PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه پارسيان
بيمه پارسيان ( پارسيان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,613 قیمت دیروز 1,571 تعداد معاملات 336 EPS 273
42     (%2.67) بیشترین قیمت 1,649 ارزش 5,745,823,490 P/E 5.9
قیمت آخرین معامله 1,620 کمترین قیمت 1,520 حجم 3,562,768 حداکثر قیمت مجاز 1,649
49     (%3.12) اولین قیمت 1,580 حجم مبنا 1,200,000 حداقل قیمت مجاز 1,493
تاریخ آخرین معامله 1398/1/31 - 12:28:09   ارزش بازار (م ر) 4,839,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 1,610 1,635 100 1
2 7,000 1,606 1,638 10,065 2
1 5,000 1,605 1,640 30,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/1/31 1,613 1,520 1,649 336
3.563M
5.746B
1398/1/28 1,571 1,551 1,591 147
1.047M
1.641B
1398/1/27 1,592 1,558 1,640 251
2.371M
3.775B
1398/1/26 1,639 1,600 1,663 207
1.702M
2.788B
1398/1/25 1,608 1,552 1,649 209
1.419M
2.281B
1398/1/24 1,611 1,582 1,649 238
2.522M
4.063B
1398/1/21 1,628 1,600 1,655 351
4.290M
6.984B
1398/1/20 1,585 1,520 1,612 272
3.344M
5.299B
1398/1/19 1,536 1,501 1,570 220
2.881M
4.426B
1398/1/18 1,526 1,500 1,563 291
2.568M
3.919B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 452 561 227 473 388
1395/9/23 6 1395 452 561 223 473 305
1395/4/30 3 1395 678 102 473 73
1394/12/18 12 1395 678 473 473 378
1394/12/18 12 1394 594

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه معلم (ومعلم) 3,287 (3.72%) 3506
5.651M
18.382B
بيمه ما (ما) 2,219 (4.97%) 1083
31.782M
69.885B
بيمه ملت (ملت) 3,279 (5.00%) 1032
10.623M
34.139B
بيمه سامان (بساما) 3,568 (4.97%) 716
4.012M
14.094B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 1,923 (4.97%) 652
11.724M
22.539B
بيمه ميهن (ميهن) 1,055 (4.46%) 492
6.056M
6.389B
بيمه سينا (وسين) 1,614 (6.96%) 441
2.347M
3.793B
بيمه آسيا (آسيا) 1,903 (2.53%) 404
3.561M
6.723B
بيمه نوين (نوين) 1,363 (4.93%) 358
5.202M
7.075B
بيمه پارسيان (پارسيان) 1,620 (3.12%) 336
3.563M
5.746B
بيمه دي (ودي) 1,344 (3.46%) 324
3.642M
4.908B
بيمه البرز (البرز) 1,281 (2.64%) 301
2.387M
3.043B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 1,324 (5.00%) 295
3.544M
4.626B
بيمه دانا (دانا) 2,448 (4.97%) 293
1.929M
4.702B
بيمه رازي (ورازي) 2,110 (3.58%) 203
1.147M
2.408B
بيمه كارآفرين (وآفري) 1,020 (1.69%) 199
1.860M
1.932B
بيمه كوثر (كوثر) 3,380 (1.26%) 198
1.058M
3.656B
بيمه سرمد (وسرمد) 1,762 (3.16%) 103
543,594
947.592M
بيمه پاسارگاد (بپاس) 5,676 (1.23%) 25
149,806
847.591M
بيمه آرمان (آرمان) 855 (8.78%) 13
31,431
25.365M
بيمه تعاون (وتعاون) 895 (0.56%) 7
72,005
64.444M
بيمه تجارت نو (بنو) 2,292 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 40 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده) (وحكمت) 592 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 11,100 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) (بخاور) 549 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 298 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,367 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: بلوار آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک خیابان شهید صانعی پلاک 15 -کدپستی 1969957413
تلفن شرکت: 88795002
نمابر شرکت: 88642737
وب سایت شرکت: http://www.parsianinsurance.ir
پست الکترونیک شرکت: info@parsianinsurance.com
مدیر عامل: آقای هادی اویار حسین