PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه پارسيان
بيمه پارسيان ( پارسيان ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 08:33:48
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,513 قیمت دیروز 1,513 تعداد معاملات 0 EPS 273
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 5.5
قیمت آخرین معامله 1,520 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,588
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,200,000 حداقل قیمت مجاز 1,438
تاریخ آخرین معامله 1397/11/29 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 4,539,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,315 1,445 1,540 1,000 1
1 10,000 1,444 1,547 10,000 1
1 1,000 1,410 1,548 54,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/29 1,513 1,480 1,536 479
3.624M
5.484B
1397/11/28 1,484 1,424 1,495 403
5.246M
7.785B
1397/11/27 1,424 1,400 1,450 256
2.587M
3.685B
1397/11/24 1,396 1,380 1,410 122
1.053M
1.469B
1397/11/23 1,400 1,393 1,410 247
1.950M
2.731B
1397/11/21 1,386 1,368 1,414 176
1.399M
1.940B
1397/11/17 1,391 1,360 1,408 188
1.859M
2.586B
1397/11/16 1,371 1,338 1,390 197
2.067M
2.835B
1397/11/15 1,347 1,330 1,365 124
1.379M
1.859B
1397/11/14 1,357 1,338 1,365 221
2.384M
3.235B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 452 561 227 473 388
1395/9/23 6 1395 452 561 223 473 305
1395/4/30 3 1395 678 102 473 73
1394/12/18 12 1394 594
1394/12/18 12 1395 678 473 473 378

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه حافظ (وحافظ) 10,550 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه معلم (ومعلم) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه پارسيان (پارسيان) 1,520 (0%) 0
0
0
بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده) (وحكمت) 592 (0%) 0
0
0
بيمه ملت (ملت) 2,116 (0%) 0
0
0
بيمه كارآفرين (وآفري) 918 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 40 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه كوثر (كوثر) 2,333 (0%) 0
0
0
بيمه ميهن (ميهن) 912 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 850 (0%) 0
0
0
بيمه ما (ما) 1,765 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 1,800 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 747 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 1,759 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 3,899 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,560 (0%) 0
0
0
بيمه دي (ودي) 1,205 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) (بخاور) 549 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 1,096 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 2,169 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه آسيا (آسيا) 1,630 (0%) 0
0
0
بيمه پاسارگاد (بپاس) 4,200 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سينا (وسين) 1,310 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه نوين (نوين) 1,320 (0%) 0
0
0
بيمه رازي (ورازي) 1,750 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 298 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه البرز (البرز) 1,119 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: بلوار آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک خیابان شهید صانعی پلاک 15 -کدپستی 1969957413
تلفن شرکت: 88795002
نمابر شرکت: 88642737
وب سایت شرکت: http://www.parsianinsurance.ir
پست الکترونیک شرکت: info@parsianinsurance.com
مدیر عامل: آقای هادی اویار حسین