750 3,918 953
12.915M
49.347B
1401/2/28 3,860 3,752 3,938 858
15.643M
60.389B
1401/2/27 3,928 3,851 4,030 1,070
13.054M
51.272B
1401/2/26 3,978 3,916 4,030 1,210
19.621M
78.049B
1401/2/25 3,953 3,846 4,020 1,179
16.016M
63.313B
1401/2/24 3,899 3,825 4,047 1,014
13.995M
54.562B
1401/2/21 3,967 3,920 4,051 849
14.781M
58.631B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 468 452 135 210 149
1396/4/31 3 1396 468 678 112 210 102
1395/12/25 12 1396 468 678 210 210 455
1395/12/25 12 1395 364 455
1395/10/29 9 1395 452 561 227 455 388

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 2,068 (1.82%) 1955
59.869M
119.921B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,760 (4.95%) 1430
12.912M
74.537B
بيمه البرز (البرز) 2,474 (3.82%) 1141
55.818M
137.579B
بيمه ميهن (ميهن) 3,670 (3.64%) 967
18.400M
67.101B
بيمه ملت (ملت) 1,246 (2.12%) 904
28.569M
35.694B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,449 (4.98%) 804
11.248M
49.945B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,584 (2.42%) 671
8.244M
21.137B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,599 (0.56%) 562
10.233M
36.723B
بيمه زندگي باران (باران) 3,424 (2.98%) 534
14.223M
49.215B
بيمه نوين (نوين) 2,026 (2.27%) 513
8.710M
17.931B
بيمه معلم (ومعلم) 2,289 (1.64%) 438
4.600M
10.613B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 49,750 (0.10%) 414
1.690M
84.021B
بيمه آسيا (آسيا) 1,867 (1.63%) 403
7.110M
13.162B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,449 (4.98%) 395
7.558M
11.032B
بيمه ما (ما) 4,930 (4.27%) 388
3.629M
17.747B
بيمه آرمان (آرمان) 4,301 (2.99%) 360
7.038M
30.167B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,485 (2.94%) 355
11.399M
16.943B
بيمه كوثر (كوثر) 4,024 (2.14%) 322
3.909M
15.845B
بيمه سامان (بساما) 12,060 (1.01%) 248
2.073M
24.784B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,740 (0%) 225
2.446M
33.613B
بيمه حافظ (وحافظ) 10,650 (3.00%) 60
756,430
8.056B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,770 (0.11%) 25
231,502
876.371M
بيمه سرمد (وسرمد) 3,037 (2.97%) 23
1.271M
3.861B
بيمه سينا (وسين) 2,446 (2.98%) 15
235,587
576.246M
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دي (ودي) 6,150 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 974 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19543-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19911-030201 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

وب سایت شرکت: http://www.parsianinsurance.ir
پست الکترونیک شرکت: info@parsianinsurance.com
مدیر عامل: آقای هادی اویار حسین
مدیر مالی: آقاي محمدرضا قوي پنجه
وب سایت امور سهام: http://www.parsianinsurance.ir/HomePage.aspx?TabID=4459&Site=parsianinsurance&Lang=fa-IR
تلفن شرکت: 8259-021
تلفن امور سهام: 8259 داخلی 1494
نمابر امور سهام: 88642564-021
آدرس شرکت: تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان غربی - پلاک 22 - کد پستی 1969633431