PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه پارسيان
بيمه پارسيان ( پارسيان ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 20:09:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 13,436 قیمت دیروز 12,797 تعداد معاملات 825 EPS 243
639     (%4.99) بیشترین قیمت 13,436 ارزش 96,009,632,449 P/E 55.1
قیمت پایانی 13,400 کمترین قیمت 12,900 حجم 7,164,765 حداکثر قیمت مجاز 13,436
603     (%4.71) اولین قیمت 13,200 حجم مبنا 4,300,335 حداقل قیمت مجاز 12,158
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 12:29:17   ارزش بازار (م ر) 53,600,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
109 727,677 13,436 13,887 424 1
4 5,493 13,400 14,400 500 1
3 1,600 13,386 14,757 70 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/11 12,797 12,208 12,804 975
14.588M
186.684B
1399/3/10 12,195 12,000 12,208 390
5.835M
71.161B
1399/3/7 11,627 11,289 12,400 1,066
6.350M
73.837B
1399/3/6 11,913 11,519 12,200 446
2.250M
26.329B
1399/3/3 12,125 12,082 12,351 648
3.836M
46.450B
1399/2/31 12,717 12,612 13,515 1,164
9.687M
123.186B
1399/2/30 13,275 12,720 13,351 1,506
14.916M
198.006B
1399/2/29 12,716 11,810 12,778 1,268
12.139M
154.363B
1399/2/28 12,170 12,167 12,530 898
9.373M
114.075B
1399/2/27 12,807 12,807 12,999 411
4.412M
56.501B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 452 561 227 473 388
1395/9/23 6 1395 452 561 223 473 305
1395/4/30 3 1395 678 102 473 73
1394/12/18 12 1394 594
1394/12/18 12 1395 678 473 473 378

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه دانا (دانا) 8,036 (4.99%) 5580
22.537M
182.712B
بيمه ميهن (ميهن) 6,240 (3.93%) 2906
59.713M
370.086B
بيمه البرز (البرز) 11,604 (4.99%) 2693
22.225M
256.991B
بيمه آسيا (آسيا) 21,066 (4.60%) 2303
9.271M
199.678B
بيمه نوين (نوين) 8,426 (1.94%) 1589
8.728M
73.545B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 6,380 (1.63%) 1514
9.454M
61.003B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,606 (2.99%) 1433
13.105M
74.203B
بيمه دي (ودي) 13,992 (2.19%) 1351
7.308M
102.657B
بيمه حافظ (وحافظ) 39,000 (0.55%) 1341
1.855M
73.639B
بيمه كوثر (كوثر) 26,024 (5.00%) 1242
2.686M
69.973B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,703 (2.99%) 1128
7.377M
34.786B
بيمه معلم (ومعلم) 11,581 (5.00%) 1111
4.691M
54.155B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,140 (1.10%) 917
4.133M
37.888B
بيمه پارسيان (پارسيان) 13,436 (4.99%) 825
7.165M
96.010B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,591 (2.99%) 740
3.420M
25.967B
بيمه سينا (وسين) 8,336 (2.99%) 547
5.051M
41.333B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 27,700 (2.24%) 519
1.694M
46.446B
بيمه ملت (ملت) 18,551 (5.00%) 484
6.984M
129.562B
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (3.98%) 391
28.180M
120.640B
بيمه سامان (بساما) 11,052 (5.00%) 67
364,925
4.033B
بيمه تجارت نو (بنو) 7,845 (2.99%) 62
721,427
5.660B
بيمه رازي (ورازي) 4,382 (1.98%) 50
2.467M
10.810B
بيمه كارآفرين (وآفري) 7,001 (4.99%) 37
663,665
4.646B
بيمه آرمان (آرمان) 3,602 (1.98%) 21
430,670
1.551B
بيمه تعاون (وتعاون) 7,065 (2.99%) 15
82,474
582.679M
بيمه ما (ما) 12,499 (3.37%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (10.69%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: بلوار آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک خیابان شهید صانعی پلاک 15 -کدپستی 1969957413
تلفن شرکت: 88795002
نمابر شرکت: 88642737
وب سایت شرکت: http://www.parsianinsurance.ir
پست الکترونیک شرکت: info@parsianinsurance.com
مدیر عامل: آقای هادی اویار حسین