PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك منفعت نفت312-6ماهه 18/5%
صكوك منفعت نفت312-6ماهه 18/5% ( صنفت312 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 14:03:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 990,000 قیمت دیروز 990,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 990,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,039,500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 940,500
تاریخ آخرین معامله 1400/6/20 - 9:28:48   ارزش بازار (م ر) 29,700,000 تعداد سهام 30,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
8 73,983 990,000 999,900 61,958 7
0 0 0 1,049,895 7,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/20 990,000 990,000 990,000 1
12
11.880M
1400/6/13 999,900 999,900 999,900 3
3,012
3.012B
1400/6/7 990,000 990,000 990,000 1
1,000
990.000M
1400/5/23 999,900 999,900 999,900 4
10,030
10.029B
1400/5/19 990,000 990,000 990,000 1
5
4.950M
1400/5/13 980,000 980,000 980,000 1
9
8.820M
1400/4/19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
500
500.000M
1400/1/30 973,550 973,550 973,550 1
22
21.418M
1400/1/17 983,384 983,384 983,384 1
9
8.850M
1399/12/25 999,900 999,900 999,900 1
1
999,900

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
حفاري شمال (حفاري) 6,030 (2.11%) 1084
6.374M
38.544B
مهندسي و ساختمان صنايع نفت (شساخت) 47,000 (1.89%) 224
916,955
42.882B
صكوك منفعت نفت0312-6ماهه 18/5% (صنفت0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت نفت312-6ماهه 18/5% (صنفت312) 990,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (پرشيا) 1,000 (0%) 0
0
0
پيرا حفاري ايران (پيراحفاري) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت نفت1312-6ماهه 18/5% (صنفت1312) 1,035,100 (0%) 0
0
0


چکیده